Prapogaństwo! Wejdź na pogańską ścieżkę... Jednakże dobrze się zastanów, gdyż nie ma z niej powrotu...
 FAQ  Szukaj  Użytkownicy  Grupy  Zaloguj  Rejestracja  Album

 Ogłoszenie 
STRONA PRZENIESIONA NA ADRES: WWW.ANGORIONIZM.CBA.PL


Poprzedni temat «» Następny temat
Skrócona instrukcja obsługi portalu
Autor Wiadomość
Tairips 
......Najstarsza......


Posty: 721
Wysłany: 2008-06-09, 20:28   

ALFABET SYMPATYCZNY

Operacja ta polega na uczynieniu igłą kilku liter na ręku i wprowadzeniu w ranki krwi przyjaciela. Operację wymienioną należy praktykować, gdy się chce z pewną osobą zachowywać stale pewien związek. Wtedy bez względu na odległość, w jakiej znajduje się dwoje ludzi, mogą oni zakomunikować sobie wzajemnie o pewnych zdarzeniach. W tym celu jedna osoba nakłuwa z lekka umówione litery, a druga natychmiast odczuwa w tychże miejscach te ukłucia i tym sposobem wie, co pierwsza pragnie jej zakomunikować. Po wyjaśnieniu kwestii dotychczas wyłuszczonych przystępujemy do opisu sposobów, za pomocą których wola ludzka oddziałuje na ślepe siły przyrody. Raz jeszcze przypominamy uczniowi magii, że pierwszą zasadą, którą powinien obserwować, jest stałe dążenie ku dobru, unikanie cudzej krzywdy, poświęcanie sił wszystkich na obronę słabych i nieświadomych. Oto jest jedyna droga prawdziwa, inne - są to manowce, które doprowadzą do nieszczęść i szaleństwa.

MAGIA I ŚWIAT NIEWIDZIALNY

Wywoływania

Oddziaływanie woli maga dotyczy świata fizycznego, który należy zmieniać w jego formach przejściowych i człowieka, nad którym za pomocą magnetyzmu można panować. Praktyka i zimna krew mogą dostarczyć poszukiwaczowi nowego pola do działania. Jest nim mianowicie świat niewidzialny, który nazywamy astralnym i który zawiera w sobie formy przyszłe oraz wyobrażenia przeszłości, a także siły najpotężniejsze i najbardziej skryte ze wszystkich, jakie człowiek wykorzystać może w życiu ziemskim. Jest to czarodziejski ogród Hesperyd, który odnajdzie tylko podróżnik śmiały, gardzący zarówno niebezpieczeństwem, jak i śmiercią. W świecie widzialnym człowiek umiał zapanować nad siłami fizycznymi, zdołał on również poskromić i spożytkować niektóre zwierzęta. Podobne pole działania otwiera się dla woli w świecie astralnym. Znamy siły, które można zużytkować. Pochodzą one z gwiazd; charakter ich jest wiadomy. Jednak istoty, na które można oddziaływać, pozostają dla nas nieznanymi. Autorzy mówią o nich w sposób tajemniczy i mącą uwagę czytelnika mnóstwem nazw rozlicznych, jakie nadają tym istotom. My nazywać je będziemy elementalami. Rola ich jest podobna do roli zwierząt w świecie widzialnym; pomagają one operatorowi w większej części jego trudu, jeśli tylko umie on nimi kierować. Elementale nie biorą na siebie żadnej odpowiedzialności i nie myślą o tym, jaki charakter ma praca, której wykonanie zostało nakazane im przez operatora, tak samo jak pies nie troszczy się, czy moralny jest czyn, który wykona na rozkaz pana, mogącego nauczyć go zarówno ratowania ginących, jak i kradzieży. Zuważmy jednak, że pies słucha tylko tego, który jest jego panem; tak samo ten, który nie posiada dość wiedzy, odwagi, doświadczenia i zimnej krwi, a chce pomimo to dla zabawy wejść w stosunki z istotami astralnymi, jest podobny do głupca, co wchodzi miedzy psy dzikie i rozszalałe. Co najmniej ucierpi na tym jego zdrowie, jeśli nie umysł; może go również spotkać śmierć. Można bawić się spokojnie kręcącymi stolikami lub czytać bajeczki o duchach, lecz nie można osób niedostatecznie poważnych wtajemniczać w sekrety oddziaływania na istoty astralne lub środki zawiązania stosunków z elementalami. Elementale można uważać za istoty obdarzone zmysłami i śmiertelne, zajmujące miejsce pośrednie miedzy światem duchowym i materialnym. Ożywiają one wszystkie formy substancji astralnej, która się kondensuje wokół nich. Mogą się one zjawić jako małe błyszczące punkciki w tumanie fosforycznie lśniącym, posłuszne rozkazowi człowieka, jako zwierzęta dziwaczne nieznane na ziemi albo jako połączenia kształtów zwierzęcych i ludzkich. Elementale nie są złośliwe, lecz spokojne jak zwierzęta, których nie drażnimy. Żeby wejść w stosunek z elementalami, trzeba umieć wejść w świat astralny. Osiągnąć ten cel można osobiście przez ćwiczenia duchowe i medytacje albo pośrednio za pomocą osoby somnambulicznej, tj. zdolnej do pogrążenia w stan hipnozy. W świat astralny człowiek wchodzi także we śnie, w chwilach nagłej radości lub strachu, przy przeczuciach poważnych podczas widzeń itp.

TABLICA STOSUNKÓW TETRAGRAMMY MAGICZNEJ

Oto dlaczego wiele osób widzi w chwili zasypiania, gdy oczy ich są zamknięte, dziwne głowy i kształty dziwaczne, które występują ku łożu z szybkością niesłychaną i które znikają natychmiast, aby być zastąpione przez następne. Elementale także bywają przyczyną nocnych koszmarów, widzeń i snów. Poniżej załączamy rysunek, otrzymany za pośrednictwem osoby, umieszczonej przed zwierciadłem magicznym.
Osoba ta w stanie hipnozy pogrążona rysowała szybko kontury kształtów, które widziała w zwierciadle magicznym.
Na rysunku widać kształty przeróżne, unoszone w wichrze przez siły astralne.
Po opisaniu elcmcntali wyłożymy, jakie sposoby są używane w celu oddziaływania i panowania nad nimi.
Nade wszystko zauważymy, że istoty te dzielą się na cztery wielkie działy, odpowiadające czterem żywiołom i czterem literom świętej tetragrammy.

Cztery klasy elementali noszą nazwy gnomów (ziemia), salamander (ogień), sylfid (powietrze) i ondyn (woda). Podział ten określa użycie różnych instrumentów, słów kabalistycznych, modlitw i zaklęć, stosowanych w oddzielnych wypadkach. Podajemy tablicę stosunków magicznych, która przy praktykach da potrzebne wskazówki. Co do zaklęć powietrza, ziemi, wody i ognia podaliśmy je wyżej. Tu załączymy tylko niektóre uzupełnienia których nie było w opisach wyżej podanych.

EGZORCYZM POWIETRZA

(Modlitwa)

Spirytus Dei ferebatuf super aquas et inspiravit in faciem hominis spiraculum vitae. Sit MICHAEL dux meus et SAB-TABIEL, servus meus in luce et per lucem. Fiat verbum habitus meus, et imperabo spiritibus aeris huius et refrenabo equos solis voluntate cordis mei et cogitatio-ne mentis mei et nutu oculi dextri. Exorciso igitur te, creatura aeris per Pentagrammaton et in nomine IOD-HE-VAU-HE in quibus sunt voluntas firma et fides recta. Amen.

EGZORCYZM ZIEMI

Egzorcyzmuje się ziemię za pomocą pokropienia wodą, dmuchnięcia ogniem, wonnościami odpowiadającymi każdemu dniu i odmawia się modlitwę gnomów.Oddziaływanie maga na elementale powinno opierać się na całkowitym panowaniu woli nad światem fizycznym. Dlatego kto doświadcza zawrotu głowy, nie może rozkazywać gnomom, kto boi się burzy będzie zwyciężony przez ondyny, salamandry drwią z tych, co boją się ognia, a sylfidy z tego, co lęka się grzmotów i huraganów. Przez modlitwę wskazaną, zmieniając obrządek odmawiania stosownie do czterech głównych stron świata i używając odpowiednich instrumentów, osiąga się wpływ na elementale. Trzeba jednak wiedzieć, że praktyka w tym celu winna być dokonywana w środku koła magicznego. Tam można czuć się bezpiecznym od wszelkich niespodzianek ze strony potęg astralnych. Medytacja w ciemnościach, przy izolacji materii wełnianej i użyciu szpady, pozwala ujrzeć elementale od razu. Jako uzupełnienie podajemy trzy wielkie zaklęcia magiczne:

ZAKLĘCIE CZTERECH

Caput mortuum, imperat tibi Dominus per vivum et devotum Serpentem. - Cherub, imperet tibi Dominus per Adamlotchavah! -quila errans, imperet tibi Dominus. -Tetra-grammareton per angelum et Leonem! Michael, Gabriel, Raphael, Anael! Fluat udor per spiritium Elohim. Manant terra per Adam - Iotchavah. Fiat Firmamentum per Iahuvehu - Zebaoth. Fiat per ignem in virtute Michael.
Aniele z oczyma śmiertelnymi usłuchaj lub spłyń z tą wodą świętą. Byku skrzydlaty, pracuj lub wróć do ziemi, jeśli nie chcesz, żebym cię przeszył tą szpadą. Orle w łańcuchach, usłuchaj tego znaku lub umykaj przed tym dmuchnięciem. Wężu bystry, czołgaj się u stóp moich lub bądź udręczony ogniem świętym i zniknij z dymem wonności, które palę. Niech woda wróci do wód, niech ogień goreje; niech powietrze krąży, niech ziemia padnie na ziemię przez moc Pentagrammy, która jest gwiazdą poranku i w imię Tetragram-my, która jest napisana pośrodku krzyża, światłości. Amen.

ZAKLĘCIE SIEDMIU

W imię Michaela, niechaj Jehovach rozkaże ci i oddali cię stąd, Chavajoth! W imię Gabriela niechaj Adonaj ci rozkaże i oddali stąd, Bael! W imię Raphaela, zniknij przed Elohim, Sachabiel! Przez Samael Zeboad i w imię Elohim - Gibor, oddal się Adramelek! Przez Zachariel i Sachiel - Melech, usłuchaj Eirach, Samgabiel! W imię boskości i człowieczeństwa Schaddai i przez znak pentagrammy, który trzymani w mej ręce prawej, w imię anioła Anaela, przez moc Adama i Ewy, którzy są Iothavah, oddal się Lilith; zostaw nas w spokoju. Nahemów! Przez świętych Elohim i imiona geniuszów Cashiel, Schaltiel, Aphiel i Zarahiel, na rozkaz Orifiela, odwróć się od nas, Meloch! Nie damy ci dzieci na pożarcie.

ZAKLĘCIE SALOMONA

Mocy królewska, bądź pod moją nogą lewą i w mym ręku prawym; sławo i wieczności, dotknijcie moich obydwu ramion i skierujcie mnie na drogi zwycięstwa, miłosierdzia i sprawied-liowości, bądźcie równowagą i ozdobą mego życia; rozumie i mądrości, dajcie mi koronę; duchy Malchuth, prowadźcie mnie miedzy dwiema kolumnami, na których spoczywa gmach Świątyni; aniołowie Netsah i Hod umocnijcie mnie na kamieniu sześciennym Jesod. O Geduleal! o Geburael! o Tiphereth! Binael, bądź moją miłością, Ruach Hochmael, bądź moją światłością, bądź tym, czym jesteś i czym będziesz, o Ketheriel! Ischim, dopomóż mi w imię Saddai. Cherubim, bądź moją siłą w imię Adonai. Beni-Elohim, bądźcie mymi braćmi w imię syna i przez zasługi Zebaoth. Elochim, walcz za mnie w imię Tetragrammaton. Mala-him, opiekuj się mną w imię IEVE. Seraphim, oczyść mą miłość w imię Eloah. Hasmalin, oświeć mnie blaskiem Eloi i Schechinah. Azalim, czyń; Ophanim, olśniewaj. Hajoth i Kadosh, Iwzyczcie, mówcie, płońcie, grzmijcie Kadosh, Kadosh, Saddai, Adonai, Jotehavah, Eiazerie. Hallelu - jab, Hallelu - jah Hallelu - jah. Amen.
Przy praktykowaniu tego zaklęcia winny być zachowane następujące szczegóły:
1. Zakreślenie koła magicznego.
2. Modlitwa magiczna w kole według obrządku wskazanego, podczas gdy odpowiednia wonność goreje na ołtarzu a blask lampy magicznej oświetla dym wonności przed zwierciadłem magicznym.
3. Modlitwa gnomów, sylfów, ondyn i salamander stosownie do potrzeby.
4. Zaklęcia według odpowiedzialności planetowych. Szczegóły co do koła i instrumentów magicznych znajdują się dalej.
Podajemy dwie ciekawe praktyki, przepisane z dzieł starożytnych. Pierwszą umieszczamy gwoli ciekawości, drugą jako wstęp do objaśnienia obrządku wywoływania, który następnie będzie wyniszczony ze szczegółami.

WYWOŁANIE TRZECH DUCHÓW
(Według starej księgi magicznej)

W dniu Merkurego uporządkować i przygotować od rana pokój, na łóżko położyć czystą bieliznę. Ubrać się starannie i pozostawać na czczo przez cały dzień. Wieczorem udać się do przygotowanego w sposób powyższy pokoju, rozpalić ogień, położyć białą serwetę na stół, ustawić obok trzy krzesełka. Naprzeciw nich na stole unieścić trzy kawałki chleba pszennego i trzy szklanki wody czystej i świeżej. Następnie przysunąć jedno krzesło lub fotel do łóżka, położyć się i odmówić następujące zaklęcie: "Besticirium, consolatio veni ad me vertu Creon, Creon, Creon, cantor laudem omnipotentis et non commentur. Star superior carta bient laudem omviestra prin-cipiem de montem et inimieos meos o prostantis vobis et mini dantes quo passium fieri sui eisibilis".
Po jakimś czasie przybędą trzy duchy w postaci trzech mężczyzn lub trzech dziewic i zasiądą przy stole obok ognia. Posilą się i podziękują gospodarzowi. Potem jeden z nich zasiądzie w fotelu obok łoża i będzie rozmawiał z tym, kto go zaprosił, aż do północy. Pozostałe dwa duchy będą przez ten czas znajdowały się przy ogniu. Z nadejściem północy duchy oddalą się same. Podczas rozmowy można prosić ducha o wyjawienie jakiejkolwiek ważnej tajemnicy. Natychmiast duch odpowie w sposób wyraźny - na każde pytanie. Można go poprosić o wskazanie miejsca, gdzie znajdują się ukryte skarby. Duch wskaże takie miejsce i dopomoże w wydostaniu skarbu. Odchodząc duch zostawi pierścień, który noszony na palcu daje szczęście w grze; jeśli pierścień ten włożyć na palec kobiety, to w sercu jej obudzi się natychmiast miłość ku jego właścicielowi.
UWAGA. Okno trzeba zostawić otwarte w dniu wywoływania.

WYWOŁANIE MIŁOSNE

Trzeba zebrać starannie wszystkie wspomnienia o tym lub o tej, którą pragnie się ujrzeć, przedmioty, które jej służyły lub których dotykała; wybrać pokój, gdzie osoba przebywała za życia lub podobny do niego; tam ustawić jej portret, pokryć go białym woalem, otoczyć kwiatami, które osoba ta lubiła i zmieniać je codziennie na świeże. Później wybrać dzień jej imienin lub dzień najszczęśliwszy dla twej albo dla jej miłości, dzień, o którym, według waszego mniemania, dana osoba nie mogła zapomnieć nawet w największym szczęściu. Dzień ten trzeba wybrać do wywołania, a przygotowania do niego winny trwać czternaście dni. Przez ten czas trzeba wystrzegać się, żeby nie okazywać nikomu tych oznak miłości, których doświadczała od nas nieboszczka lub nieboszczyk; trzeba zachowywać czystość bez zarzutu; żyć w samotni, spać niedługo, jeść mało - raz na dzień. Co wieczór o jednej godzinie trzeba zamykać się w pokoju poświęconym pamięci osoby opłakiwanej; niech płonie tam małe światło, jakie daje lampeczka pogrzebowa lub świeca woskowa. Umieścić to światło za sobą i odkryć portret; stać przed nim w milczeniu; okadzać i perfumować pokój; wychodzić z niego, nie odwracając twarzy od portretu. W dniu przeznaczonym do wywoływania trzeba przygotować się od rana, jak na uroczystość, nie zwracając się do nikogo z rozmową; przyjąć posiłek złożony z chleba, wina, winogron lub owoców. Stół winien być biało nakryty, niech zastawa będzie na dwie osoby, odkrajać kawałek chleba, który winien być podany w całości i nalać wina do kieliszka osoby, którą pragnie się wywołać. Uczta ta winna odbyć się w milczeniu, w pokoju do wywoływania, przy portrecie zakrytym; później trzeba uprzątnąć wszystko ze stołu z wyjątkiem kawałka chleba i wina, przeznaczonych dla osoby ukochanej. Wieczorem w godzinie, o której zwykle odbywały się odwiedziny pokoju wywoływań, trzeba wejść doń w milczeniu, rozpalić ogień z drzewa cyprysowego i rzucać w płomień po siedmiokroć kadzidło, wymawiając imię osoby, z którą pragnie się ujrzeć. Nagle zgasić od razu lampę i pozwolić, aby ogień zgasł również. Tego dnia nie odkrywać portretu. Gdy ogień zgaśnie rzucić wonności na węgiel i wzywać Boga stosownie do obrządku religijnego, do jakiego należała zmarła osoba i zgodnie z ideami, jakie ona sama miała o Bogu. Trzeba, odmawiając tę modlitwę, utożsamiać się z wywoływaną osobą, mówić, jak ona by mówiła, jednym słowem uważać siebie za nią; później po kwadransie milczenia mówić do niej, jak gdyby była obecną z uczuciem i z wiarą, prosząc ją, aby się nam pokazała; ponawiać tę prośbę w myśli przykrywając swą twarz obiema rękoma. Później zawezwać po trzykroć tę osobę głosem podniesionym; czekać na kolanach z zamkniętymi lub zakrytymi oczami przez kilka minut, mówiąc do niej w myśli; później zawołać raz jeszcze na nią potrzykroć głosem cichym i słodkim i wolno otworzyć oczy... Jeżeli nic nie ukaże się, trzeba ponowić doświadczenie na rok przyszły i znowu, aż do trzech razy. Jest rzeczą pewną, że najdalej za trzecim razem zjawi się pożądane widzenie, a im później ukaże się, tym bardziej będzie wyraźnie i zbliżone do rzeczywistości.
Jak widzimy w tych zmianach form astralnych cała siła zużytkowana, jest wydzielona z operatora. W nowomodnych posiedzeniach (seansach) spirytystycznych, gdzie prawdy magii zostały całkiem wypaczone, istota ludzka pogrążona w stanie hipnozy, zwana medium, dostarcza siły potrzebnej; siłę tę pochłaniają chciwie obecne elementale. Tylko dzięki sile życiowej stworzeń ziemskich mogą przejawiać swą obecność istoty astralne. Dlatego starożytni używali do wywoływań krwi ofiar. Przy trudnych doświadczeniach dodaje się do dymu wonności, działanie ciała astralnego jakiegoś zwierzęcia, zwykle płaza, najczęściej żaby.

MEDYCYNA HERMETYCZNA

Alopatia. Homeopatia. Hermetyzm. Charakter i leczenie opętania
Leczenie jest jednym z głównych celów znawcy tajemnic magii. Nauka leczenia jest potrójna i może dotyczyć ciała, istoty astralnej i istoty duchowej. Każdemu z podziałów odpowiada medycyna specjalna. Zmienia się ciało fizyczne za pomocą oddziaływania substancji materialnych, danych choremu w pewnej dozie. Stąd pochodzi medycyna materialistyczna, zwana alopatią, medycyna przeciwieństw, uznawana przez większą część ludzi współczesnych. Zmienia się ciało astralne za pomocą oddziaływania najmniejszych dóz materii. Stąd pochodzi medycyna homeopatyczna i oddziaływanie podobieństw, co jest pierwszym zastosowaniem magii do mikrokosmosu. Istota psychiczna zmienia się za pomocą oddziaływania idei życiodawczych przez wolę maga. Stąd medycyna magnetyczna i oddziaływanie sił duchowych. Wreszcie kierowanie fluidami psychicznymi połączone ze znajomością sił astralnych, łączy wszystkie oddziaływania i tworzy medycynę hermetyczną, znaną tylko nielicznym adeptom. Aby to pojąć trzeba poznać zapatrywania magii na organizm ludzki. Otóż, według nauki magicznej, ciało fizyczne jest zależne od ciało astralnego, które znowu urzeczywistnia prawa ogólne lub pierwsze idee każdej formy materialnej. Myśl ta wyraża się w słowach: "Widzialne jest przejawem niewidzialnego". Wskutek tego w razie choroby wypływającej z zakłócenia pierwiastków cielesnych, astralnych lub duchowych, istnieją różne rodzaje środków leczenia zależnie od tego, jakiego charakteru jest cierpienie: cielesnego, astralnego lub duchowego. A więc można oddziaływać na ciało fizyczne za pomocą środków fizycznych, można oddziaływać na ciało astralne za pomocą środków bardziej subtelnych, złożonych z nieznacznej cząsteczki materii i tą drogą wzmacniać organ astralny. W końcu można oddziaływać na istotę duchową za pomocą środków czysto magicznych, pobudzając idee twórcze, które zmieniają każdą formę materialną. Pierwsza jest to medycyna zwykła, alopatyczna, medycyna przeciwieństw, druga - medycyna mało uznana, homeopatyczna, medycyna podobieństw, trzecia - medycyna najmniej znana - hermetyczna. Takie są główne szkoły medycyny. Alopatia winna być stosowana przy cierpieniach ciała fizycznego, homeopatia daje najlepsze rezultaty w cierpieniach ciała astralnego, jak choroby piersiowe, rak i liczne odmiany chorób nerwowych. Medycyna hermetyczna znajdzie swoje zastosowanie w cierpieniach psychicznych, duchowych, w wypadkach opętania lub wampiryzmu, tak mało znanych przez doktorów zwykłych, którzy mieszają je ze zwykłym obłąkaniem. Nie wdając się w szczcgóły, wskażemy główne środki, którymi rozporządza uczeń magii w celach leczniczych. Mając do czynienia z chorym, nade wszystko trzeba określić wpływ planetarny, któremu podlega ten chory. Jeśli brak dostatecznej wiedzy znaków astralnych, wystarczy wiedzieć miesiąc i dzień urodzenia. Poniżej znajdują się główne zarysy zależności planetarnej:

Księżyc:
od 29 kwietnia do 8 maja
od 8 kwietnia do 17 lipca
od 18 kwietnia do 25 września
od 25 listopada do 4 grudnia
od 3 lutego do 12 lutego

Saturn:
od 9 maja do 18 maja
od 13 maja do 27 lipca
od 26 września do 5 października
od 5 grudnia do 14 grudnia
od 13 lutego do 22 lutego

Jupiter:
od 10 marca do 19 marca
od 19 maja do 28 maja
od 28 lipca do 6 sierpnia
od 6 października do 15 października
od 15 grudnia do 24 grudnia
od 23 lutego do 4 marca

Mars:
od 20 marca do 29 marca
od 29 maja do 7 czerwca
od 7 sierpnia do 16 sierpnia
od 16 października do 25 października
od 25 grudnia do 3 stycznia
od 5 marca do 14 marca

Słońce:
od 30 marca do 8 kwietnia
od 8 czerwca do 17 czerwca
od 17 sierpnia do 26 sierpnia
od 26 października do 4 listopada
od 4 stycznia do 13 stycznia

Wenus:
od 30 marca do 18 kwietnia
od 18 czerwca do 27 czerwca
od 27 sierpnia do 5 września
od 5 listopada do 14 listopada
od 14 stycznia do 23 stycznia

Merkury:
od 19 kwietnia do 28 kwietnia
od 28 czerwca do 7 lipca
od 6 września do 15 września
od 15 listopada do 24 listopada
od 24 stycznia do 2 lutego

Wiadomości wyżej podane wystarczą do postawienia horoskopu danej choroby. Po czym należy przystąpić do leczenia. Jeżeli choroba zależy od ciała fizycznego, wystarczy użycie alkoholu i roślin, które wzmacniają dobre wpływy planetarne chorego. Nazwy tych roślin z ich stosunkami są wymienione w rozdziale o astrologii naturalnej. Odnośne wiadomości podane będą również w ciągu dalszym. Jeśli cierpienie jest pochodzenia astralnego, stosowne użycie wonności w połączeniu z magnetyzmem okaże wielką pomoc. W tym wypadku można także przygotować pod wpływami korzystnymi dla danej choroby - talizmany. Homeopatia oparta na znajomości zależności astronomicznych jest również bardzo pożyteczna w tych cierpieniach. Wreszcie w chorobach, które zakłócają normalne stosunki siły nerwowej, łączącej istotę psychiczną z rozumem, lub które dotyczą samej w sobie istoty psychicznej, mag ma do rozporządzenia muzykę, następnie czar słowa, działającego za pomocą perswazji (sposób ten daje świetne rezultaty wśród członków stowarzyszenia pn. "Nauka Chrześcijańska") i magnetyzm, połączony z formułami magicznymi, pozwalającymi osiągnąć znaczne rezultaty.

O OPĘTANIU

Istota ludzka w pewnych stanach podrażnienia nerwowego pod wpływem wielkiego strachu, wyrzutów sumienia, nienawiści gwałtownej itp. rodzi w swej atmosferze astralnej istoty osobliwe, zwane larwami, karmiące się substancjami nierozsądnego człowieka, który dał im życie. Stąd wielkie niebezpieczeństwo doświadczeń psychicznych, o którym uprzedziliśmy Czytelników. Dlatego osoba, która obawia się cudzej nienawiści i która uważa się za prześladowaną, stwarza larwę, która składa się z tej idei bojaźni, jak z duszy i ze swej własnej siły życiowej, jak inne ciała astralne.
Larwa ta przenika opętanego i wkrótce szaleństwo opanowuje nieszczęśliwego. To samo ma miejsce przy utworzeniu wyrzutów sumienia, które nawiedzają astral przestępców do tego stopnia, że zmuszają ich do przyznania się lub szukania ulgi w strasznym cierpieniu w samobójstwie. Larwa tego rodzaju jest tym straszniejsza, że tworzy się w części z ciała astralnego ofiary. Przy leczeniu opętania używane są dwa następujące sposoby: 1) działanie, pośrednie, oparte na odpowiedniości fizycznej i astralnej obok wprowadzenia osoby w stan hipnozy głębokiej; 2) oddziaływanie bezpośrednie, oparte na magii ceremonialnej i wymagające tylko użycia szpady magicznej. W wypadkach gwałtownego opętania należy postępować w sposób następujący: Trzeba wziąć kosmyk włosów osoby chorej i okadzić takową przy ceremonii wyżej opisanej. Przyprowadzić chorego i w jego obecności umoczyć kosmyk włosów we krwi gołębia, poświęconego pod wpływami Jupitera lub Apolina, wymawiając wielkie zaklęcie Salomona. Po czym umieścić kosmyk, ubroczony we krwi na deszczułce i opisać wokół niego koło proszkiem z węgla i magnesu. Napisać w czterech głównych kierunkach wewnątrz koła cztery litery świętej pentagrammy. Następnie szpadą magiczną kłuć silnie kosmyk włosów zbroczonych krwią, rozkazując larwie zniknąć. Rzadko kiedy doświadczenie to, powtórzone trzy razy z siedmiodniowymi przerwami nie da rezultatów zadawalających.

WSKAZÓWKI Z MEDYCYNY HERMETYCZNEJ
Jak dowiedzieć się, czy chory będzie żył czy umrze.

Wziąć pokrzywę i włożyć ją w urynę chorego zaraz po oddaniu jej przez chorego. Pozostawić pokrzywę w tej urynie na dwadzieścia cztery godziny. Jeśli pokrzywa jest sucha -jest to znak śmierci. Jeśli pozostaje zielona -jest to znak życia.

WIELKA OPERACJA

Objaśnialiśmy, w jaki sposób uczeń magii może dowolnie kierować swą siłą duchową. Widzieliśmy jak on ściągał, zbierał i wydzielał tę siłę przy różnych operacjach. Teraz objaśnimy w jaki sposób odbywa się największy wysiłek, na jaki może zdobyć się natura ludzka, a mianowicie przystąpimy do opisu wielkiego wywołania. Ceremonia wielkiego wywołania łączy w sobie wiadomości z całej nauki magicznej. Tworzy ona część kabały praktycznej. Postaramy się wyłożyć jej zasady możliwie wyraźnie i treściwie. Pierwszy warunek do spełnienia polega na starannym przygotowaniu instrumentów potrzebnych do wielkiego wywołania. Przedmioty te zakupione lub przygotowane pod odpowiednimi auspicjami planetarnymi powinny być zamknięte w specjalnym sprzęcie, umieszczonym na lewo w ołtarzu magicznym, jak to mówiliśmy przy opisie pracowni magicznej.
Oto spis tych przedmiotów:Przedmioty potrzebne do operacji magicznych

- Kasetka z drzewa oliwkowego lub leszczynowego, kasetka z drzewa jakiegokolwiek, obita nowym białym płótnem.
- Czapeczka (Nowe do ważnych operacji)
- Białe pantalony (Nowe do ważnych operacji)
- Lekkie pantofle (Nowe do ważnych operacji)
- Białe skarpetki (Nowe do ważnych operacji)

- Pióro do pisania (krucze czyste)
- Nożyk w białej osadzie
- Szpila stalowa w formie dłutka
- Dobre nożyce
- Kałamarz z białego fajansu

W małym pudełku powinny znajdować się:
- świeca z wosku białego,
- naczynie szklane z wodą lustralną (przygotowaną w wigilię)
Trzy noże:
- zaostrzony z białą rękojeścią,
- kordelas z czarną rękojeścią,
- zegarek dość duży.

Do kasetki położyć:
- Laseczkę z drzewa leszczynowego, grubości palca
- Małą szpadę
- Kropidło z grzywy żółtego konia
- Wonności
- Kadzielnica do palenia wonności
- Mały kłębek sznurka nowego do oznaczenia koliskaTABLICA INSTRUMENTÓW


Na załączonej tablicy są wyobrażone przedmioty następujące:
Szpada i sztylet, nóż do ofiar, nóż do drzewa, rylce, dwie laseczki, filiżanka, kałamarz i naczynie do palenia wonności.

Różnica miedzy czarownikiem i magiem polega na tym, że pierwszy słucha się ślepo przepisów, podczas gdy drugi dostosowuje je do swego czasu.
Czytelnik naszego dzieła winien pamiętać o tym i nie zniechęcać się jeśli zajdzie potrzeba zmiany któregokolwiek z drugorzędnych przepisów. Powtarzaliśmy niejednokrotnie, że główne znaczenie polega nie na zewnętrznych ceremoniach, a na sile dostatecznie wyćwiczonej woli maga.
Wszystkie wymienione wyżej przedmioty winny być poświecone według zwykłego obrządku.Błogosławienie kałamarza

Wszystko jedno z czego on jest zrobiony, powinien tylko być nowy i czysty; należy go pobłogosławić i okadzić, mówiąc:
"Hamiel, Hamiel, Hel, Miel, Ciel,
Joviel, Nas, Nią, Magdę, Tetragrammaton". Schować kałamarz do użycia; w razie potrzeby napełnia się go atramentem barwy odpowiedniej planety.Egzorcyzm naczynia, do którego wlewa się krew.

Trzeba mieć talerzyk, żeby weń wlać nieco krwi ofiar do drukowania i pisania. Talerzyk powinien być zrobiony z gliny niepolerowanej i nowy, jak wszystkie inne przybory. Po umyciu i okadzeniu trzeba wypowiedzieć taki egzorcyzm, jak przy kałamarzu. Po wypowiedzeniu egzorcyzmu, trzeba talerzyk schować.Przygotowanie laseczki do operacji pod znakiem Wenus

Trzeba uciąć laseczkę z gałęzi leszczynowej długości dwóch stóp w dniu i godzinie Wenery. Uczynić w niej mały otwór, wprawić kawałek miedzi. Wyryć na nim znak Wenery. Uczynić otworki w miejscach, gdzie znajdowały się gałązki, zakleić je woskiem. Do obydwu końców przyprawić mosiężne skuwki. Po okadzeniu schować.
Sposób przygotowania innej laseczki, służącej do wszystkich operacji.
Trzeba uciąć laseczkę leszczynową tejże długości, co pierwsza. Po północy na nowiu weź tę laseczkę do ręki i zwróciwszy się ku wschodowi, podrzuć ją w górę, schwyć w powietrzu i powtórz słowa:
"Hamiel, Hamiel, Hel, Miel, Ciel, Ioviel, Nas, Nia, Magdę, Tetragrammaton".
Powtórz trzy razy te samą ceremonię i te same słowa i schowaj laseczkę do użycia w razie potrzeby.Egzorcyzm miejsca przeznaczonego do operacji

Do operacji magicznych każde miejsce jest odpowiednie, byleby tylko zostało odpowiednio oczyszczone. Miejsce to nie powinno być zamieszkiwane przez nikogo a szczególnie przez kobietę w przeciągu siedmiu dni. Po czym miejsce to trzeba pokryć białą materią i wypowiedzieć egzorcyzm powyżej przytoczony.
Po okadzeniu miejsce to zamknij i zadbaj, żeby nikt nie wchodził z wyjątkiem ciebie i tych, których potrzebujesz do operacji. W ciągu czternastu dni pozostawiaj płonącą lampę w nocy i w dzień.Egzorcyzm ubioru

Trzeba przygotować ubiór z białego płótna w formie wielkiej koszuli, która nie ma żadnego otworu prócz otworu na głowę, długą do stóp, obszerną, z dwoma rękawami, zwężonymi u rąk.
Trzeba żeby ubiór ten był nadzwyczaj biały. Potrzebne są również spodnie z tego samego materiału.
Egzorcyzm odmawia się, jak wyżej.Egzorcyzm ofiary

Przy wielkiej operacji magicznej potrzebna jest była ofiara. Po obmyciu i okadzeniu jej kadzidłem planetarnym oczyść na głowie miejsce z piór lub sierści, posyp solą morską i wymów zaklęcie, jak wyżej. Po czym zabij ofiarę i krwią jej pokrop komnatę lub miejsce przeznaczone do wywoływania, wymawiając ten sam egzorcyzm.POŚWIECENIE KSIĘGI MAGICZNEJ

Trzeba przygotować małą książeczkę, zawierającą modlitwy potrzebne do wszystkich operacji, imiona aniołów w formie litanii, ich pieczęcie i podpisy zapisane krwią gołąbka na pergaminie. Po czym poświęć ją Bogu i duchom niebieskim w sposób następujący:
Postawić mały stół w miejscu oznaczonym, nakryć go małą serwetką, położyć na niej książkę otwartą w miejscu, gdzie jest wyobrażony wielki pięciokąt, który powinien zajmować pierwszą stronicę książki. Po zapaleniu lampy, zawieszonej nad stołem, osłoń stół białą zasłoną, przywdziej ubiór opisany poprzednio, weź książkę i odmów modlitwę z wielką uwagą i skromnością. Potem zakadzić kadzidłem planety tego dnia, położyć książkę na stole, uważać, żeby światło i płomień paliły się bezustannie podczas ceremonii. Spuściwszy firanki, odprawiaj tę samą ceremonię podczas siedmiu dni, zaczynając od soboty okadzając codziennie kadzidłem, odpowiadającym każdemu dniu, dbając, żeby dniem i nocą paliła się lampka. Następnie zamknij książkę w małej skrzyneczce, umyślnie w tym celu przygotowanej. W razie potrzeby zajrzenia do książki, należy przywdziewać ubiór magiczny, zapalać lampę i na kolanach otwierać skrzyneczkę, odmawiając modlitwę: "Adonai,Elohim" itd., jak wyżej. Trzeba również, poświęcając tę książkę, przywołać wszystkich aniołów, którzy są wpisani do książki w formie litanii, co należy czynić z pobożnością wielką, bo choć duchy mogą nie zjawić się przy poświęcaniu, nie trzeba dziwić się, gdyż są one natury czystej i dlatego niechętnie zadają się z ludźmi, którzy są natury niestałej i nieczystej; jednak dzięki usilnym ceremoniom, uskutecznionym z nabożnością, bywają oni zmuszeni do przyjścia. Może się też zdarzyć, że przy pierwszym wywołaniu ukażą się i zaczną się z wami porozumiewać. Nie należy jednak brać się do przedsięwzięć bezużytecznych lub niegodnych, ponieważ łatwo je w takich razach odstraszyć tak, Że powtórnie nie zjawią się nawet w wypadkach pożytecznych, świętych i koniecznych.
 
 
     
REKLAMA 

Posty: 721
Wysłany: 2008-06-09, 20:28   

 
 
     
Tairips 
......Najstarsza......


Posty: 721
Wysłany: 2008-06-09, 20:28   

Egzorcyzm sztyletu

Ponieważ nie można obyć się bez sztyletu w operacjach magicznych, każ takowy przygotować ze stali bardzo delikatnej. Rękojeść ma być z tego samego materiału. Obmyj go i po osuszeniu osadź ostrzem na małej podstawce z drzewa i odmów modlitwę: Agla On Pentagramaton itd., jak nad szpadą. Po czym wyryj na ostrzu lub każ wyryć znaki następujące:

Po wyryciu tych znaków okadź je i odmów modlitwę: Hel, Ya, Yae, Va, Adonay, Cados, Cados, Aborel, Elohim, Agla, Agiel, Asel, Sadon, Esul, Eloha, Elohim, Yeny, Del, Agios, Agios, Agios, Barael, Barael, Barael.
Następnie owiń sztylet w materiał czerwony i nowy i schowaj go do kasetki z instrumentami magicznymi.Modlitwy (sztyletu)

Po wymówieniu słów: Hel, Ya, Yae, Adonay itd., jak wyżej, mówić:
"Panie, Boże wszechmocny, który stworzyłeś wszystko z niczego, nie gardź swym sługą, który zwraca się ku Tobie z kornymi modły. Racz pobłogosławić, oczyścić i poświęcić ten nóż, aby był godny i zdolny do wykonania mych operacji; rozkaż swym świętym aniołom, aby były obecne przy tej operacji.
Panie Wszechmocny, wspomnij o mym rodzicielu, któremu użyczyłeś wiedzy wszechrzeczy i niechaj przez zasługę tej wiedzy, te noże staną się czystymi i przyjemnymi dla Ciebie, przez imię Twe, które jest święty Tetragrammaton".Laseczka

Fundatorze światów, Stworzycielu niebios, Istoto wszechmocna, Pentagrammaton, Eye, Eye, Eye, Irkins, przyjdź Świętości potężna, Boże wieczny i oczyść tę laseczkę przez twe imię, które jest święte i pr/ez Twych aniołów. Amen.Druga laseczka

Nawet gdy wątąpię w cienistą dolinę śmierci, nie przelęknę się niczego, ponieważ ty Jesteś ze mną: Twa różdżka, twa laseczka pociechą napełnią mnie.Odzież

Ojcze, stworzycielu gwiazd, mądrości nieskończona, racz uświęcić twą mocą te odzież, przygotowaną ku Twej czci. Egzorcyzuję cię przez Boga prawdziwego, żywego i wiecznego, który stworzył wszystko z niczego, i niech nie będzie nic nieczystego w tej mojej operacji, lecz niech będzie ona pełną godności. Amen.Zaklęcie przy ofierze

Boże Mojżesza, wszechmocny i miłosierny, Boże Abrahama, Boże Jakuba, poświęć to miejsce i przez wylanie krwi tej ofiary oczyść je, a wy wszyscy aniołowie i duchy przyjdźcie i zabierzcie tą krew, aby ją ofiarować Bogu Panu wszechrzeczy. Amen.Modlitwa

Adonaj, Elohim, Hel, le, Eye, książę książąt, Istoto Istot, ulituj się nade mną i zwróć swe oczy na Twego sługę, który pobożnie wzywa do Ciebie i błaga Cię, przez imię Twoje święte i straszne: Tetragrammaton, niech będę szczęśliwy w mych operacjach. Rozkaż Twym aniołom i duchom, aby zamieszkały w tym miejscu.
Was, aniołowie i duchy gwiazd, was, aniołowie i duchy żywiołów, was, istoty obecne przed obliczem Bożym, zaklinam ja niewinny sługa Najwyższego. Sam Bóg, Istota Istot, Tetragrammaton rozkazuje wam być obecnymi przy tej operacji mojej. Ja, sługa Boży, błagam was o to kornie. Amen.Naczynia do atramentu. Misa do krwi.

Boże wszechmocny, wysłuchaj modły tych, którzy Cię błagają i pobłogosław to naczynie, przygotowane ku Twej czci. Amen.

O KSIĘDZE MAGICZNEJ

Zwrócimy teraz uwagę operatora na księgę magiczną, którą każdy praktyk winien przygotować sam dla siebie, skupiając przy tym siły swej woli. Najlepiej jest przygotować osobiście nawet stronice takiej księgi z pasty papierowej, bo taki materiał można namagnetyzować skutecznie swoją wolą. Zwykle jednak przygotowują księgę magiczną z pięknego papieru lub pergaminu.
Trzeba pamiętać przede wszystkim, że księga zaklęć nie ma żadnego znaczenia, jeśli nie jest cała napisana ręką operatora.
Na pierwszej stronicy takiej książki trzeba pomieścić tak zwany wielki pentakl Salomona, którego podobiznę podajemy:
Po przygotowaniu księgi magicznej, zawierającej zaklęcia i modlitwy, wszystko potrzebne do wywołań jest już gotowe. Pozostają tylko przygotowania osobiste.

O KOLE MAGICZNYM

Cała operacja magiczna powinna być wykonana w zakresie koła, które symbolizuje wole operatora i broni go od wszelkiego wpływu złego z zewnątrz. Na tym opiera się magia ceremonialna.


Koło magiczne

Koło może być nakreślone albo tylko szpadą magiczną w nagłych przypadkach, albo mieszaniną węgla sproszkowanego z proszkiem magnesowym, albo też samym tylko węglem.


Przygotowania osobiste

Operator może działać sam. Przy kole zwykłym może on ograniczyć się do jednego pomocnika, lecz do wielkiego wywołania trzeba mieć trzech pomocników: bądź to operator i dwóch asystentów wyćwiczonych i wtajemniczonych, bądź też trzy istoty żyjące, z których dwie ludzkie i jeden pies, tak wytresowany, żeby nie wychodził z koła bez względu na to, co może się stać. Można go nawet uwiązać w razie potrzeby.
Asystenci ci winni być poświęceni i egzorcyzmowani według obrządku zwykłego przez ziemię, wodę, powietrze i ogień.
Każdy powinien posiadać talizman, a mianowicie wielki pentakl Salomona.
Przy poświęcaniu uczniów wodą mówi się:
Renovati toti mundati sitis, in nomine sancti et individui Trinitatis Patris et Filii et Spiritus Sancti; ab omnibus peccatis vestris, verbumque Altissimi descendat super vos et momneat semper. Amen.
Gdy się używa psa, trzeba pogrążyć go w wodzie święconej i mówić:
Conjuro te creatura canis, per eum qui te creavit in nomine sanctissimae Trinitatis, ut sis mihi in hac operatione et in quacumque alia quam facere intendo, fidelis socius et amicus.
Po tej ceremonii i okadzeniu wonnościami uczniowie i pomocnicy są dopuszczeni do pracowni magicznej.Przepis

Na dziewięć dni przed operacją wszyscy, którzy mają wziąć w niej udział, powinni żywić się wyłącznie roślinami.
Nadto modlitwa magiczna powinna być odmawiana raz rankiem i dwa razy wieczorem, według obrządku wyżej wskazanego.
Przez trzy ostatnie dnie pożywienie powinno się składać z chleba, wody i owoców gotowanych.
Wreszcie w wigilię i w wigilię wigilii przed operacją odmówić spowiedź przed Bogiem; charakter tej spowiedzi jest zależny od wypadku i usposobienia operatora.
Po odprawieniu spowiedzi w pozycji klęczącej trzeba pokropić swą twarz wodą i hyzopem oraz mówić:
"Asperges me, Dominc, hysopo et mundabor, lavabis meaąua et super nivem dealbabor".
Później obmyć się w wodzie egzorcyzmowanej i przywdziać strój magiczny. N astępnie udać się na miejsce przygotowane z towarzyszami i przyborami potrzebnymi. Uczynić tam koło i wejść w nie. Wreszcie wywoływać duchy i na znak skruchy całować ziemięKąpiele

Podczas całego okresu przygotowań trzeba brać kąpiel każdego rana.
Przed kąpielą woda winna być poświecona, przy czym trzeba odmawiać przy kąpieli psalmy następujące:
Wchodząc do wody, odmawiać:
Ps. 26, 13, 38, 68, 105.
Polewając się wodą, odmawiać: Ps. 50 i 23
Wychodząc z kąpieli, odmawiać: Ps. 142,4,137,125,138.
Każda kąpiel powinna zawierać garść soli poświeconej, którą rzuca się do wody ze słowami:
Ismael, Imamon, Amason, Inierobimeum, Danayon, Zatoń, Satimon, Vagran, Coriston, Zagueron, Momeston, Zari-nazon, Feliejon, Sermjon, Metron.
Formuły te i modlitwy można zamienić na inne modlitwy magiczne albo na wymawianie dziesięciu wielkich imion Boskich.
 
 
     
Tairips 
......Najstarsza......


Posty: 721
Wysłany: 2008-06-09, 20:28   

OPERACJA MAGICZNA

Znalazłszy się w kole przed ołtarzem magicznym, opera-tor powinien odmówić modlitwę możliwie żarliwą do stwórcy świata.
Następnie wypowie "Zaklęcie Czterech", później "Zaklęcie Siedmiu", a wreszcie "Wielkie zaklęcie Salomona"
Potem następuje szereg innych modlitw i zaklęć. Dajemy szereg takowych poniżej, aby uczeń magii mógł wybrać z nich stosowne dla siebie.
186O sposobie dokonywania operacji

Po przygotowaniu, o którym była mowa wyżej, podczas pełni, niechaj jeden uczeń weźmie naczynie gliniane, napełnione zarzewiem i wonnościami, niech drugi niesie księgę magiczną, a trzeci odzież i pentakl. Mistrz niech weźmie szpadę, na której z jednej strony ma być napis "Agla", a z drugiej "On". Podczas drogi do miejsca, gdzie ma być uskuteczniona operacja, należy odmawiać litanie. Przybywszy, niech mistrz nakreśli koło, mówiąc: "Asperges me, Domine, itd." Później niech mistrz, wejdzie do koła, uczyni w kierunku czterech stron świata wezwanie do aniołów, którzy panują nad siedmioma planetami, nad siedmioma dniami tygodnia, nad metalami i kolorami.
Wreszcie rzucając nie na kolana i wzywając aniołów po imieniu, niech doda:
"O angeli supra dicti, estote adjutores petitioni meae, et in adjutorium mini meis rebus et petitionibus"
Znowu niech zawezwie aniołów czterech stron świata i pomodliwszy się do nich specjalnie i napisawszy ich imiona w kole, niech rzecze:
"Zwracam się do was, wy wszyscy, i wzywam was przez Tron Adonaja, przez Agi osa, Otheosa, Ishyrosa, Athanatosa, Paracletusa, Alphę i Omegę, i przez imiona tajemne: Agla, On, Tetragrammaton; macie zjawić się bezzwłocznie, aby spełnić mą wolę." Po skończeniu tej modlitwy, mistrz odczyta zaklęcie specjalne dnia, w którym odbywa się operacja (zaklęcie to podamy nieco dalej). Jeśli aniołowie trwać będą w uporze i nie zechcą się zjawić, odmówić trzeba egzorcyzmy i zaklęcia następujące:Egzorcyzm duchów powietrza

My stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, cząstki jego potęgi, stworzeni przez Jego wolę, przez potężne straszne i podziwu pełne imię Boga El, egzorcyzujemy was (wymienić nazwiska duchów) i rozkazujemy wam przez tego, który rzekł i wszystko zostało spełnione, przez wszystkie imiona Boga i Adonay, L1, Elohim, Elohe, Zabaoth, Elion, Escerchie, Jah, Tetragrammaton, Sadey. Rozkazujemy wam zjawić się natychmiast widzialnie przed tym kołem w pięknej ludzkiej postaci. Przyjdźcie, o wy wszyscy (wymienić nazwy), ponieważ my wam rozkazujemy w imię I i V , które Adam usłyszał i przemówił; przez imię Boga Agla, które Lot usłyszał, dzięki czemu był ocalony z całą rodziną; w imię Iod, które Jakub usłyszał, w imię Anioła, który za niego walczył i który go ocalił z rąk brata Esu; w imię Anephexetona, które Aron usłyszał, co uczyniło go mądrym; w imię Zabath, które Mojżesz wymówił i zaraz rzeki i błota ziemi egipskiej zamieniły się w krew; w imię Escercha, Oriston, którzy wzburzyli tak rzeki, że wody z nich wyszły i napełniły domy Egipcjan, zanosząc wszędy zarazę. W imię Eljona, które Mojżesz wymówił, czym wywołał grad tak wielki, jakiego nie było od początku świata; w imię Adonay, które Mojżesz wymówił, czym napełnił szarańczą, która pożarła na polach Egiptu to, co oszczędził grad; w imię Schemes Amathia, które Jozue wymówił, czym zatrzymał w biegu słońce; przez Alpha i Omega, które Daniel wymówił, czym zniszczył Beala i zabił Dragona; w imię Emmanuela, które usłyszało troje dzieci Sidrae, Misae i Abdenago i zaśpiewały pieśń w piecu gorejącym; przez Agiosa, przez tron Adonaja, przez Otheosa, Ischirosa, Athanatosa, Paracletusa i przez trzy imiona tajemne Angla, On, Tetragrammaton| zaklinam was przez te imiona i przez wszystkie inne imiona Stworzyciela, Boga Wszechmogącego, żywego i prawdziwego, wy, którzy za wasze winy zostaliście strąceni z wyżyn niebieskich w głębiny przepaści piekielnych. Zjawcie się tu przed tym kołem w celu spełnienia naszej woli. Przyjdźcie, przyjdźcie czemu zwlekacie ? Kto was zatrzymuje? Spieszcie się! Adonay, król królów wam rozkazuje. El, Aty, Titeip, Azia, Hyn, Jen, Minnosel, Achadan, Uay, Vaa, Ey, Haa, Eye, Exe, El, El, El, El, Hy, Hau, Hau, Hau, Va, Va, Va, Va.

MODLITWA ODMAWIANA W KOLE DO CZTERECH STRON ŚWIATA

Amorule, Tancha, Lalisten, Kabur, Taneba, Ladisten, Escha, Aladia, Alpha et Omega, Leyeste, Oriston, Adonay, zmiłujcie się nade mną; o miłosierny Ojcze niebieski oczyść mnie, racz zesłać dzisiaj na mnie, Twego służebnika niegodnego, błogosławieństwo swoje. Powstrzymaj swą prawicą potężne duchy uparte i buntownicze, abym mógł spokojnie oglądać twe dzieła boskie. Błagam cię z głębi swego serca, aby te duchy, które zawezwę, przybyły natychmiast, aby odpowiedziały prawdziwie na pytanie moje, aby dostarczyły tego, czego od nich zażądam, bez wyrządzenia żadnej krzywdy ani mnie, ani nikomu z mych pomocników. Niech będą one posłuszne mej woli we wszystkim, co im rozkażę.
Później pozostając wciąż w kole podnieś w górę pieczęć Salomona i mów:
"Per Pentaculum Salomonis advocati dent mini respon-sum verum!
Baralanensis, Baldachiensis, Paumachiae i tronie Apolo-gii, przez królów i książąt nieziemskich i potężnych, Genio, Liachidae, ministrowie królestwa piekielnego: Primac, książę tronu Apologji, dziewiąta kohorto, wzywam do was, zaklinam was, rozkazuje wam, w imię tego, który rzekł, a stało się, którego słucha wszelkie stworzenie, przez wieczyste imię Tetragrammaton, Jehowah, przy wymawianiu którego Żywioły się rozkładają, powietrze drży, morze burzy się, ogień gaśnie, ziemia kołysze się, a wszystkie armie niebieskie, ziemskie i piekielne drżą: przyjdźcie w spokoju widzialne i dobrowolnie, aby spełnić nasz rozkaz w imię Boga żywego, prawdziwego i wiecznego Heljanen. Przyjdźcie i zjawcie się przed nami w postaci widzialnej i odpowiedzcie na nasze pytanie głosem wyraźnym i zrozumiałym bez żadnej dwuznaczności.

DUCHY I ZJAWISKA

Po wypowiedzeniu powyższych zaklęć ukaże się mnóstwo duchów i zjawisk, napełniających hałasem powietrze w celu przerażenia znajdujących się w kole; ukażą się zbrojni w strzały i nieskończona ilość potworów okropnych. Jednak nie zdołają one wyrządzić nikomu krzywdy, bo mistrz ceremonii powstrzyma ich, kładąc rękę na pieczęci Salomona i mówiąc:
"Fugat hinc iniquitas vestra; virtute vexilli Dei. Rue vos prestiges cessent przez imię Boga ukrzyżowanego!"
Po tych słowach będą zmuszeni do posłuszeństwa. Po czym trzymając rękę na pieczęci, powiedz:
"Oto pieczęć Salomona, którą wam pokazuję, Oto ja jestem egzorcysta, który z pomocą Bożą was wywołuję; przyjdźcie w spokoju w imię tych: Aye, Saraye, Aye, Saraye, zjawcie się w imię Boga prawdziwego Eloy, Archima, Rabur; spieszcie się, przybywajcie i bądźcie posłuszni swemu panu, którego imię jest Octinomos!"

Po czym dmuchnijcie w cztery strony świata, a natychmiast zobaczycie wielki ruch; wtedy mówcie:
"Czemu zwlekacie? Co was zatrzymuje? Czym jesteście zajęci? Bądźcie posłuszni swemu panu w imię Boga Bathath lub Vachat, w imię Abrac, Abeor i Aberr!" Wtedy przybędą w powtaci swej zwykłej i przyrodzonej. A gdy ich takimi ujrzycie wokół koła, pokażcie im pieczęć i mówcie:
"Ecce conclusionem vestram, nolite fieri inobodientes!" "Po czym ujrzycie ich uspkojonymi. I przemówią one:
"Rozkaż i przemów, czego żądasz, ponieważ jesteśmy już gotowi, aby uczynić wszystko, zmuszeni wolą Boga." Odpowiedzcie im:
"Bądźcie pozdrowieni, duchy i królowie przesławni. Przywołałem was w imię tego, przed którego Majestatem nic ostać się nie może. Rozkazuję wam pozostawać przed kołem w postaci widzialnej; nie oddalcie się bez zezwolenia. Spełnijcie mą wolę prawdziwie, bez udawania. Rozkazuję wam w imię Wszechmocnego. Niech się stanie!"
Tu powiedzcie, czego chcecie, a one was wysłuchają. Po otrzymaniu tego, czego pragnęliście, zwolnijcie je w sposób następujący:
"In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, ite in pace ad Ioca vestra et pax sit inter nos et vos, parati sitis venire vocati!".

ZAKLĘCIA NA SIEDEM DNI TYGODNIA

Zaklęcie na niedzielę
Zaklinam was, aniołowie Boga, potężni i święci, w imię Adonay, Eye, Eye, Eye, który jest, jaki jest i który będzie Eye, Abiaye i to w imię Laday, Cados, Cados, Cados, który jest przełożony nad Cherubinami, i przez wielkie imię tego Boga, który panuje nad niebiosami Eye, Saraye, Pana wieków, który pieczętuje rzeczy świata swym świętym imieniem Phaa. Zaklinam was także w imię świętych aniołów, którzy panują nad czwartym legionem, którzy znajdują się pod dowództwem sławnego Salamia; w imię gwiazdy Słońca; zaklinam ciebie święty Aniele Michaelu, który panujesz przy dniu niedzielnym - okaż mi pomoc, pozwól mi osiągnąć cel mych dążeń we wszystkim, co będzie dla mnie pożytecznym. Tu trzeba wymienić, czego się żąda. Aniołowie niedzieli mają moc rozdawania złota, pereł, bogactw, łaski możnych, złagodzenia nienawiści, dostarczania zaszczytów, leczenia chorób. Duchy niedzieli zjawiają się zwykle w dużej postaci, w szatach czerwonych, z włosami złotymi; o przybyciu swym ostrzegają płomiennym obłokiem. Do szczególnych postaci ich należą król jadący na lwie, trzymający w ręku berło złocone, w szacie barwy szafranowej; królowa z berłem, ptak, berło, lew, człowiek z ogonem.

Zaklęcie na poniedziałek
Zaklinam was aniołowie dobrzy i potężni w imię Adonay Adonay, Adonay, Eye, Eye, Eye, Cados, Cados, Cados, Cados, Achim, Achim, Achim. Zaklinani was, aniołowie potężni i dobrzy, w imię tych, którzy dowodzą pierwszym legionem i służą sławnemu wielkiemu Orphanielowi. W imię gwiazdy księżyca. Zaklinani Ciebie Gabrielu, który panujesz nad dniem drugim, poświeconym księżycowi, przyjdź mi na pomoc i spełnij me życzeniu. Tu wymienić, czego się żąda. W mocy duchów poniedziałkowych jest dostarczenie srebra, przenoszenie rzeczy z jednego miejsca na drugie, wyjawianie tajemnic, dotyczących teraźniejszości i przeszłości. Duchy poniedziałku i księżyca zjawiają się zwykle w postaci wielkiej, ociężałej, koloru obłoku chmurnego; oblicze mają mgliste, oczy czerwone pełne wilgoci, głowy łyse, zęby dzika; znakiem ich przybycia jest deszcz obfity wokół koła. Do postaci szczególnych tych duchów należą: król z łukiem w ręku na łani, krowa, mała sama; kolory ubiorów zielone i srebrzyste; człowiek z wieloma nogami.

Zaklęcie na wtorek
Zaklinani was, aniołowie mężni i święci, na święte imiona Ya, Ya, Ya, He, He, He, Va, Hy, Ha, Ha, Ha, Va, Va, An, An, An , Aie, Aie, Aie, Ely, Ag, Elibra, Eloim, Eloim. Zaklinam was w imię aniołów, którzy rozkazują legionom i służą potężnemu Acimoy. W imię gwiazdy Marsa, w imię Adonay, Boga żywego i prawdziwego, przyjdźcie mi na pomoc i spełnijcie mą wolę. Moc duchów stworzonych dotyczy bitew, ognia, śmierci i zdrowia. Do zwykłych cech postaci tych duchów należą: ciało długie czarniawe, wygląd przerażający, na głowie rogi podobne do jelenich, pazury zamiast paznokci. Przybycie ich poprzedza szmer podobny do trzasku ognia. Przed kołem magicznym ukazują się błyskawice. Do postaci szczególnych należą król uzbrojony na wilku w szacie czerwonej, kobieta z tarczą, kozieł, koń, człowiek z wieloma głowami.

Zaklęcie na środę
Zaklinam was, aniołowie mężni, święci i potężni, na straszne imiona Adonay, Elochim, Saday, Saday, Saday, Eye, Eye, Eye, Asanie, Asaraje, w imię wszystkich aniołów, którzy służą w drugim legionie, przez imię gwiazdy Merkurego, zaklinam ciebie, o wielki aniele Rafaelu, który panujesz nad dniem czwartym, przyjdźcie do mnie ku pomocy, aby spełnić mą wolę. Duchy tego dnia mogą dawać metale różnego gatunku, odkrywać metale ukryte, przynosić zwycięstwo w bitwach, dostarczać wiedzy, przynosić lub pozbawiać zdrowia, wywyższać ubogich, poniżać możnych. Ciało tych duchów jest zazwyczaj niewielkie, zimne i wilgotne, dość piękne, rozmowa miła, postać ludzka, zwykle męża uzbrojonego, kolor przezroczysty; przyjście ich zwiastuje strach, jaki odczuwa wywołujący. Postacią szczególną jest król na niedźwiedziu, kobieta trzymająca sitko, pies i laseczka.

Zaklęcie na czwartek
Zaklinam was, aniołowie świeci, przez imiona Cados, Cados, Cados, Eshercie, Hatim, Hatim, Ya, panie wieków, Cantine, Jaym, Janie, Anie, Calbaz, Sabbac, Betifay, Alnaym, zaklinam was w imię Adonay; przez aniołów, którzy służą w szóstym legionie, przez imię gwiazdy Jupitera, zaklinam ciebie, o wielki Sachielu, który panujesz nad dniem Jupitera - przybywajcie, aby spełnić mą wolę. Moc ich daje miłość kobiet, czyni ludzi wesołymi, daje powodzenie w procesach, łagodzi wrogów, leczy chorych, jednym słowem sprawia dobro i zło. Ciało ich jest koloru krwi, wyraz twarzy smutny, ruchy okropne, usposobienie łagodne, zjawienie ich poprzedza widok ludzi ściganych przez lwy. Szczególną postacią ich jest król ze szpadą w ręku na jeleniu, człowiek w długich szatach, kobieta w koronie, jeleń, paw, szata lazurowa, szpada, flet.

Zaklęcie na piątek
Zaklinam was, aniołowie świeci, przez imiona, On, Hey, Heya, Ja, Je, Adonay, Saday, przez aniołów, którzy służą w trzecim legionie pod dowództwem wielkiego anioła, Agiela, przez gwiazdę Wenus, zaklinam was na imię Anaela, przybywajcie, aby spełnić mą wolę. W mocy tych duchów jest obdarzać srebrem, dostarczać ludziom rozkoszy, kojarzyć małżeństwa, wzbudzać w sercach miłość do kobiet, leczyć choroby. Forma zwykła duchów Wenery i piątku jest piękna, wzrost mierny, kolor biały lub zielony; przyjście ich zwiastuje gwiazda błyszcząca i kilka dziewic bawiących się ze sobą, które zapraszają znajdujących się w kole, aby przyjęli udział w ich zabawie. Do form szczególnych należą; król z berłem na wielbłądzie, dziewica wspaniale ubrana, dziewica obnażona, gołąbka, koza, ubiór biały i zielony, kwiaty, krzew sabinowy.

Zaklęcie na sobotę
Zaklinam was, Cappariel lub Cassiel, Machatori i Seraqu-iel, aniołowie potężni, w imię Adonay, Adonay, Adonay, Eye, Eye, Eye, Acim, Acim, Acim, Cados, Cados, Cados, Ina vel Ima, Saday, la, Sar, w imię aniołów, którzy służą w siódmym legionie pod wodzą Booela, anioła wielkiego i potężnego, na gwiazdę Saturna, zaklinam ciebie, Caphrielu, który panujesz w tym dniu, przybywajcie, aby spełnić mą wolę. W mocy tych duchów jest siać niezgodę, nienawiść, budzić złe myśli, zabijać, dręczyć. Ciało tych duchów jest chude i długie, wygląd gniewny, mają one po cztery twarze; każda twarz ma po jednym długim dziobie; kolor czarny lśniący; zjawiają się wraz z trzęsieniem ziemi, przybycie ich zwiastuje to, że ziemia naokoło bieleje, jak śnieg. Do szczególnych postaci należą: król z długą brodą na smoku, starzec z laską, wieprz, smok, sowa, czarna szata, kosa, jałowiec.
 
 
     
Tairips 
......Najstarsza......


Posty: 721
Wysłany: 2008-06-09, 20:29   

KLĄTWA NA WIERNOŚĆ DUCHÓW

My duchy panujące: królowie, cesarzowie, książęta, hrabiowie, markizowie, baronowie, generałowie, kapitanowie, ministrowie, wraz ze swymi poddanymi zaświadczamy, podpisujemy, zobowiązujemy się, przysięgamy na wysokie i święte


PO ŚMIERCI Dusza i umysł przechodzą w świat astralny - krainę elementerów

imiona Boga, na zaklęcia i egzorcyzmy, zawarte w tej księdze, że służyć będziemy tym, którzy posługują się tą księgą, we wszystkich ich potrzebach bez wyjątku, według naszej zamożności, którą otrzymaliśmy od Boga.
Po pierwsze, podejmujemy się sami i w imieniu naszych poddanych wypełniać to, czego zapragnie ten, który nas zawezwie w tajemnicy przed innymi śmiertelnikami; zobowiązujemy się przynosić mu wszystko, czego zapragnie, bez oszukaństwa i fałszu; przy tym nie zażądamy żadnej nagrody za nasze trudy.
Item. Zobowiązujemy się zjawić przed tymi, którzy zawezwą nas przez imiona zawarte W tej księdze, w pięknej postaci, nie czyniąc nikomu krzywdy żadnej, bez hałasu, szumu, gromu i błyskawic tak, że nikt nie zauważy naszego przybycia z wyjątkiem wywołującego nas; ten zaś nie poniesie wskutek naszego przybycia żadnego szwanku ani na ciele, ani na umyśle. Zobowiązujemy się odpowiedzieć na wszelkie zapytania jego bez dwuznaczności, wyraźnie i prawdziwie; odpowiemy dobrym polskim językiem, po czym znikniemy spokojnie i cicho, gdy nam rozkażą odejść.
Item. Wykonania wymienionych warunków podejmujemy się pod karą, w razie niespełnienia takowych, powiększenia stokrotnie naszych mąk i pozbawienia naszych szarż, honorów i dostojeństw; w dowód czego przyłożyliśmy nasze pieczęcie, sygnety i podpisy w księdze niniejszej wraz z zobowiązaniem natychmiastowego wykonania wszystkiego, co właściciel księgi rozkaże.

O WYJŚCIU CIAŁA ASTRALNEGO

W ostatnich czasach świat naukowy został zdumiony doświadczeniami wiarygodnymi, stwierdzającymi możliwość podwojenia istoty ludzkiej bądź to za życia, bądź też bezpośrednio po śmierci. Doświadczenia te dotyczą nauki magii, a mianowicie oddziału jej, zawierającego opis wyjścia ciała astralnego z człowieka.
Bez wątpienia człowiek może oddziaływać na kogoś z daleka. Przy tym bywają następujące wypadki.
1) Ktoś jest świadomy tego oddziaływania, a operator o tym nic nie wie.
2) Ktoś nie jest świadomy tego, że jest przedmiotem oddziaływania, a operator wie o tym, że wywiera wpływ na niego.
3) Obaj wiedzą o tym, że pomiędzy nimi istnieje związek opisywany.
Podajemy szereg odnośnych wypadków:
l. Pewna pani T., która wiele czytała o możliwości wydzielenia siły psychicznej i podwajania się w ten sposób, postanowiła doświadczyć na sobie tej własności natury ludzkiej. Znajdowała się ona w Paryżu a miała bliskich przyjaciół w Ameryce. Zamierzała zjawić się jednemu z nich i w tym celu silnie natężała swą wolę w ciągu dni kilkunastu. W dniu doświadczenia oddawała się pracy bardzo meczącej, aby za pomocą znużenia przełamać wszelki opór ze strony ciała fizycznego. Wieczorem o godzinie 9 położyła się do łóżka, skupiając całą wolę na pojawieniu się, które zamierzyła. Na drugi dzień przebudziła się, nic nie wiedząc, czy powiodło się jej doświadczenie. Dopiero po miesiącu otrzymała list od osoby, na którą chciała oddziałać. Osoba ta pisała, że w dniu pewnym (data jego odpowiadała dniu doświadczenia) miedzy 10 a 10.30 wieczorem znajdowała się na balu. Oddaliła się do pustego salonu na chwilę. Tam pod oknem ujrzała ze zdumieniem panią T. w bieli, uśmiechniętą. Zjawisko trwało około trzech minut.
2. Niejaki pan L.R., bardzo zaawansowany w naukach okultyzmu, miał ważną sprawę z pewną osobą, od której zależny był ten lub inny obrót sprawy. Pan L.R. postanowił zmusić ową osobę do zmiany zapatrywania na sprawę, ponieważ było ono dla niego niekorzystne. Decyzję ostateczną miała wypowiedzieć ta osoba nazajutrz. W przeddzień pan L.R., skorzystawszy z tego, że osoba na którą trzeba było oddziałać udała się wcześnie na spoczynek, skoncentrował wszystkie swe siły duchowe w tym celu, żeby wpłynąć na zmianę jej zapatrywań. Przeniósł się myślowo do uśpionego i tam z wolna, łagodnie zaczął jakby przedstawiać całą sprawę i przekonywać o słuszności swego punktu widzenia. Im dłużej pracował w tym kierunku, tym bardziej zmieniał się kierunek myślenia osoby, na którą oddziaływał. Wreszcie po upływie pewnego czasu osoba ta po przebudzeniu zmieniła natychmiast zamiar pierwotny i postąpiła zgodnie z życzeniem pana L.R..
3. Dwie osoby mogą umówić się, że będą starały się narzucić jedna drugiej pewną myśl i wyobrażenie. Tego rodzaju doświadczeń wykonano mnóstwo. Przy pewnym wysiłku każdy może je wykonać. A wiec można posadzić w ciemnym kącie osobę z zawiązanymi oczami, samemu zaś usiąść przy stoliku z lampą. Następnie wziąć jakiś przedmiot, pod nieść do światła, wpatrywać się weń i pragnąć silnie, żeby go ujrzała osoba z zawiązanymi oczyma. Po kilku próbach cel zostanie osiągnięty. Można umówić się z pewną osobą, znajdującą się daleko, że o umówionej godzinie, zwykle wieczorem, ma ona starać się przysłać jakąś myśl lub obraz. Oczywiście trzeba większej cierpliwości, żeby dojść do możności takiego porozumienia się, jednakże liczne doświadczenia w tym kierunku uwieńczone zostały powodzeniem. Dwaj przyjaciele oddaleni o kilkadziesiąt wiorst od siebie umówili się, że w oznaczonym dniu w nocy będą się porozumiewali. Jeden z nich o północy siedział w fotelu pogrążony w ciemnościach i czekał na zjawisko. Nagle w mroku zabłysło światło i otoczony nim zarysował się na ścianie wyraźnie bukiet kwiatów. Trwało to kilka sekund. Wkrótce otrzymał list od przyjaciela. Ten donosił, że w dniu umówionym o północy znajdował się w swoim pokoju i nagle zapragnął, żeby przyjaciel jego zobaczył lampę, stojącą na stole i posiadający na kloszu wymalowany bukiet kwiatów. Skupił w tym celu całą siłę swej woli. Z dalszego opisu wynikało, że bukiet widziany przez pierwszego eksperymentatora był właśnie tym, który był namalowany na lampie drugiego. Zjawiska togo rodzaju należą do tzw. odgadywania myśli.

CIEKAWE PRAKTYCZNE WIADOMOŚCI Z MAGII

(Według starych ksiąg magicznych)
Przyszłość. Wziąć w równych ilościach krwi osła i tłuszczu wilka; otrzymaną substancją okadzić dom; we śnie, który po okadzeniu nastąpi, ukaże się istota, która opowie wszystko, co ma się zdarzyć.
Aloes. Sok aloesu pomieszany z octem zapobiega wypadaniu włosów.
Kozioł. Posmarowanie sadłem kozła odnośnej części ciała-przed stosunkiem sprawia, iż żona wasza będzie tylko was kochała.
Porost włosów. Spalić kilkanaście pszczół, zmieszać ich popiół z sadłem szczura, mieszaninę wrzucić do łyżki olejku różanego; dodać popiołu z kasztanów lub bobu palonego; w miejscu skóry posmarowanym tym preparatem niechybnie wyrosną włosy.
Zęby. Ząb jakiegokolwiek zwierzęcia powieszony na szyi dziecka sprawia, że zęby rosną mu bez bólu.
Diabeł. Aby osoba śpiąca ujrzała we śnie diabła, trzeba wziąć krwi dudka i posmarować nią twarz śpiącego. Wtedy będzie mu się zdawać, że wszyscy diabli są wokół niego.
Kobieta. Napisano jest w księdze Kleopatry, że żona niezadowolona z postępowania męża, którego kocha, powinna wziąć szpik z lewej nogi wilka i nosić go przy sobie a z pewnością ją jedną tylko będzie mąż kochał.
Aby zmusić kobietę do przyznania się, co czyniła, trzeba wziąć żabę, wyrwać jej język, wrzucić ją z powrotem do wody; język położyć na sercu kobiety śpiącej, a ta przez sen odpowie na wszystkie zadane pytania.
Bezpłodność. Aby jej uniknąć, kobieta powinna wziąć proszek z rogu jelenia pomieszany z sadłem krowim i mieć ze sobą tą mieszaninę podczas stosunku z mężczyzną.
Jeśli kobieta nie może zajść w ciążę, niech jej dadzą bez jej wiedzy do picia mleka kobylego, po czym ma nastąpić zaraz stosunek z mężczyzną.
Pijaństwo. Jeśli wrzucić do naczynia z wódką kilka węgorzy i zostawić tak długo, aż zdechną, to człowiek, który wypije takiej wódki, nabierze do niej tak wielkiego wstrętu, że być może już nigdy w życiu do niej nie wróci.
Lampa. Przygotować knot z całunu śmiertelnego, wprawić go w lampę i zapalić ją; ukażą się rzeczy cudowne.
Wziąć żabę zieloną; uciąć jej głowę na całunie śmiertelnym, pokropić go olejem z bzu, uczynić zeń knot, zapalić go w lampie zielonej; ukaże się człowiek czarny, trzymający w ręku lampkę, a nadto inne rzeczy ciekawe.
Choroba. Żeby dowiedzieć się czy chora osoba wyzdrowieje, czy umrze, trzeba wziąć w rękę werbenę, podejść do łóżka chorego i zapytać go, jak się czuje; jeśli odpowie, że lepiej, to wyzdrowieje, a jeśli powie, że gorzej, to umrze.
Migrena. Żeby ulżyć sobie, wdychać ustami gorący odwar liści mirtowych.
Noc. Jeśli wytrzeć sobie twarz krwią nietoperza, to można widzieć i czytać równie dobrze w nocy, jak w dzień.
Ptaki. Aby ująć do ręki nieoswojonego ptaka, trzeba wziąć jakiegokolwiek ziarna, zmieszać z drożdżami winnymi i sokiem cykuty, rozsypać po ziemi; ptak, który połkie takie ziarno, nie będzie mógł wcale latać.
Żeby usłyszeć śpiew ptaków, trzeba wziąć dwoje przyjaciół, iść dnia 5 listopada do lasu z gończymi psami, pierwszą upolowaną zwierzynę przynieść do domu, zjeść ją razem z sercem lisa; kto spożył, tę potrawę, usłyszy natychmiast przepiękny śpiew ptaków; również gdy kogo ucałuje, to ucałowany posłyszy ten sam śpiew.
Pluskwy. Wziąć żółć byka, pokropić octem i wytrzeć nią łóżko; nigdy w takim łożu nie będzie pluskiew.
Żądło pszczoly. Sadło krowie położone w miejscu ukłucia pszczoły usuwa natychmiast ból.
Róża. Ziarnko różane z siemieniem gorczycznym i nóżką łasicy - powieszone na drzewie, czynią je bezpłodnym.
Marzenia milosne. Aby się od nich uwolnić, położyć na brzuchu sztabę ołowianą w kształcie krzyża.

ŚRODKI MAGICZNE WYWOŁANIA MIŁOŚCI

Rozmawiając z młodą dziewicą, której miłość pragniecie posiąść, udajcie, że chcecie jej wywróżyć cokolwiek, np., czy prędko wyjdzie za mąż. Podczas spotkania, które w tym celu nastąpić powinno w miejscu samotnym, postarajcie się, żeby spojrzała wam w oczy, a gdy się wasze wejrzenia połączą, rzeknij z mocą: "Kaphe, Kasita, non Kapheta te publica filii omnibus suis". Nie powinny was dziwić te słowa zagadkowe, których treści tajemnej nie znacie; jeśli wymówicie je z wiarą, będziecie kochani.

Utoczyć kilka kropel krwi swojej w porze wiosennej w piątek, wziąć kawałek wątroby gołębia, uczynić z tych substancji proszek i dać go do połknięcia osobie, której pożądacie. Jeśli działanie nie nastąpi od razu, to powtórzyć do trzech razy, a skutek będzie pewny i posiądziecie jej miłość.

Przymocujcie do poduszki łoża kobiety lub dziewicy jak najbliżej miejsca, gdzie spoczywa jej głowa, kawałek pergaminu z napisem: "Michael, Gabriel, Raphael, sprawcie, żeby (nazwisko osoby) zapałała ku mnie miłością prawdziwą". Osoba ta nie będzie mogła zasnąć bez myśli o was wkrótce miłość ku wam zjawi się w jej sercu.

Żeby osoba, której miłość posiadacie, pozostała wam wierna, weźcie kosmyk jej włosów, spalcie je i rozsypcie na krawędziach u wezgłowia jej łoża, które uprzednio posmarujcie miodem. Będzie ona marzyła tylko o was.

Jeśli chcecie, żeby wasze bileciki miłosne i listy o interesach miały powodzenie, które by urzeczywistniło wasze marzenia, weźcie skrawek pergaminu i napiszcie z obydwu stron zaklęcia następujące:
"Adamie i Ewo, jak Stwórca Wszechmocny połączył was w raju ziemskim, w miejscu świętym niepodzielnie, wzajemnie i nierozerwalnie, tak również i serce tych, do których będę pisał, niech będzie dla mnie życzliwym i niech mi niczego odmówić nie będzie w możności: Ely + Ely + Ely". Potem spalić ów pergamin i zebrać starannie cały popiół. Wziąć świeżego atramentu, wlać go w nowe naczynie gliniane; wsypać w nie popiół otrzymany z pergaminu, wlać siedem kropli mleka kobiety, karmiącej dziecko pierworodne, dosypać szczyptę sproszkowanego magnesu. Używać pióra nowego, zatem-perowanego nowym nożykiem. Każda osoba, do której napiszecie atramentem tak przygotowanym i piórem, będzie pragnęła uczynić dla was wszystko, co będzie w jej mocy.

Wziąć pięć włosów własnych, złączyć je z trzema włosami osoby ukochanej i wrzucić je w ogień ze słowami: "Ure, igne Sancti Spiritus, renes, nostros et cor nostrum, Domine. Amen". Zdobędziecie tym sposobem powodzenie w miłości.

W wigilię św. Jana przed wschodem słońca, zerwijcie roślinę zwaną Oenula Compana. Noście ją w płótnie delikatnym przez dni dziewięć; później zmielcie ją w proch i rozsypcie na szaty osoby ukochanej. Pragnienia wasze tym sposobem urzeczywistnią się.

Psalm 137, zaczynający się od słów: "Confiteor tibi, Domine quoniam audisti..." posiada moc budzenia miłości w sercu osoby będącej przedmiotem pożądań waszych. Oto, jak należy postępować:
Wlać do czaszy szklanej oleju z lilii białej, odmówić nad nią psalm 137 i zakończyć go imieniem anioła Anaela oraz osoby ukochanej. Potem napisać imię tego anioła na kawałku cyprysu i zanurzyć go w olejku; później lekko namaścić powieki tym olejkiem i umocować do prawej ręki osoby, której pożądacie, a miłość zjawi się w jej sercu. Operacja będzie skuteczniejsza, jeśli wykonacie ją o wschodzie słońca, w piątek następujący po nowiu.

Przodkowie nasi mniemali, że dzięcioł zielony, zjedzony na czczo z solą poświęconą, jest dobrym środkiem przeciw urokowi zawiązanego węzełka; urok ten, jak wiadomo, odbiera moc płciową.
Jeśli ktoś chce zobaczyć we śnie obraz kobiety, którą w przyszłości ma poślubić, powinien wziąć koralu sproszkowanego, proszku magnesowego, krwi białego gołębia, wszystko zmieszać i otrzymaną substancję owinąć białym jedwabiem. Zawiniątko umieścić na szyi, pod poduszkę włożyć gałązkę mirtową i odmówić modlitwę: "Kyrie clementissime, qui Abraham servo tuo dedistis uxorem et filii eius obedientis-simo per admirabile signum indicasti Rebeccam uxorem, indica mihi servo tuo quam nupturus sim uxorem, per mysterium tuorum Spirytuum Baalibeth, Assaibi, Abumostih. Amen".
Rankiem trzeba przypomnieć sobie twarz widzianą we śnie; jeśli się nic nie ukaże, trzeba powtórzyć doświadczenie magiczne przez trzy piątki z rzędu; a jeżeli i po trzeciej operacji nic się nie pokaże, to można wnioskować, że małżeństwo wcale nie nastąpi.
Jeśli dziewica pragnie zobaczyć we śnie twarz tego, kogo poślubi, to powinna wziąć małą gałązkę topoli, przewiązać ją własnoręcznie białą jedwabną wstążką i ukryć pod poduszką. Następnie powinna potrzeć skronie krwią dudka i przed pójściem do łóżka odmówić modlitwę poprzednią, zmieniając słowa: "Servo tuo, quam nupturus sim uxorem" słowa: "Ancillae tuae quem sim nuptura virum".
 
 
     
Tairips 
......Najstarsza......


Posty: 721
Wysłany: 2008-06-09, 20:29   

ZBIOREK TAJEMNIC
Osnutych na Pięcioksięgu Mojżesza i wielu księgach Pisma Świętego

Na ból głowy
Napisać na liściu oliwnym: "Athena" i umieścić ten liść na głowie.

Zaklęcie na powstrzymanie krwotoku
"Z krwi Adama urodziła się śmierć, Z krwi Chrystusa urodziło się życie, O krwi, zatrzymaj się!"

Na ranę od oręża
Połknąć kartę z napisem: "Armisi, farisi, restingo". Słowa te dobrze jest powtarzać w niebezpieczeństwie.

Przeciwko głodowi
Jest to wielka tajemnica, której doświadczył znany mag podczas ostatniego głodu i dzięki której zdołał ocalić życie wielu ludziom. Uciekli się również do niej prorocy Eliasz i Elizeusz; znajduje się ona również w Ewangelii, gdzie jest opis, jak Chrystus rzesze liczne nakarmił małą ilością chleba. Wszędzie powtarza się ta sama tajemnica, oparta na trzech zasadach kabały.
Módlcie się do Pana Zastępów w ciągu 7 dni z rzędu rano i wieczorem. Na 7 dzień weźcie liść rośliny jadalnej, jak sałata, szczaw itp. Napiszcie na liściu miodem, rosą lub wodą deszczową następujące słowa przed wschodem słońca: "Jako deszcz spuszczę wam chleb z wyżyn niebieskich", a z drugiej strony: "Manetur". Okadźcie liść i zjedzcie go. Kto go zje, przeżyje 7 dni bez uczucia głodu. Można powtórzyć doświadczenie 7 razy, co da 49 dni, ale tak długiego okresu zapewne nie da się wam osiągnąć. Taki chleb przyniósł anioł prorokowi w pustyni.

Żeby skruszyć kajdany i kraty żelazne
Wziąć merkuriuszu i arszeniku w równych częściach, soli amoniakowej pół uncji, dodać uryny, wytrzeć mieszaniną żelazo, albo lepiej nasycić mieszaniną płótno i owinąć nim żelazo.

Żeby zatrzymać węża
Wymów na jego widok: "Osi, Osod, Osia", a pozwoli się wziąć do ręki.

Żeby zatrzymać mordercę
Wziąć krwi ofiary, gdy jest jeszcze ciepła, rzucić w ogień, aby się spaliła. Zobaczycie, że morderca nie będzie mógł się oddalić, a nawet, jeśli się będzie znajdował w odległości czterech mil będzie zmuszony do powrotu na miejsce zbrodni.

Żeby zatrzymać od razu jedną lub kilka osób
Wymówić: Veide, Rongan, Rada, Bagadin. Położyć kolano i rękę prawą na ziemi, przechylając się w tył. Podnieść się, nie dotykając lewą nogą ziemi.

Aby mieć podróż szczęśliwą
Nosić ze sobą werbenę.

Aby uskromić konia narowistego
Włożyć mu w uszy kamyk krągły, a uspokoi się.

Na rany głębokie i śmiertelne
Wziąć roślinę vinea purvinea z korzeniami, włożyć ją do wina, które się daje do picia choremu w ciągu kilku dni. Jeśli w ranie znajduje się drzewo, żelazo lub inne ciało obce, to wyjdzie i chory wyzdrowieje.

Żeby wiedzieć, czy chory umrze, czy wyzdrowieje.
Wziąć kawałek słoniny, otrzeć nią podeszwy nóg chorego i dać ją psu, jeśli ją pożre, chory wyzdrowieje; jeśli nie, umrze.

Żeby uleczyć chorobę ucha
Wziąć małą cebulkę, upiec ją dobrze w popiele; wziąć delikatnego płótna z kawałkiem masła niesolonego; owinąć w płótno masło i cebulkę i włożyć choremu w ucho, gdy cebula jest jeszcze możliwie gorąca. Trzymać jedną minutę.

Na ból zębów
Wziąć nieco wódki na dłoń i wdychać tym nozdrzem, które znajduje się na zbolałej części twarzy.

Żeby uleczyć kolki
Wziąć trzeba gumy arabskiej z mlekiem.

Przeciw oparzeliźnie
l łyżkę dobrego octu, 12 łyżek wody, dodać bieli hiszpańskiej, mieszać razem, żeby utworzył się rodzaj kremu. Wysmarować nim płótno i przykładać na oparzone miejsce.

Jakie zwierzęta dobre są do chowu
Te zwierzęta, które rodzą się w tym czasie, gdy księżyc nie świeci, zdychają w ciągu roku. Inne zaś, rodzące się poza tym czasem, chować się będą dobrze.

Aby pszczoły nie kąsały.
Wziąć trzy liście rośliny, zwanej plantago amita i trzymać je w ustach przy zbliżeniu do pszczół.

Aby drzewa przynosiły owoc
Trzeba je szczepić na 3 lub 4 dni przed nowiem.

Żeby zmusić do śmiechu dziewicę
Wziąć trzy małe ziarnka bobu, umieścić każde z nich pomiędzy dwoma palcami prawej ręki, położyć rękę na sercu, wejrzeć z powagą na osobę i wymówić:
"Ego ago et supcrago et consummatum est".
Inny sposób: trzy białe fasole. Mówić: "Ebe, Mebe, Matristope".

Żeby nic być zranionym na wojnie
Napiszcie na blasze cynkowej słowa następujące: "Patrzcie na miecz Adonaja i Gedeona". Blacha powinna być wycięta w kształcie gwiazdy o siedmiu ramionach, Okadźcie ją i umocujcie do rękojeści swej szabli. Poranicie nią swych nieprzyjaciół, nawet gdyby byli w zbrojach.

Woda oczyszczająca
Czerwone żelazo pogrąża się w wodę, żeby w nim ostygło. Nad wodą, tak żeby na nią padał oddech, odmawiać po trzykroć: "W imię Adonaja, niech namiętność zgaśnie w tobie, jak płomień tego żelaza zgasł w tej wodzie".
Woda tak przygotowana ma tę własność, że wypita na czczo oczyszcza duszę od złych namiętności.Żelazo broni od złych wpływów. W razie obawy przed złym wpływem cudzym i tajemnym, należy wziąć do ręki żelazo. Odmówić nad wodą zaklęcie: "O Adonaj, oswobodź i ulecz swego sługę". Wodą tą obmyć głowę.

Uczta dla zmarłych. Przywołuje się zmarłych po imieniu. Kładzie się nakrycie dla każdego oddzielnie, rozpala wielki ogień na kominku. Zwraca się do nich po imieniu, nakłada potrawy, nalewa wina do kielichów, zaprasza, by spożyli słodycze deserowe, odcina dla nich kawałki i rzuca w ogień, rozmawia z nimi i prosi o to, czego się pragnie.

OBRONA PRZECIW CZAROM I UROKOM

Rzucanie czarów lub uroku jest astralnym oddziaływaniem na kogoś bez jego wiedzy. Podajemy sposoby, jak można ustrzec się przed ujemnymi skutkami wymienionego oddziaływania astralnego. Przytoczone środki obrony będą szczególnie użyteczne, wtedy, gdy nie można odkryć od razu przedmiotu lub osoby, użytej jako medium. Jeżeli bowiem odkrycie takie zostało uczynione, to pozostaje tylko przeciąć łączniki fluidy-czne, żeby przerwać działanie, przy czym postępować trzeba z wielką ostrożnością. Istnieje mnóstwo osób, które błędnie wyobrażają sobie, że znajdują się pod wpływem czarów lub tzw. uroku. Są to biedni szaleńcy, których najlepiej leczyć sugestią. Po tych zastrzeżeniach przystępujemy do opisu obrony właściwej.

I. Węgiel
Węgiel ma własność łatwego wchłaniania gazów, lecz własność ta obejmuje także wszystkie fluidy. Każde wydzielanie astralne może być wchłonięte przez węgiel i tym sposobem można łatwo oczyścić przedmioty materialne, co do których istnieje podejrzenie, że są przesycone złymi fluidami.
W tym celu małe przedmioty można umieszczać w pudle metalowym napełnionym węglem. Duże przedmioty lepiej umieścić w kole magicznym, obejść je po trzykroć z kadzidłem i na każdym położyć kawałek węgla. Użyte węgle, zakopać pod drzewem.
W ogóle węgiel jest dobrym środkiem, gdy trzeba działać wolno, lecz skutecznie. Dobrze jest przy tym -przed praktycznym jego użyciem nad węglem wypowiedzieć zaklęcie stosowne.

II. Przedmioty metalowe zakończone ostrzem
Siła wydzielana przez czarodzieja jest łącznikiem pomiędzy nim i ofiarą; podlega ona zasadniczym prawom siły elektrycznej odnośnie własności ostrza.
Nadto większość osób, które uważają się za ofiary czarów, podlega tylko nieświadomemu rozpraszaniu siły astralnej. Cierpienie to jest często spotykane, lecz dotychczas nie jest znane zwykłym lekarzom. Istnieje przyrząd, za którego pomocą można mierzyć ilość fluidu astralnego, który krąży w danym człowieku, a także stwierdzać rozpraszanie astralu, wywołującego anemie nerwowe, których przyczyna jest tajemnicą dla lekarzy.
W prostych wypadkach anemii, wywołanych przez niewiadome rozpraszanie astralu, uleczenie osiąga się za pomocą namagnesowanych koron Luys'a, korony elektro-magnetycznej dr Gerarda Encausse'a, a także blach namagnetyzowanych Durville'a.
Jednak w wypadkach istotnie złych wpływów astralnych działanie ostrzy jest konieczne. Całkiem naturalny wydaje się nam widok budynku, najeżonego ostrzami piorunochronów, a śmiesznie wyglądałby człowiek ozdobiony w taki sam sposób wielką ilością ostrzy metalowych.
A jednak w sprawie domu przez duchy nawiedzanego w mieście Walence (wiele mówiono swego czasu o tym wypadku) ofiara, która znajdowała się, według świadectwa dwóch lekarzy w niebezpieczeństwie utraty życia wskutek anemii nerwowej z przyczyn, jak twierdzili lekarze, nieznanych, została uleczona całkowicie w ciągu dni 20 tylko dzięki stosowaniu ostrzy.
Żeby zniszczyć szkodliwe wpływy, można otoczyć osobę cierpiącą szpadami i nożami, gdy osoba ta śpi w łóżku. W wypadkach poważnych korona z ostrzy umieszczona dokoła czoła okaże wielkie usługi. U drzwi trzeba ustawić również ostrza, a pokarmy chorego trzeba izolować za pomocą kół metalowych.
Jednym słowem praktyk posiada w magnesie i ostrzach metalowych wyborny środek obrony przeciw czarom oddziaływania astralnego.

III. Fotografia
Nowocześni czarownicy w znacznej mierze posiłkują się fotografią. Usiłują zastąpić osobę ofiary przez jej fotografię; wiele zawiedzionych kochanek wykłuło oczy dawnemu kochankowi na fotografii. Istnieje rzeczywiście sekret udzielenia fotografii życiowości astralnej, lecz sekret ten byłoby niebezpiecznie powierzać czarownikom, którzy pomimo swych przechwałek, nie mogą się nawet równać co do wiedzy z uczniami magii. Dlatego też i sekret obrony przed napaścią astralną za pomocą fotografii nie może być tu wyjawiony.

IV. Modlitwa w imię Chrystusa
Do najskuteczniejszych środków przeciw wszelkim czarom należy szczera modlitwa; zamiast odpłacać wrogom niewidzialnym nienawiścią, lepiej jest wybaczyć im wspaniałomyślnie i prosić Boga o oświecenie ich ciemnych, grzesznych dusz. Szczególnie psalm 31 jest skuteczny na wszelkie wrogie oddziaływania astralne.
Pamiętać też trzeba, że w walce z siłami astralnymi należy się wystrzegać mówienia źle o innych, a także myślenia o nich źle. Pożyteczną bardzo bywa także praktyka miłosierdzia; działa ona krzepiąco na duszę udręczoną przez ciemne siły. Zalecić można też odczytywanie Ewangelii św. Jana. Wreszcie należy zaznaczyć, że imię Chrystusa wymówione głośno przeraża i tłumi potęgi astralne; są one wobec tego Imienia obezwładnione.

CZAROWNICY CZYLI ZWOLENNICY CZARNEJ MAGII

O czarownikach pisze znany mistrz magii co następuje: "Jest rzeczą pewną, że czarownicy jeszcze w czasach dzisiejszych egzystują i zbierają się razem w celu odprawiania swych praktyk haniebnych, podczas tak zwanych "Sabbatów".

W tajemnicy, nadużywając sił astralnych, budząc ciemne potęgi działają ci wrogowie ludzkości, pełni nienawiści i pychy. Na szczęście nie wiel ze swych chęci zbrodniczych zdołają oni urzeczywistnić. Praca ich podobna jest do rzucania ziarna roślin trujących na glebę skalistą. Niewiele wzejdzie z tych trujących nasion. Rzadko posiew taki doczeka się owoców. Czarownik broi, jak katorżnik zbiegły; ma on jeszcze na ręku kajdany, spieszy się, bo pogoń bliska. Czarownik pragnie władzy, a jest niewolnikiem. Czasem buntuje się, chce uwolnić się z kajdan, lecz to mu się nie udaje i wpada w zależność jeszcze większą. Nawet gdy mu się uda uczynić źle, to i wtedy dzieło nienawiści nie przynosi mu pożytku; staje się on pierwszą ofiarą złego czynu. Jego wielka ambicja nigdy nie będzie zadowolona. Nigdy spokój nie zagości w jego duszy. Zawsze losem jego będzie rozpacz beznadziejna.

Wyżej podaliśmy środki obrony przeciwko złym wpływom astralnym, czyli tzw. czarom. Jednak w życiu zdarza się najczęściej, że ludzie nieoświeceni podlegają tylko złudzeniu, iż są ofiarą czarów. Są oni w rzeczywistości tylko ofiarą własnej ułudy, a strach, jaki odczuwają z powodu urojeń, staje się przyczyną nieszczęść, które przypisują czarom lub urokowi.

Następujące opowiadanie dowodzi słuszności tego spostrzeżenia.
Pewien uczony, znawca magii otrzymał list od jednego piekarza, w którym ten ostatni skarżył się, że od pewnego czasu nic mu się nie wiedzie. Nieszczęścia swoje przypisywał on urokowi, który rzucił nań pracujący u niego robotnik. Robotnik ów, według opisu piekarza, miał posiadać zły wzrok, był zawsze ponury, lubił pozostawać w samotności i mruczał do siebie słowa niezrozumiałe. Piekarz bał się odprawić robotnika, żeby nie narazić się na jego zemstę. Uczony odpisał piekarzowi, radząc mu, żeby przestał się lękać, a zaczął śmiało patrzyć w oczy robotnikowi, nadto żeby lepiej mógł natężać swą wolę, radził mu przy spotkaniu swego wzroku z wzrokiem robotnika zaciskać mocno pięści. Takich rad udzielił uczony, bo domyślił się, że piekarz, jako człowiek wrażliwy, podlega strachowi bez słusznych powodów. Jednak piekarz nie uspokoił się i odpowiedział uczonemu, iż robotnik jest tęższym niż uczony czarownikiem. Wtedy uczony posłał piekarzowi kawałek zwyczajnego pergaminu z objaśnieniem, że posyła mu znakomity talizman, który obroni go przed wszelkimi czarami. Uradowany piekarz schował przy sobie domniemany talizman i pełen wiary w zwycięstwo przy spotkaniu z robotnikiem spojrzał mu tak ostro w oczy, że ten z płaczem rzucił mu się do nóg, prosząc o przebaczenie za chęć szkodzenia.
Po tym wyznaniu robotnik wyszedł i nie pokazał się więcej w domu swego pracodawcy.

Silna wola, umocniona stosownymi wskazówkami, a szczególnie wiarą, zdoła zwyciężyć zło nawet w tym przypadku, gdy jest ono rzeczywistem, tj. gdy ujemne wpływy astralu istnieją w rzeczywistości.
Pewien kolonista w Ameryce Południowej posiadał piękną kolonię, dobrze zagospodarowaną. Sąsiad jego, Mulat, zaproponował mu sprzedaż, lecz otrzymał odpowiedź odmowną. Zagniewany Mulat powiedział koloniście, że się będzie mścić tak długo, aż kolonista musi mu odstąpić swą posiadłość. Od tego czasu koloniście zaczęły przytrafiać się różne nieszczęścia. Zboża zaczęły mu tratować jakieś zwierzęta. Z domu zaczęły mu ginąć przedmioty cenne. Nadto zauważył, że koło niego łazi w godzinach nocnych, a nawet w dzień, wielki czarny kot, który nie wiadomo skąd przychodził i również w tajemniczy sposób znikał. Kolonista zwrócił się o poradę do znawcy magii. Ten wiedząc, że Murzyni znają różne sekrety czarnej magii i umieją innym szkodzić, poradził mu uciąć z zachowaniem ceremonii magicznych mocną trzcinę, nowym nożem o północy, dał mu stosowny talizman i kazał czekać na kota. Gdy ten się ukaże, kazał mu zapalić świecę i trzymając ją wciąż w ręku, najpierw przemawiać do kota łagodnie, przyrzekać mu spełnić jego wolę, a potem nagle rzucić się na niego i wygrzmocić go trzciną, starając się jednak, żeby go nie zabić.
Stało się tak, jak przewidywał mag.
Na drugi dzień uradowany kolonista przyszedł, żeby mu opowiedzieć o nocnym powodzeniu. Wtedy mag zaproponował mu wspólne odwiedzenie Mulata. Udali się do niego. Któż opisze zdumienie kolonisty, gdy zobaczyli Mulata w łóżku, pokrytego plastrami i pobitego okropnie. Mulat prosił przybyłych o przebaczenie i przyrzekał zaniechać wszelkiej zemsty. Kolonista wcale nie spodziewał się, że bijąc kota, bije swego wroga. Byłby go zabił nawet, lecz przeszkadzała mu świeca, którą, według rozkazu maga pragnącego ustrzec kolonistę od popełnienia morderstwa, trzymał nieustannie w ręku.

O LITERATURZE NAUKI MAGICZNEJ

Nauka magiczna najbardziej rozwinęła się u narodów angielskiego i francuskiego i dlatego też najwięcej dzieł o magii napisano w tych językach. Ponieważ język angielski mało jest u nas upowszechniony, zwrócimy tu uwagę tylko na ważniejsze dzieła francuskie o magii, z których zwolennik tej nauki, posiadający język odnośny, może poznać gruntownie magię, której zarysy wyniszczyliśmy w niniejszej pracy.
Z dzieł tych wymienimy najpierw te, które, nie obejmując całej nauki magii, dotyczą jej działów poszczególnych. Do nich należą następujące:

Zdumiewające tajemnice przez Alberta Wielkiego 1791 r.
Praca ta wyjaśnia stosunki magiczne, opisuje własności traw, kamieni i zwierząt oraz wpływy planetarne.

Cudowne tajemnice magii naturalnej i kabalistycznej przez Alberta Małego 1785 r.
Praca ta jest głównie poświecona tradycjom ludowym, dotyczącym magii. Znajdują się w niej przeważnie środki, stosowane przez czarod/icji wioskowych.

Enchiridjon Papieża Leona 1660 r.
Niewielka, przewyborna praca o magicznej sile słowa ludzkiego.

Dzieła magiczne Henryka Korneliusza Agryppy 1788 r.
Dzieło bardzo cenne i użyteczne, zawiera wiele użytecznych wiadomości.

Klucze Salomona
napisane po hebrajsku; tłumaczył na francuski arcybiskup Barault. Z dzieła tego szczegóły ważniejsze znajdują się w naszej pracy.


Dalej nadmienimy o tzw. grymoarach, których wielka ilość istnieje w jeżyku francuskim. Do nich należą:

Prawdziwe klucze Salomona
Dzieło to jest bez wartości. Wiadomości w nim zawarte dotyczą bardziej pospolitych czarów, niż prawdziwej nauki magicznej.

Grymoar prawdziwy 1517 r.
Jest to także ordynarny podręcznik o czarach. Czytelnik, który by zapragnął stosować się do przepisów, zawartych w tej książce i dotyczących wywołania Lucyfera, naraziłby się na obłąkanie.

Czerwony smok lub sztuka panowania nad duchami nieba, powietrza i piekła
Książka ta jest bardzo szkodliwa. Sposób wywołania zmarłych w niej zamieszczony może być wykonany chyba przez szaleńca lub zbrodniarza. Recepta na przygotowanie tzw. kamienia filozoficznego daje straszną i trującą mieszaninę.

Prawdziwa magia czarna lub tajemnica tajemnic 1750 r.
O książce tej można powiedzieć to, co o poprzednich.

Grymoar papieża Honoriusza 1670 r.
Książka ta nie jest całkowicie pozbawiona wartości dla żądnych wiedzy magicznej. Z początku wydaje się ona zbiorem przerażających niedorzeczności, lecz dla znawców staje się ona prawdziwym dokumentem przewrotności ludzkiej.


Wreszcie nadmienimy o dziełach, w których naukę magii wyłożono mniej więcej w całości, a przy tym tak, że czytelnik może przyswoić sobie jej zasady; są to jakby podręczniki magiczne. Do nich należą:

Filozofia okultyzmu przez Henryka Korneliusza Agryppę 1727 r.
Dzieło jest prawdziwą encyklopedią okultyzmu.

Rytuał magii wyższej przez Eliphasa Levi 1851 r.
Praca wyborna, która pozostanie zawsze pomnikiem sławy tradycji magicznych wieku XVI.

Historja magii, przez Christiana. Magia magnetyczna, przez Cahagneta.
Dzieło to zawiera ciekawe wiadomości z magii praktycz-nej, a szczególnie o zwierciadłach magicznych.

Jak zostać magiem, przez J. Peladana. Magia praktyczna, przez Juliusza Lermina.
Dziełko nieduże, lecz bardzo cenne dla pragnących poznać magię.Nade wszystko zaś zwolennik magii powinien poznać koniecznie dzieła uczonego Popus a. Mąż ten, żyjący dotychczas, położył w ostatnich czasach największe zasługi dla nauki magicznej. Pisze stylem prostym i zrozumiałym dla każdego. Z dzieł jego głównie korzystaliśmy przy ułożeniu niniejszej księgi.
Wszystkie wymienione prace dotychczas nie zostały przetłumaczone na jeżyk polski z wyjątkiem niektórych ksiąg Papus'a, dotyczących bardziej teorji magii. Przeto śmiało rzec możemy, że księga nasza jest w polskim jeżyku pierwszą traktującą o magii praktycznej. Została ona napisana przeważnie według popusa. Dział o hipnotyzmie był opracowany według pracy dr Rościszewskiego pt. "Hipnotyzm i magnetyzm", które polecamy pragnącym poznać gruntownie odnośny dział wiedzy.
 
 
     
Tairips 
......Najstarsza......


Posty: 721
Wysłany: 2008-06-09, 20:29   

ODGADYWANIE MYŚLI

Sztuka odgadywania myśli, o której nadmienialiśmy w wykładzie magii, wymaga rozpatrzenia bardziej szczegółowego. Mniemamy, że może ona znaleźć wielu, wielu adeptów, bo daje wyniki zdumiewające, a przy tym nie wymaga żadnych przyrządów kosztownych lub trudnych do zdobycia. Wystarczy tu silna wola i cierpliwość. Wykład tej sztuki można podzielić na dwie części. Pierwsza traktować będzie o tzw. odgadywaniu za pomocą muskułów, druga o właściwym odgadywaniu myśli.ODGADYWANIE ZA POMOCĄ MUSKUŁÓW

Odgadywanie za pomocą muskułów jest jakby przygotowaniem do właściwego czytania myśli, czyli tzw. telepatii. Przystępujący do nauki winien posiadać cierpliwość, nie zniechęcać się niepowodzeniami i nie wątpić, że z pewnością zdoła osiągnąć możność porozumienia się milczącego za pomocą duchowego połączenia. Zdoła on rozwinąć w sobie jakby szósty zmysł, który w nim istnieje, choć przytępiony i przygłuszony. Zwykłe doświadczenie odgadywania myśli odbywa się w sposób następujący:
Eksperymentatorowi zawiązują oczy i wyprowadzają go z pokoju. Podczas jego nieobecności zebrani wybierają jakiś przedmiot np. zegarek, chowają go w jakimś miejscu i sprowadzają eksperymentatora. Ten prosi, żeby ktoś z zebranych, najlepiej jakiś człowiek wrażliwy wziął swoją prawą ręką lewą rękę eksperymentatora i starał się myśleć o schowanym przedmiocie, skupiając przy tym na nim całą siłę swojej woli. W tym celu eksperymentator powtarza często: proszę myśleć, myśleć ciągle o miejscu, gdzie jest schowany przedmiot, tylko o tym miejscu!" Tak powtarzając eksperymentator z wolna zbliża się z przewodnikiem do miejsca, gdzie przedmiot jest ukryty i w rezultacie odnajduje go.
Wytłumaczenie tego faktu jest następujące. Każda myśl dąży do przejawienia się w czynie. Przewodnik myśląc o przedmiocie, wywołuje pewną wibrację swoich muskułów. Wibracja ta bywa dwojakiego rodzaju; w formie lekkiego oporu, co powstrzymuje eksperymentatora, przyzwyczajonego do odczuwania najlżejszego drgnienia, i w formie oddziaływania w jednym kierunku z odgadującym eksperymentatorem, co daje mu klucz do rozwiązania zagadki, tj. odszukania przedmiotu. Dodamy tu, że prowadzący eksperymentatora wcale nie zdaje sobie sprawy, że pomaga mu i bynajmniej nie życzy sobie zaprowadzić go do przedmiotu ukrytego. On tylko myśli o tym przedmiocie, a myśl ta wywołuje odnośne drgnienia muskułów ręki, będące wskaźnikiem dla eksperymentatora. Żeby przekonać się o słuszności tego, wystraczy skupić myśl swoją na przedmiocie, leżącym na prawo. Wtedy z pewnością ciało nasze pochyli się w tę samą stronę, tj. na prawo.

Jakkolwiek objaśnienie powyższe jest bardzo proste, tym nie mniej od razu nikt nie będzie w możności wykonania podobnego doświadczenia. Tylko długa i cierpliwa praktyka, polegająca na wykonywaniu z początku ćwiczeń najprostszych i stopniowym przechodzeniu do trudniejszych umożliwi wykonanie ćwiczenia tak efektownego, że świadkowie wiary swym oczom dać nie będą chcieli i patrzeć będą na eksperymentatora, jak na cudotwórcę. Oczywiście konieczna tu jest praca usilna, lecz pociechą będzie dla ucznia ta okoliczność, że z każdym dniem będzie on mógł wykonywać ćwiczenia coraz trudniejsze.

Pamiętać przy tym należy o dwóch rzeczach:
1) Należy udawać podczas doświadczenia pobudzenia nerwowego, albowiem udzieli się ono prowadzącemu i wzmoże w nim drgania muskułów, co ułatwi zadanie.
2) Należy wciąż dążyć do udoskonalenia sposobu od gadywania drgnień; a więc gdy zauważymy, że z ręki od czuwamy wyraźnie drganie, weźmy sznurek i każmy trzymać jeden koniec przewodnikowi, drugi zaś trzymajmy w ręku sami. Można także rozkazać przewodnikowi, żeby położył wam na głowę swoją rękę. Należy dążyć do rozwinięcia w sobie skupienia wrażliwości.

Pierwsze ćwiczenie może się odbyć w sposób następujący.
Zebrani powinni wybrać jakąś księgę i położyć ją między innymi na stole. Następnie odgadujący zostaje wprowadzony do pokoju z zawiązanymi oczami. Powinien on wybrać sobie przewodnika, wziąć go za rękę i kazać skupić myśli na obranej książce. Odgadujący powinien pamiętać, że ma iść w kierunku najmniejszego oporu. Jeśli pójdzie w kierunku fałszywym, to odczuje to natychmiast z ręki przewodnika, a mianowicie odczuje pewnien opór; jeśli pójdzie z kierunku właściwym, to nie odczuje najmniejszego oporu. Tym sposobem odnajdzie stół; następnie zaczyna obmacywać, ręka przewodnika wciąż informuje go, gdzie ma się zatrzymać. Po odnalezieniu stołu, ręka odgadywacza zaczyna kolejno dotykać różnych przedmiotów. Opór ręki przewodnika oznajmia mu, że to nie są przedmioty wybrane. Ody położy rękę na kupie książek, muskuły ręki przewodnika osłabną; nie można się prawie nigdy pomylić. Po przerwie jednej minuty trzeba prowadzić rękę po stosie książek w górę i na dół. Ręka przewodnika za pomocą szybkiego osłabienia muskułów da odgadywaczowi do poznania, gdy dotknie się księgi wybranej. Zwykle szmer jakiś lub westchnienie ulgi otaczających informuje odgadywacza, że doświadczenie jest skończone.Na drugim posiedzeniu niech zebrani wezmą szpilkę, wetkną ją w ścianę w miejscu widocznym, a następnie niech schowają ją pod dywanem. Odgadywacz niech wejdzie do pokoju z zawiązanymi oczami, niech weźmie za rękę przewodnika. Najpierw odnajdzie z nim szpilkę następnie to miejsce, gdzie była wetknięta. Odgadywacz powinien z góry wiedzieć, jakie zadanie go czeka. Tylko bardzo doświadczeni odgadywacze powinni podejmować się takich ćwiczeń, w których nie wiedzą, co im wypadnie czynić. W danym razie ręka przewodnika dość łatwo pozwoli wam odnaleźć szpilkę pod dywanem. Później trzeba wziąć ją w rękę wolną i prowadzić nią wzdłuż i w poprzek niewielkiego kawałka ściany. Z początku będziecie wsadzać szpilkę niedaleko otworku właściwego, a później natraficie łatwo na to miejsce, gdzie szpilkę wetknęli zebrani podczas waszej nieobecności. Żeby odnaleźć otworek podniesiecie rękę do pewnej wysokości, która będzie właściwą, czego domyślicie się z osłabienia ręki przewodnika; później ręka przewodnika, którą trzymacie pociągnie was na prawo lub na lewo, i znowu w miejscu właściwym otrzymacie znak za pomocą osłabienia muskułów przewodnika. Choć znaki te są niewyraźne, wystarczą dla człowieka, który zdołał rozwinąć w sobie dar obserwacyjny.

Następnie można wykonać doświadczenie z tzw. przypuszczalnym morderstwem.
Podczas waszej nieobecności w pokoju zebrani niech wybiorą ofiarę, mordercę i narzędzie mordu. Niech przypuszczamy morderca dotknie narzędziem mordu (może być nóż do rozcinania papieru) ofiarę w miejscu upatrzonym. Następnie trzeba ukryć oddzielnie mordercę, ofiarę i nóż.
Odgadujący wchodzi do pokoju, mając oczy zawiązane, odnajduje nóż, trupa i mordercę. Powinien nadać ofierze takie położenie, jakie miała w chwili domniemanego mordu, dalej musi wziąć nóż i naśladując mordercę, uderzyć w to samo miejsce, co i morderca. W tym celu wziąć nóż i dotykać nim różnych miejsc ciała ofiary, podczas gdy ręką odgadywacza otrzymuje informacje od przewodnika.

Ciekawe doświadczenie polega na tym, że obecni tworzą grupę, potem rozchodzą się.
Odgadujący układa taką samą grupę. Pomaga mu przy tym, prócz przewodnika, chęć każdego z uczestników, żeby przyjąć potrzebną pozę w miejscu stosownym. Trudniejsze jest odgadnięcie liczby pomyślanej. Odgadywacz ujmuje prawą ręką kawałek kredy. Wybrany przewodnik kładzie palce swej prawej ręki na tylną stronę prawej ręki odgadywacza. Następnie przewodnik myśli w skupieniu o pierwszej cyfrze, a odgadujący pisze ją z wolna. Następnie drugą itd. Jeśli sprawa jest trudna, trzeba zawołać drugiego przewodnika i kazać mu skupić uwagę na pierwszej cyfrze. Ponieważ wskutek pobudzonej rywalizacji nowy przewodnik silniej będzie życzył wara powodzenia, wskazówki dawane przezeń będą wyraźniejsze. Taka zmiana przewodnika bywa pożyteczna i przy innych doświadczeniach. W chwilach krytycznych można zmienić 3-4 przewodników. Znalazłszy czułego i sumiennego trzeba zeń korzystać najczęściej, chociaż z początku trzeba starać się, żeby mieć wielu przewodników i uczyć się poznawania właściwości skracania muskułów u rozmaitych ludzi.

Do bardzo ciekawych doświadczeń należy narysowanie jakiegoś przedmiotu tak samo, jak został on przedtem narysowany przez jednego z obecnych, pokazany zebranym i schowany następnie do kieszeni. Przy tym trzeba, żeby ręka przewodnika leżała płasko na tej ręce, którą rysujecie. Tą drogą otrzymacie bardziej wyraźne wskazówki i rezultat będzie lepszy.

Doświadczenie zwane "przejażdżką ślepego"
jest tylko dowcipem, nie mającym nic wspólnego z odgadywaniem myśli. Polega ono na tym, że odgadywaczowi zawiązują silnie oczy czarną jedwabną chusteczką, następnie siada on do powozu, bierze jedną ręką rękę przewodnika a drugą lejce i jedzie do oznaczonego miejsca.
Sposób polega na tym, że odgadywacz przy zawiązywaniu silnie mruży oczy, co ściąga mu twarz; następnie otwiera je, chusteczka unosi się nieco w górę i wąskim otworem odgadywacz widzi przed sobą drogę. Tym niemniej doświadczenie to na niewtajemniczonych wywiera nader silne wrażenie.

Otwieranie zamku z sekretem, którego mechanizm jest wiadomy tylko dwóm osobom, jest najbardziej efektownym doświadczeniem i przykładem wyćwiczonego odgadywania myśli.

Dobry odgadywacz może otworzyć każdy zamek, jeśli tylko kasjer zgodzi się towarzyszyć mu i uważać na jego ruchy.
Pamiętać wreszcie trzeba, że nie należy nikomu objaśniać, w jaki sposób dokonujecie swoich doświadczeń.ODGADYWANIE MYŚLI WŁAŚCIWE CZYLI TELEPATIA

Prawdziwe odgadywanie myśli jest zjawiskiem czysto duchowym. Zasadą jego jest komunikowanie myśli bez żadnego fizycznego pierwiastka, dostępnego dla któregokolwiek z pięciu znanych zmysłów. Jedna osoba wysyła myśl, druga ją odbiera. Nauka dotycząca tego procesu nazywa się telepatią. Odgadywanie myśli za pomocą muskułów jest znakomitym przygotowaniem do nauki właściwego odgadywania myśli. Nauka ta jest dostępna dla każdego. Gdyby ludzi uczono jej od dziecka, to by umieli tak samo porozumiewać się za pomocą myśli, jak dziś porozumiewają się za pomocą mowy lub pisma.

Ćwiczący się w sztuce odgadywania myśli winien zachowywać całkowity spokój, mieć zimną krew, unikać nerwowego podrażnienia, winien wreszcie mieć cierpliwość.

Przystępując do pierwszego doświadczenia, poproście kogokolwiek o zawiązanie oczu, jak przy czytaniu muskułów; Uczyńcie kilka łatwych doświadczeń z czytaniem muskułów, żeby wprowadzić siebie w stan naprężonej uwagi. Potem poproście zebranych, żeby zdecydowali, kogo z obecnych macie dotknąć wszedłszy do pokoju i oddalcie się. Gdy was zawołają, stańcie na środku, inni niech staną kołem. Poproście zebranych, żeby starali się oddziaływać na was i kierować was siłą woli. Np. gdy osoba, której macie dotknąć, znajduje się za wami, zebrani winni pragnąć, żebyście cofnęli się wstecz. Przy tym powinni oni stopniowo kierować wami. Wystarczy, gdy w myśli powtarzać będą: "cofnij się w tył". Po wykonaniu myśli posłanej, zebrani winni posyłać w duchu inne rozkazy, jak: "odejdź jeszcze, stań, dotknij, dobrze" itp.
Wy zaś ze swej strony poddawajcie się tylko najsilniejszemu wrażeniu, które was ogarnie.
Szczególnie wystrzegać się trzeba uczucia smutku lub przygnębienia, gdy się wam nie uda od razu. Pamiętajcie, że w końcu zawsze posiądziecie sztukę żądaną. Najlepszy stan - to czujne oczekiwanie. Nie spieszcie się. Nie rzucajcie się naprzód. Nie bądźcie niecierpliwi. Nie gniewajcie się. Chcąc otrzymać wrażenie z zewnątrz, trzeba być możliwie biernym. Przy pierwszym doświadczeniu winny się znajdować tylko osoby zaufane. Nie powinna się przy tym znajdować osoba, która by pragnęła waszego niepowodzenia. Żeby wprowadzić się w stan, w którym najlepiej otrzymać można wrażenie zewnętrzne, starajcie się skupić w ten sposób, żeby wytworzyć chwilową całkowitą bezczynność umysłu. Nie powinniście myśleć o niczym, co by wprowadzało was w niepokój. Wszystko powinno być spokojne, poważne, uważne. Wrażenie dojść może w rozmaity sposób. Może wam się wydać, że słyszycie słowa szeptem wypowiedziane: "cofnij się". Może przyjąć formę wprost chęci, impulsu do cofnięcia się. Wyraz "cofnij się" możecie ujrzeć napisanym oczami wyobraźni. Ta ostatnia z początku rzadka, później przy praktyce staje się zwykłą. Czekajcie na to otrzymanie wrażenia spokojnie i cierpliwie. W początkach zjawia się chęć, impuls. Czekajcie, aż się powtórzy, aż stanie się silny. Doświadczenia nie powinny trwać dłużej niż godzinę z rzędu a jedno ćwiczenie niech trwa najwyżej 10 minut. Potem odkryjcie oczy i odpocznijcie.

Poproście zebranych na seansie, żeby umieścili przed sobą na stole, w jaskrawym oświetleniu, jakąś kartę, np. szóstkę karową. Sami zaś siądźcie plecami do pozostałych, mając zasłonięte oczy. Zebrani będą usiłowali zakomunikować wam za pomocą telepatii nazwę karty. W tym celu powinni oni dążyć do tego, żeby w umyśle swoim wytworzyć wyraźne wyobrażenie o tej karcie. Nie powinni nic myśleć lub powtarzać nazwę karty w myśli. Powinni tylko wyraźnie w swoim mózgu stworzyć obraz karty.
Aby ułatwić posyłającym myśli wymienione wytworzenie w umyśle swoim obrazu danego przedmiotu, powinni oni przygotować rurę długości około pół łokcia z papieru lub drzewa, z otworem wielkości dziesiątki, na oczy. Jeśli patrzeć przez taką rurę na przedmiot, to odciśnie się on w umyśle wysyłającego myśl z wielką wyrazistością, co ułatwi znowu odbierającemu myśl, odgadniecie jej. Wysyłający myśl powinni unikać uczucia senności, przeciwnie, winni mieć rześkość i przytomność. Natomiast odbierający myśl może znajdować się w stanie półsennym, jaki ogarnia człowieka przy tych doświadczeniach.

Gdy odbierający myśl odgadnie jedną kartę, wysyłający myśl odkładają na stronę i bierze drugą, dopóki nie zostanie odgadniętych dwanaście. Po każdej karcie powinien nastąpić odpoczynek, żeby do nowej przystępować ze świeżymi siłami. Odbierający nie powinien wiedzieć, czy zgadł dobrze, czy nie, bo mógłby się zniechęcić nieporozumieniami. Kartę wybraną i odpowiedź odbierającego trzeba zapisywać. Z tego tworzą się protokoły seansów, które pozwalają ocenić postęp uczestników w sztuce czytania myśli. Gdy odbierający zaczyna dobrze odgadywać w większości wypadków, trzeba zauważyć, kto z wysyłających myśl jest dla niego najlepszy. Zwykle się zdarza, że jeden odbierający posiada jednego najstosowniejszego posyłającego; znaczy to, że pomiędzy nimi zachodzi tzw. stosunek sympatycznej wibracji.

Gdy już wiadomo jaki wysyłający najlepiej pasuje do odbierającego, mogą oni w dwójkę wykonać doświadczenie następujące. Niech siądą w pokoju, gdzie nikogo nie ma. Odbierający niech siądzie obok wysyłającego, ujmie go za obie ręce i każe mu myśleć o jakiejś liczbie od l do 20, a sam na głos niech wymawia te liczby, które odgadł z myśli wysyłającego. Nie trzeba przy tym męczyć wysyłającego. Gdy się znuży, pozwolić mu odpocząć. Następnie odbierający niech puści ręce posyłającego, niech wstanie, położy mu rękę na głowę i każe myśleć o jakimś przedmiocie. W tym położeniu niech odgaduje myśli jego.

Potem niech mu każe pomyśleć jakieś proste zdanie, np. "pić mi się chce" lub Jestem zmęczony". Stopniowo niech zmniejsza dotknięcie i doprowadzi doświadczenie do tego, żeby stanąć o kilka kroków bez dotknięcia; wreszcie powinien odsuwać się coraz dalej. Właściwie dotkniecie nie jest potrzebne w telepatii, bo dla myśli nie ma przestrzeni; jest ono stosowane tylko na razie, bo dodaje doświadczającym pewności i odwagi. Z czasem odbierający, stojąc w jednym końcu pokoju, będzie mówił do wysyłającego, stojącego w drugim: "Myśl o imieniu swego znajomego. Niech to będzie człowiek nieznany dla mnie, lecz bliski dla ciebie, żebyś czuł go zmysłem, wymawiając jego imię w myśli". I w tym doświadczeniu osiąga się powodzenie dość prędko.

Aby wykonać doświadczenie powyższe trzeba dwóch pokoi. W jednym znajduje się odbierający myśl, w drugim posyłający. Drzwi między pokojami są zamknięte. Doświadczenie wymaga l godziny. Eksperymentatorzy powinni mieć papier i ołówki. Obaj dzielą czas godziny na sześć doświadczeń po 10 minut w sposób następujący:
8 godz. rozkaz chodź
8 godz. 10 min. rozkaz tańcuj
8 godz. 20 min. rozkaz śmiej się

Drugi tak samo dzieli czas i notuje rozkazy. Po godzinie porównać notatki. Nie trzeba posyłać rozkazów niewyraźnych.
Następnie spróbować wysyłania rozkazu na drugi koniec miasta. Na razie trzeba określić godzinę wysyłania. Później jest to zbyteczne. Posyłający myśl śle słowa: "Chory jestem, przyjdź". Odbierającego ogarnia niepokój i chęć pójścia do wysyłającego. Jest to już wyższa forma prozumiewania telepatycznego, lecz osiągnąć ją może każdy czytelnik niniejszej książki.

W telepatii praktycznej główna praca spoczywa na odbierającym myśl; jego świadomość usiłuje zaczerpnąć wiadomość z rozumu wysyłającego. Przy tym w doświadczeniach podobnych zbyteczny jest wysiłek. Wszystko jest tu osnute na prawie wibracji sympatycznych. Telepatia z swojej natury jest swobodna i dobrowolna. Niewątpliwie i zwierzęta komunikują się miedzy sobą. Bez wątpienia utraciliśmy, a raczej przytępiliśmy w sobie jakiś zmysł, który przodkom naszym oddawał wielkie usługi, gdy mowa była jeszcze niedokładna i uboga. Utraciliśmy ten zmysł, albowiem w miarę doskonalenia mowy, zaniedbaliśmy jego praktycznego używania. Tak samo, gdybyśmy przestali chodzić, utracilibyśmy nogi. Przyroda nie znosi zaniedbania.

Żeby pozostawać na gruncie naukowym badań telepatii, uczeń powinien być dokładny przy zapisywaniu osiągniętych rezultatów. Wyżej mówiliśmy, że odległość nie jest przeszkodą przy komunikowaniu myśli. Tym sposobem można wykonać poniższe doświadczenie albo w jednym domu, albo w dwóch domach oddzielnych, albo w oddzielnych punktach miasta, albo wreszcie w dwóch różnych miastach.
Odbierający i wysyłający powinni obserwować największą dokładność przy zapisywaniu czasu wysłania myśli i odebraniu jej. Obaj eksperymentatorzy powinni porównać swoje zegarki co do minuty. Oznaczyć godzinę, o której rozpoczną doświadczenie i o której je skończą. Przypuśćmy, że ma ono trwać godzinę, a każda oddzielna myśl (wysłanie i odebranie) ma zajmować 10 minut. Obaj biorą papier i ołówek.

W czasie umówionym wysyłający idzie na miejsce wybrane, siada i zapisuje:
Czas - godzina 5.00 po południu
Przedmiot - srebrna moneta.
Usiłowanie - zakomunikować liczbę zapisaną na monecie.

Następnie kładzie monetę na stole, przed sobą, podnosi do oczu trąbkę do patrzenia (którą opisaliśmy wyżej i która nazywa się telepaskop) i stara się przez 10 minut mieć przed oczami wyraźny widok przedmiotu.
Następnie pisze "doświadczenie drugie", czas godzina 5.10; przedmiot chusteczka do nosa; usiłowanie - zakomunikować nazwę przedmiotu.
Tym sposobem przez godzinę jedno doświadczenie następuje za drugim.
W tymże czasie odbierający pisze notatę następującą.
Czas - godzina 5 po południu
Otrzymane wrażenie i moneta podobna do 15 kopiejkowej. Liczba - niewyraźna. Zjawia się i znika szybko. Pewny jestem , że moneta srebrna. Nie słyszę nazwy liczby. W ogóle brak wrażeń słuchowych itp.
Odbierający winien zapisywać wrażenia w tym porządku, w jakim pojawiają się.
Następnie porównać notatki. Doświadczenie uprości się, jeśli cyfry będą myślane wprost bez przedmiotu. O tym obaj eksperymentatorzy winni umówić się z góry.

Oczywiście najciekawszą i najcenniejszą formą praktycznego zakomunikowania myśli jest ta, gdy wysyłający pośle odbierającemu wrażenie bez żadnej umowy poprzedzającej. Przeszkodą przy takim doświadczeniu jest trudność natrafie nia na pasywny lub skłonny do przejmowania wrażenia stan odbierającego, a także opór ze strony odbierającego myśl.
Przeszkody te jednak można przełamać i proces komunikowania myśli stanie się bardzo prosty i zachęcający.
Przypuśćmy, że chcecie posłać komuś ze swoich przyjaciół do drugiego miasta myśl, żeby napisał do was list określonej treści. Pozostańcie samotni w swym pokoju, siądźcie przy stole i napiszcie króciutki liścik, twierdząc, że uczuje chęć nieprzepartą napisania do was takiego samego listu. Ułóżcie list prosto i wyraźnie. Umieśćcie go tak, żeby nań padało światło. Zbierzcie przez pięć minut całą uwagę na tym liście i jego znaczeniu. Można przy tym użyć telepaskopu. Nie posyłajcie listu, bo zawiadomienie już zostało posłane. Metoda ta daje 75 dobrych rezultatów na 100. Oczywiście zawiadomienie powinno być rozumne. Nie można tą drogą zachęcić kogoś do przysłania czeku na wielką sumę od obcego człowieka, lecz można zawezwać do siebie przyjaciela, otrzymać od niego coś, co zgodne jest z logiką, usunąć złe wrażenie lub przesłać dobre, zakomunikować mu swój pogląd. Pisanie i psychiczne fotografowanie waszego komunikatu pomaga do zebrania i skupienia myśli, którą chcecie zakomunikować. Wiele czasu musi poświęcić człowiek, nim uda mu się rozwinąć wszystkie wrodzone siły.
Za to wielka korzyść będzie udziałem tego, komu uda się osiągnąć powyższy cel.
Na przykład mąż musi spędzać wiele czasu w podróży poza domem. Komunikować może się z żoną tylko za pomocą listów, telegramów itp.
Tymczasem dla telepatii ani podróż, ani odległość nie stanowi przeszkody. Myśl nie zależy od przestrzeni. Podczas podróży mąż jest spokojny, bo wie, że jeśli w domu przytrafi się coś złego, to otrzyma zawiadomienie. Pociesza się taką rozmową z ukochaną, gdy dusza woła do duszy przez przestworza i otrzymuje odpowiedź. Nie ma myśli piękniejszej, że dla obcowania dwóch dusz harmonijnie zespolonych nie istnieją przegrody, prócz tych, które same sobie stworzą.
Jeśli zapragną komunikować sobie myśli na przestrzeniach olbrzymich, to cel ten osiągną. Lecz jeśli jedna strona zapragnie przerwać to obcowanie duchowe, to harmonia, a wraz z nią środek komunikacji zostaje przerwany. Jest to bardzo dobre, bo inaczej telepatia byłaby bardzo niebezpieczną siłą. Stąd widzimy, że powodzenie przy telepatii zależy od zjednoczenia woli dwóch istot. Obojętność lub wstręt którejkolwiek ze stron przerywa stosunek. Tym sposobem trudno jest wywierać na kogoś zły wpływ telepatyczny lub kontrolować cudze myśli w celach szkodzenia, jakkolwiek takie wypadki miały miejsce. Tylko wiedza daje ratunek. Gdy zasada harmonii telepatycznej zostanie zrozumiana przez ludzi, znikną podobne wypadki wywierania na kogoś złego wpływu. Są one teraz możliwe dlatego, że wielu ludzi wierzy w możność istnienia takiego oddziaływania innych na siebie. Z chwilą, gdy zrozumieją możność usunięcia takiego oddziaływania zostaną oswobodzeni od niego. Niewiedza jest matką wszystkiego złego i dlatego dążyć będziemy do wiedzy. W telepatii znajduje się klucz do wielu tajemnic ludzkich. Być może klucz ten zdoła rozwiązać nam zagadkę życia i śmierci.
 
 
     
Tairips 
......Najstarsza......


Posty: 721
Wysłany: 2008-06-09, 20:30   

Zaklęcia
Jak zdobyć miłość ukochanego
Czerwonym atramentem na kawałku papieru w kształcie serca wyperfumowanym jaśminem wpisz poniższy magiczny kwadrat. Następnie wyślij go w tajemnicy do mężczyzny, którego miłość chcesz zdobyć.
QEBHIR
ERAISA
BAQOLI
HIOLIA
ISLIAC
RAIACA Jak zdobyć miłość ukochanej
Czerwonym atramentem na kawałku papieru w kształcie serca wyperfumowanym jaśminem wpisz poniższy magiczny kwadrat. Następnie wyślij go w tajemnicy do kobiety, której miłość chcesz zdobyć.
IALDAH
AQORIA
LOQIRE
AIRDRO
HAFEON Banknoty na bogactwo
- plik banknotów, używanych przez dzieci do gry
- 50 g esencji z drzewa sandałowego
- kroplomierz
Podczas księżyca w pierwszej kwadrze posmaruj banknoty kroplami z drzewa sandałowego i schowaj pod materac. Jeśli osobą wykonującą to jest kobieta, może nosić banknoty w torebce. Te czary mają ogromną moc. W momencie realizacji tej recepty wyobrażaj sobie, że chodzi tu o prawdziwe banknoty, ponieważ swoją energią pomożesz przy powstaniu pola magnetycznego przywołującego pieniądze. Gorczyca na pomyślność finansową
- mały, miedziany garnek
- gorczyca
Ta formuła jest jedną z ulubionych formuł sprzedawców. Na pewno tobie też przyniesie dużo korzyści. Jedyne co potrzebujesz zrobić, to napełnić garnek zianiem gorczycy i zmieniać je co miesiąc, najlepiej w pierwszy dzień miesiąca. Po miesiącu wyrzuć ziarno do śmieci. Gorczyca na pieniądze
- kilogram ziaren gorczycy
- mały miedziany rondelek
W czasie pierwszej kwadry księżyca wrzuć nieco ziarna do rondla, schowaj w dogodne miejsce i zostaw do następnej pierwszej kwadry. Wtedy "stare" ziarno należy wyrzucić do śmieci i zastąpić nowym. Lepiej od razu zaopatrzyć się w kilogram ziarna, by mieć je w rezerwie. Jak powiększyć fortunę
- moneta o najwyższej wartości, jaką posiadasz
- zwykła woda
- gładka nowa szklanka
Podczas księżyca w pierwszej fazie wrzuć monetę do szklanki, nalej wody i powiedz:
Fortuno, przyjdź do mnie, przyjdź, przyjdź. Będziesz mi towarzyszyć zawsze i wszędzie, jak dobry przyjaciel, którym dla mnie jesteś.
Powtórz to zdanie trzy razy nad otworem szklanki, nie wyciągając stamtąd monety. Następnie skrop wodą ze szklanki wejście do domu. Powtarzaj ten zabieg jeszcze przez dwa dni, i ponownie, gdy księżyc znów znajdzie się w pierwszej kwadrze. Ochrona pieniędzy
- jedno duże, czerwone chilli
- gorczyca
- żeńszeń
- mały aloes
- 3 metry czerwonej, szerokiej wstążki
- 7 szpilek
Ten przepis wykonuje się podczas pierwszej kwadry księżyca, która wpływa pozytywnie na przyrost pieniędzy.
Nafaszeruj chilli ziarnem gorczycy, korzeniem żeńszenia i aloesem. Zepnij chilli szpilkami, uważając, by go nie porwać. Obwiąż chilli czerwoną wstążką, tak aby wstążka utworzyła na nim krzyż.
Tak spreparowany pakiecik umieść za drzwiami twojego przedsiębiorstwa lub domu. Gdy amulet się zeschnie, wymień go na inny. Powinien wytrzymać około trzech miesięcy. Gdyby wysechł o wiele wcześniej, należy dokonać porządnego oczyszczenia w domu lub w przedsiębiorstwie. W tym celu wybierz któryś z przepisów z "Oczyszczenia". Kąpiel pieniężna
- garść roztartej gorczycy
- cytryna przekrojona na krzyż
- czosnek
- odrobina twojej wody kolońskiej
- mydło neutralne
Polej gorczycę sokiem z cytryny, dodaj stłuczony czosnek i wodę kolońską. Wykąp się, używając neutralnego mydła i wetrzyj preparat w skórę. Poczekaj siedem minut i powiedz:
Pieniądze, przyjdźcie, przyjdźcie, przyjdźcie. Przyjdziecie do mnie z różnych stron, nie oddalicie się ode mnie i będziecie mnie kochać zawsze.
Spłucz ciało wodą i czekaj na rezultaty. Krzyż na pieniądze
- biała kartka papieru
- gorczyca
- klej
Na kartce białego papieru narysuj klejem krzyż i posyp go gorczycą. Poczekaj aż zaschnie, a następnie włóż kartkę pod materac, na którym śpisz. Wymieniaj tę "pracę" co miesiąc, podczas księżyca w pierwszej kwadrze.
Pierwszy raz możesz wykonać zabieg o jakiejkolwiek porze dnia, we wtorek. "Pracę" po użyciu spal. Magia księżyca
- 3 srebrne monety jakiejkolwiek wartości
W pierwszą noc pierwszej kwadry Księżyca zwróć się w stronę okna, przez które pada jego światło i powiedz z przekonaniem, pokazując satelicie monety:
Księżycu, Księżyczku! Ja cię pozdrawiam, ja cię uwielbiam. Daj mi, proszę, dużo szczęścia, powodzenia i miłości, zdrowia i pieniędzy.
Przełóż monety do drugiej ręki i powtórz poprzednie zdanie. Tym prostym sposobem wprowadzisz do swojego życia fortunę. Miód na pomyślność
- 0,5 litra czystego miodu pszczelego
- małe miseczki w ilości wystarczającej
W każdym rogu domu lub w widocznych miejscach poustawiaj miseczki z miodem. Zmieniaj miód w każdy pierwszy dzień miesiąca. Pozbędziesz się tym złych wibracji wokół twojego domu. Przyciągniesz za to wibracje pozytywne i ściągniesz ku sobie wszelką pomyślność. Przywołać fortunę
- 50 monet o dowolnej wartości
- 125 ml (pół ćwiartki) wody kolońskiej
W noc księżyca w pierwszej kwadrze opłucz monety wodą kolońską, wystaw do okna aż obeschną, a następnie poukładaj dookoła twojego łóżka. Pozostaw je tam przez całą noc.
Rano pozbieraj je i zakop w swoim ogródku, albo - jeśli nie masz ogródka - w doniczce z kwiatkiem w twojej sypialni. Gdyby kwiatek zwiądł, wsadź na jego miejsce inny, ale przedtem powtórz zabieg z płukaniem i osuszeniem monet. Przywołać pieniądze - solą
- nowa gładka szklanka
- odrobina soli ziarnistej
Do szklanki której będziesz używać w pierwszą niedzielę każdego miesiąca wlej trochę wody, wymieszaj z solą i odstaw na godzinę. Następnie umyj tą wodą ręce i powiedz:
Sól konserwuje i pomoże, by moje pieniądze się pomnożyły i niczego w domu nie brakowało.
Warto dodać, że sól nie zawsze ma działanie negatywne; czasami używa się jej do konserwowania, jak w tym właśnie przypadku. Przywołać pieniądze
- główka czosnku średniej wielkości
- 4 małe chilli
- srebrna moneta o dowolnej wartości
- mała taca, srebrna lub w kolorze srebra
Ten zabieg ma zabezpieczyć twój kapitał, może też pomóc powiększyć fortunę.
W dzień księżyca w nowiu ułóż na tace chilli, czosnek i srebrną monetę i pozostaw je tam, aż chilli i czosnek zwiędną. Jeśli nie zwiędną, a zgniją - oznacza to, że wyłapują zawiści. Nie przejmuj się więc, bo tym samym oddalają je od ciebie. Zwiędnięte lub zgniłe składniki wyrzuć i zastąp świeżymi. Srebrnej monety oczywiście nie wyrzucaj, a jeśli śniedzieje, przeczyść ją i ułóż ponownie na tacy.
 
 
     
Tairips 
......Najstarsza......


Posty: 721
Wysłany: 2008-06-09, 20:31   

Przywołać pieniądze do domu
- łyżka cynamonu
- łyżka kawy w ziarnie
- łyżka cukru
- blacha
- biały talerz bez wzorków
Wymieszaj składniki na talerzu. Rozgrzej blachę i wsyp na nią tę mieszankę. Przez mokrą szmatę weź blachę i przejdź z nią po całym domu powtarzając:
Pieniądze muszą przyjść do mojego domu łatwo i szybko.
Powtarzaj ten zabieg tyle razy, ile razy masz taką możliwość. Rezultaty w dużej mierze zależą od liczby powtórzeń. Pomyślnie przywitać nowy rok
- nowa miotła
- gazeta
Pięć minut przed północą zaczynającą Nowy Rok zmieć kurz ze wszystkich kątów twojego domu na mokrą gazetę. Wyrzuć gazetę i miotłę przez okno, mówiąc jednocześnie:
Niechaj wszystko co złe w moim domu, odejdzie bardzo daleko stąd. Zwiększyć obroty
- 4 paciorki jarzębiny
- 4 łyżki wody kolońskiej
- zwykła woda
- gładka szklanka
Jeśli masz własne przedsiębiorstwo, to na pewno przydałoby ci się zwiększyć w nim obroty. Spróbuj tego łatwego przepisu.
Nalej do szklanki trzy czwarte wody, dolej wody kolońskiej, wrzuć do niej paciorki jarzębiny i postaw szklankę w dowolnym miejscu twojego przedsiębiorstwa albo w domu. Poczekaj, aż woda sama wyparuje. Nie martw się, jeśli woda przybiera kolor brunatny. Powtórz zabieg z nową jarzębiną, a poprzednią wyrzuć daleko od domu. Przywołać klientów
- 3 łyżki mirry
- 2 łyżki kadzidła
- 3 pigułki kamfory
- łyżka piżma
- łyżka olejku sandałowego
- 2 łyżki waleriany
- przenośny piecyk (grill)
- węgiel
Jeśli twoja firma nie działa pełną parą z powodu braku klientów, być może to zazdrość rywali wytworzyła wokół niej niekorzystne wibracje. Działają one na klientów właśnie tak, że omijają twój warsztat, sklep czy biuro. Postaraj się wykonać ten przepis w absolutnym skupieniu, by zmienić panujący stan rzeczy.
W jakikolwiek wtorek, o dowolnej porze, wrzuć na rozżarzone węgle podane składniki i z dymiącym piecykiem przejdź po wszystkich kątach pomieszczenia, które chcesz odczarować, powtarzając:
Boskie Moce, Melchiorze, Kasprze i Baltazarze, Wiaro, Nadziejo i Łasko, Franciszku z Asyżu, Joanno od Aniołów, Marcinie Rycerzu i Jakubie, zmiłujcie się nad światem i nad tym domem. Niech tak się stanie.
Zabieg ten powtarza się przez siedem kolejnych wtorków. Piołun na fortunę
- 2 kilogramy piołunu
- gazety
Pierwszego dnia każdego miesiąca porozkładaj piołun na gazetach w szafach domu. Zmieniaj ziele co miesiąc, a nigdy nie zabraknie ci pieniędzy w domu. By trzymały się pieniądze
- 7 kropli wody "Siedem potęg"
- 7 kropli wody jaśminowej
- 7 kropli wody różanej
- wiązka eukaliptusa
- mały garnuszek miedziany
- zakraplacz
- gazety
W dowolny wtorek, o jakiejkolwiek porze, skrop wiązkę eukaliptusową wodami zmieszanymi w miedzianym garnuszku. Rozbierz się do naga i oczyść się tą wiązką, zaczynając od głowy i kończąc na stopach. Podczas oczyszczania powtarzaj:
Niechaj Duchy Dobroczynne pomogą mi w przywołaniu pieniędzy. Niech pieniądze się mnie trzymają zawsze i nigdy mnie nie opuszczają. Potrzyj stopy wiązką, zbierz gałązki gazetą i wyrzuć daleko od miejsca dokonywania zabiegu. Powtarzaj to przez siedem kolejnych wtorków. Tulipany na bogactwo
- 13 tulipanów dowolnego koloru
- żółta miska plastikowa
- 13 litrów wody
- blaszana puszka
- naczynie plastikowe na 13 litrów wody
Zagotuj tulipany w puszce, w takiej ilości wody, jaka zmieści się do puszki. Gotuj na małym ogniu przez godzinę. Wlej wywar do naczynia z trzynastoma litrami wody, sprawdź temperaturę. Jeśli trzeba, odstaw, aż przestygnie do temperatury ciała. Obmyj się małą ilością tego płynu, resztę zostaw na następne 12 dni.
Aby płyn się nie zepsuł, wstaw go do lodówki. Podgrzewaj przed użyciem. W pierwszym dniu zabiegu księżyc musi być w nowiu.
Powtarzaj ten zabieg co 6 miesięcy. Wygrywanie na loteriach
- zielona, gładka świeca
- kartka zielonego papieru
- 21 kropel olejku sandałowego
Odetnij kawałek świecy i natrzyj go kroplami olejku sandałowego. Na papierze napisz numer, który postawiłaś. Zapal świecę i spal papier w jej ogniu. Resztę świecy trzymaj obok tego kawałka, który się pali, ale nie zapalaj jej. Gdy natarty olejkiem kawałek świecy się dopali, schowaj pozostałą część świecy do lewej kieszeni i noś go przy sobie.
Jeśli nie było wyraźnych rezultatów za pierwszym razem, powtórz zabieg. Na dostatek
- jeden warkocz czosnku
- 3 łyżki twojej wody kolońskiej
- 3 łyżki wody z agawy
- świeca
- zakraplacz
Kup warkocz czosnku i w dowolny dzień księżyca w pierwszej kwadrze skrop go podanymi wodami. Zapal świecę i zmów twoją ulubioną modlitwę. Ułóż warkocz wokół szklanki i pozostaw go tam, aż świeca się wypali. Ten zabieg nazywa się "naświetlaniem".
Po naświetleniu warkocza, powieś go w swojej kuchni lub wejściu do domu, ale nie używaj tego czosnku do gotowania. Gdy będzie już bardzo suchy, zastąp go nowym, uprzednio też naświetlonym. Stary spal i rozrzuć popiół wokół twojego domu. Zdobyć pracę
- odrobina gumy do żucia
- 3 łyżki herbaty hiacyntowej
- 3 łyżki skórek z cytryny świeżej lub suszonej
- węgiel
- przenośny piecyk (lub gnił)
Rozżarz węgiel, wrzuć składniki i powiedz:
Wzywam opiekunów pracy, żeby mi zwrócili klucze pracy, które mi się zgubiły. Święty Marcinie Rycerzu, daj mi dobrze płatną pracę. Amen.
Powtórz modlitwę, przeskocz nad żarzącym się piecykiem, nakreślając kształt krzyża. Powtórz to, dopóki węgiel nie wygaśnie. Dokonuj tego zabiegu przez siedem kolejnych wtorków. Na bogactwo
- czerwone jabłko
- ziemniak, obrany i ugotowany
Ta formuła praktykowana jest przez ludy wschodnie, aby w domu nigdy niczego nie zabrakło, a zwłaszcza pieniędzy i miłości. Jest to zgodne zarówno ze wschodnimi zwyczajami, jak i z naturą ziemniaka, który ma działanie oczyszczające, oraz jabłka, które przywołuje obfitość dóbr.
Poleca się zjeść ziemniak i jabłko w pierwszą niedzielę każdego miesiąca. Jeść należy na czczo. Ci, którzy próbowali tego przepisu zapewniają, że ich szczęście zarówno pod względem materialnym, jak i uczuciowym, zmieniło się natychmiast. Zwiększyć utarg
- jedno jajo
- słoiczek czerwonej farby
- pędzelek
Od niepamiętnych czasów ludy wschodnie uwali kształt owalny za symbol powodzenia. Ten prosty przepis przynosi duże korzyści finansowe, a ponadto służy do wyeliminowania złych wibracji, które mogą zakłócać pracę i pomyślność w domu lub przedsiębiorstwie.
Praktykuj tę silną magię w pierwszy dzień pełni księżyca każdego miesiąca. Pomaluj jajko na czerwono i postaw w takim miejscu, by nie było narażone na rozbicie. Gdy księżyc w pełni powróci, zastąp je drugim, a pierwsze wyrzuć do rzeki, o ile płynie niedaleko domu. Jeżeli nie - wyrzuć je po prostu do śmieci. Żabka fortuny
- żabka z jakiegokolwiek materiału, byle nie z tkaniny
- odrobina oleju z drzewa sandałowego
Żaby uważa się za obiekty magiczne od pradawnych czasów. W niektórych rodzajach czarów używa się je nawet żywe. W naszym przypadku sprawa jest o wiele prostsza: trzeba tylko kupić żabę (jeśli znajdziesz pozłacaną, to lepiej). Pierwszego dnia księżyca w nowiu posmaruj ją olejkiem sandałowym, a smarując powtarzaj głosem mocnym i zdecydowanym:
Żabo, żabeńko, daj mi pieniądze!
Powtarzaj to tyle razy, ile zdołasz w ciągu 7 minut.
Potem musisz nosić tę żabę ze sobą wszędzie, w torebce lub w kieszeni spodni. Kiedy będziesz potrzebować pieniędzy, powtórz zaklęcie siedem razy, pocierając przy tym grzbiet swojego amuletu. Na urode
W ludowej magii istnieje wiele sposobów dodania sobie urody, czyli wytworzenia lub wzmocnienia wabików na płeć przeciwną. Oto jeden z nich.
Weź:
- naczynie z czystą żyzną, ziemią
- żółtą świecę
- duże lustro
- olejek cynamonowy (może być paczuli, jaśminowy lub olej z oliwek)
- małą doniczkę
- sadzonkę jakiegokolwiek kwiatka
Namaść świece wybranym przez siebie olejkiem i umieść pośrodku naczynia z ziemią. Zapal ją i postaw między sobą a lustrem. Usiądź i przez co najmniej kwadrans patrz na swoje odbicie w lustrze. Zastanów się, co jest w Tobie najpiękniejsze. Nie niekoniecznie muszą to być cechy fizyczne, mogą też być duchowe: radosny lub przyjazny wygląd, głębia spojrzenia, czułość itp. Pamiętaj, aby myśleć o sobie w sposób pozytywny, a nie rozmyślać nad tym, co masz w sobie zmienić. Wykonuj ten rytuał kilka nocy z rzędu, aż wypali się cała świeca. W tedy usuń wosk z naczynia, przesyp z niego ziemię do doniczki i posadź w niej sadzonkę. Podlewaj i dbaj o nią, by dobrze się rozwijała. W wkrótce dostrzeżesz, że Twoje piękno rozwija się i rozkwita, lśni jak nigdy wcześniej. Aż wreszcie zostaje zauważone... Zaczarowane zdjęcie
Tym razem będziesz potrzebować swojego zdjęcia, liści mięty zmieszanych z liśćmi rozmarynu (mogą być suszone) oraz czerwonego pudełeczka.
Do pudełeczka wsyp zioła i umieść tam swoją fotografię. Następnie pudełko szczelnie zamknij. Jeśli nie jest czerwone, zawiń je w czerwoną tkaninę. Potem postaw tak, by Twoja głowa na zdjęciu była skierowana na północ (to bardzo ważne).
Pudełko otwórz po 24 godzinach i wyjmij fotografię. Pozostałe zioła spal, lecz popiołu nie wyrzucaj (jeszcze się przydadzą). Tak przygotowane zdjęcie podaruj wybrankowi /wybrance. Jeśli będzie je nosił/a przy sobie, to możesz być pewna, że stale będziesz obecna/y w jego/jej myślach. Odnowić miłość za pomocą czerwonej świecy
- 7 czerwonych, gładkich świec
- długopis z czerwonym tuszem
- kartka białego papieru, pocięta na 7 kawałków
- podstawka dla świecy
- popielniczka
Tę formułę na odzyskanie partnera stosuje się przez siedem kolejnych piątków, o 21: 00, zaczynając od księżyca w nowiu. W każdy piątek napisz na kawałku białego papieru czerwonym tuszem imię tego, kogo chcesz odzyskać, dodaj swoje i napisz następującą prośbę:
...*, ty i ja będziemy złączeni, a gdyby nasza j miłość umierała, płomień tej świecy pomoże mi oświecić twój umysł, abyś mnie nie zostawił i żebyśmy byli razem na zawsze. Tak niech się stanie, i tak będzie!
Zapal świecę. Nad płomieniem spal papier w miejscu, gdzie była napisana prośba, a resztę dopal w popielniczce. Postaw świecę na podstawce i odczekaj godzinę. Po tym czasie zgaś świecę i zakop resztki w doniczce lub w parku. Popioły rozsyp w tę stronę, gdzie mieszka osoba, którą czarujesz. Nie pozwolić o sobie zapomnieć
- 7 torebeczek czerwonej soli
- l litr święconej wody, ale nie od św. Ignacego
- sterylizowany słoik z zakrętką
W pierwszy dzień księżyca w pierwszej fazie, zmieszaj sól z wodą święconą, zamknij słoik i wstrząśnij nim dobrze, aż sól się rozpuści. Pójdź do domu osoby, którą chcesz przyciągnąć. Odrobiną wody zrób krzyż w miejscu, po którym chodzi ta osoba, i powtarzaj energicznie:
* W miejsce kropek wstaw imię kochanej osoby.
...*, nigdy mnie nie zapomnisz, bo jestem miłością twojego życia i będziemy razem na zawsze. Nikt nie stanie na przeszkodzie naszej miłości, a kto spróbuje nas rozdzielić, zostanie surowo ukarany.
Powtórz ten zabieg podczas księżyca w pierwszej fazie.
Przepis ten nie tylko pomaga przyciągnąć do siebie pożądaną osobę, ale także oddala złe wibracje od twojego związku. Pamiętaj jednak, że św. Ignacy sprzyja oddaleniom i w tym wypadku związek z nim mógłby przynieść działanie odwrotne. Nie bój się czerwonej soli w tym przypadku działa jako ochrona. Utrzymać wierność ukochanej osoby
- odrobina soli
- pół szklanki wody mineralnej
- gliniany garnuszek lub popielniczka
- kawałek węgla
- nowa szklanka
- kadzidełko różane
- paznokcie ukochanego i twoje
Wlej wodę mineralną w nową szklankę i rozpuść sól. Wypłucz tym garnuszek albo glinianą popielniczkę i okadź dymem kadzidełka. (Robi się to dla egzorcyzmu przedmiotu). Czyniąc to, powtarzaj:
Wodą, solą i kadzidłem zaklinam, by zeszły ciemności, a mój umysł wytworzył moc potrzebną do spełnienia zaklęcia.
Następnie wskazującym palcem prawej ręki naznacz trzynaście krzyży nad naczyniem. Zapal węgiel na kuchni i przenieś go szczypcami do glinianego naczynia, gdzie wraz z nim spalisz paznokcie obojga, powtarzając:
...*, nie będziesz mógł być mi niewierny, a gdybyś chciał mnie zmienić na inną, nie zdobędziesz się na to, bo jestem w twoich myślach w każdej chwili dnia, i nie odejdziesz ode mnie, gdyż jesteś ze mną magicznie złączony aż do śmierci.
Myśl o wierności tej osoby, aż paznokcie się spalą. Popiół zakop w parku.
Zabieg ten należy wykonywać w noc księżyca w pełni, dokładnie o północy.
W miejsce kropek wstaw imię małżonka(ki). Rozkochać za pomocą pyłku z paznokci
- odrobina pyłku z twoich paznokci
Tego starego sposobu używa się, by całkowicie podbić ukochaną osobę.
Pierwszego dnia "martwego księżyca" (tj. księżyca w nowiu) opiłuj paznokcie i zachowaj pyłek.
Gdy przyjdzie ukochany, podaj mu kawę, dosypując do niej odrobinę tego pyłu.
Zabieg należy powtórzyć, ale tylko podczas księżyca w nowiu.
Po trzech razach będziesz miała ukochanego u swych stóp. Obiekt twoich czarów będzie zakochany w tobie po uszy. Magia miłosna
Jeżeli chcesz przywołać obiekt Twoich westchnień, wykorzystaj gałązki jabłoni, brzoskwini lub sosny i zawiąż na nich dwie czerwone kokardy połączone razem.
Potem spójrz za okno i wpatruj się przez chwilę w niebo, obojętnie, czy jest rozgwieżdżone czy ciemne, i poproś siły wszechświata, by wsparły Twoje marzenia. Usiądź przed gałązkami, zapal świeczkę i wyobrażaj sobie sytuację, w jakiej chciałbyś się znaleźć. Oczywiście skoncentruj się tylko na jednej sprawie, jednym życzeniu.
"Pracuj" tak z wybranymi gałązkami przez trzy kolejne wieczory po 15 minut. W wigilijne południe "podaruj" je Słońcu, czyli ustaw je tak w oknie, by padały nań słoneczne promienie. Wówczas po raz ostatni skoncentruj się z całą mocą na swoim pragnieniu.
Potem postaw gałązki na stole. Połóż pod nimi na drewnianym talerzu orzechy, rodzynki, migdały jako ofiarę dla dobrych duszków, duchów i Twoich przodków w intencji, by pomogli w realizacji Twoich marzeń. Przyciągnąć swoimi włosami
- 3 twoje włosy
- 0,5 metra czerwonej wstążki
- czerwona nitka
Podczas księżyca w nowiu uszyj ze wstążki torebeczkę tak małą, jak to możliwe i włóż do niej włosy. Schowaj zawiniątko między jego rzeczy w szafie. Jeśli nie mieszkacie razem, schowaj je u niego w samochodzie, ale tak, aby go nikt nie znalazł. Czary te robi się w celu przyciągnięcia jego myśli ku tobie. Jak umocnić związek
- gładka szklanka wypełniona w 1/3 wodą
- łyżka białego cukru
- fotografia osoby, o którą chodzi
- łyżeczka do kawy
Ten rodzaj magii stosowany jest wobec par zbyt pobudliwych nerwowo. Może on też pogłębić związek z ukochaną osobą.
Formuła jest prosta: podczas pierwszej kwadry księżyca (sprawdzić w kalendarzu) postawić szklankę z wodą na zdjęciu ukochanej osoby, dodać cukru do wody i wypowiedzieć z wiarą:
...*, niechaj wszystko będzie słodyczą i pieszczotą w naszym związku.
Skończą się nieporozumienia między nami.**
...*, z każdym dniem kochać mnie będziesz bardziej i bardziej.
Pomieszać łyżeczką wodę, aż cały cukier się rozpuści i wielokrotnie powtórzyć powyższą formułę.
Ten zabieg wykonywać codziennie. Pora nie jest szczególnie istotna, ale najlepiej, gdyby świeciło wówczas słońce.
W żadnym przypadku nie wolno wody wylać do zlewu ani do ubikacji. Trzeba ją rozlać na ziemię lub wlać do doniczki. Osoby, które już wypróbowały ten przepis, mówią, że czasami woda staje się biaława.
Powtórzcie to działanie tyle razy, ile uznacie za konieczne. Jeśli będziecie wykonywać je często, unikniecie rozłąki. Szklankę i fotografię trzeba umieścić w miejscu, w którym nikt ich nie znajdzie.
* W miejsce kropek wstaw imię ukochanej osoby.
** To zdanie wypowiadać tylko wtedy, gdy w związku są jakieś konflikty. Magiczny pył na miłość
- mały moździerz
- woda mineralna
- odrobina soli mineralnej w granulkach
- dwa dowolne kadzidełka
- 28 ziarenek białego pieprzu
- 28 gramów suchych płatków czerwonej róży
- 28 ziarenek kolendry
- srebrne pudełko
- szklanka
Wlej do szklanki trochę wody mineralnej i wsyp odrobinę soli. Zmocz tym moździerz i okadź go dymem z kadzidła. Powtórz to, aż laseczka się wypali. Wskazującym palcem prawej ręki naznacz na moździerzu trzy krzyże. Zrób to samo lewą ręką. Nie wycieraj zamoczonych rąk, poczekaj, aż same wyschną, następnie utłucz ziarna i płatki w moździerzu, myśląc przy tym o osobie, której zaaplikujesz ten proszek.
Zamknij proszek w srebrnym pudełeczku. Noś je ze sobą, aż nadarzy się okazja, aby wsypać go do jedzenia osoby, która cię interesuje.
Czary zaklęte w proszku, który się połyka z jedzeniem są najbardziej skuteczne. Dla silniejszego oddziaływania, zaleca się je wykonywać w pierwszy dzień nowiu księżyca. Węzeł przeciwko niewierności
- zdjęcie osoby, której dedykujesz zabieg
- twoje zdjęcie
- szpilki
- metr czerwonej wstążki
Podczas księżyca w nowiu, w południe, ułóż zdjęcia twarzą do siebie, połącz je wstążką, tworząc krzyż i powtórz:
...*, ja cię niepokoję
...*, ja nad tobą dominuję,
...*, nigdy mi nie będziesz niewierny
Powtarzaj zabieg przez trzy dni. Zdjęcia powinny być z ostatnich tygodni, aby lepiej uchwycić ducha twojego ukochanego. Zawiniątko możesz schować pod materac albo w jakieś miejsce, gdzie nikt go nie zobaczy.
* W miejsce kropek wstaw imię danej osoby.
 
 
     
Tairips 
......Najstarsza......


Posty: 721
Wysłany: 2008-06-09, 20:31   

Garść magicznych przepisów na szczęśliwe małżeństwo
Niektóre z przesądów i rytuałów, które od wieków chroniły młode małżeństwa przed pechem sięgają najdawniejszych czasów, inne pojawiły się nie wiadomo kiedy i skąd. Kto w nie wierzy, powinien ich przestrzegać - wiara, że wszystko podczas zaślubin i wesela poszło tak jak należy i dlatego nic naprawdę złego nie może się zdarzyć, uratowała niejedno małżeństwo. Lustro i oczy narzeczonego to grób małżeństwa
Nasze babki bardzo dbały o to, by narzeczony zobaczył je w sukni ślubnej dopiero w kościele. Nie przeglądały się też w lustrze w kompletnym stroju ślubnym, by nie kusić licha. Ale któraż kobieta wytrzyma bez zerknięcia w lustro! Wymyślono zatem, że wystarczy zdjąć rękawiczki, kolczyki czy inny drobiazg, by strój był niekompletny. W ten sposób i owca była cała, i wilk był syty. Welon chroni przed zawiścią i demonami
Welon (albo choćby woalka) nie jest bezsensownym wymogiem ślubnej elegancji, tylko wywodzącą się z pradawnych czasów ochroną przed zazdrosnymi demonami i ludźmi, zwłaszcza kobietami stanu wolnego, które mogłyby swoją zawiścią zaszkodzić pannie młodej i w chorobę ją wpędzić. Dlatego lepiej nie żałować tego wydatku i osłonić twarz delikatnym tiulem bądź muślinem. Zwłaszcza że wedle magicznych przekazów welon chroni również pana młodego oraz cały orszak weselny. Cztery zastrzyki dobrej energii
Powinno się również na tę ceremonię założyć coś starego, coś nowego, coś pożyczonego i coś niebieskiego. Oczywiście ze starej garderoby należy wybrać coś, z czym łączą się miłe wspomnienia. Pożyczyć należy jakiś fragment garderoby czy ozdobę od osoby pogodnej, szczęśliwej i mającej udane życie małżeńskie, a nie od pierwszej lepszej znajomej. Nowa najczęściej bywa suknia ślubna i pantofelki... Niebieskie powinny być majteczki lub choćby fragment koronki przy nich - co kiedyś symbolizowało dziewictwo, a w nowszych czasach czystość intencji małżeńskich, a nie wyrachowanie. Pszenica na płodność i dostatek
Po wyjściu z kościoła młodą parę goście weselni obrzucają zazwyczaj confetti lub ryżem i na dobrą sprawę mało kto wie, po co i dlaczego. Tymczasem kiedyś nowożeńców obsypywano kłosami pszenicy lub wyłuskanym ziarnem. Miało to zapewnić im płodność i życie w dostatku. Dlatego warto wrócić do prastarego zwyczaju i postarać się o ziarna pszenicy, które powinno się rzucać nowożeńcom we włosy. Potem należy policzyć ile ziaren zostało we włosach - tyle bowiem dzieci wróży to młodej parze.
Panna młoda choć trzy ziarenka musi włożyć sobie do pantofelka, a wszystkie ziarna nowożeńcy powinni skrzętnie pozbierać (dlatego nie powinno ich być za dużo) i w domu za świętym obrazem lub krzyżem położyć. Ci zaś, co się parają rolnictwem albo ogrodnictwem - jeśli wysieją je na wiosnę w ogrodzie lub na roli, będą mieć udane plony. W nie tak odległych jeszcze czasach, aby zapewnić sobie płodność młode pary na wsi kochały się w rosnącym zbożu. Jeśli zaś czas wesela przypadał jesienią czy zimą - podkładano pod prześcieradło 9 ziaren pszenicy lub jęczmienia, aby nie tylko zapewnić sobie płodność, ale i przychylność duchów przyrody. Rytuały domu weselnego
Od dawien dawna pilnowano, by państwo młodzi nie wchodzili do domu weselnego przez drzwi, przez które kiedyś wyniesiono zmarłego. Dlatego, jeśli nie było innych drzwi - pan młody stąpał po poduszkach, trzymając na rękach pannę młodą. Stąd się właśnie wziął zwyczaj przenoszenia na rękach panny młodej przez próg.
Następnie - z rąk matki czy teściowej - państwo młodzi powinni wziąć chleb, odgryźć po kawałeczku i rzucić za siebie. To samo czyniono kiedyś z serem (teraz tylko gdzie niegdzie zachował się ten obyczaj). Potem oboje młodzi wyciągali ręce po sól, którą pan młody - aby życie ich było zasobne i szczęśliwe - wsypywał sobie do kieszeni marynarki, a panna młoda do rękawiczki z lewej dłoni. Żar płomienia - żar miłości
Aby temperatura uczuć młodej pary nigdy nie przygasła - w noc poślubną, nawet w upalne lato, warto rozpalić kominek lub piec kaflowy, zaś nowożeńcy powinni się razem jak najdłużej w płomienie ognia wpatrywać i myśleć o tym, aby ich uczucie przez cały czas tak płonęło. Gdy w domu nie ma ani kominka, ani pieca, trzeba się zadowolić płomieniem świec. Wtedy zapala się 3 różowe świece, a dookoła nich rozkłada wonne kwiaty (najlepiej pachnące róże). Potem młodzi, trzymając się za ręce, powinni przez kilka minut wpatrywać się w środkowy płomień. Można przy tym wypowiadać jakieś specjalne życzenia, miłe słowa, wyznawać sobie miłość...
Podobno najtrwalszą ochronę zapewnia narysowany poświęconą kredą magiczny krąg dookoła małżeńskiego łoża. Jeżeli w takim kręgu zostanie spełniona noc poślubna - małżeństwo będzie trwałe i szczęśliwe. Ochrona wybranego przedmiotu
Palcem pierwszym i środkowym zakreśl pentagram na przedmiocie, który pragniesz ochronić. Wyobraź sobie, że jest on tworzony przez wypływający z Twoich palców płomień w kolorze indygo lub purpury. Podczas rysowania wypowiadaj następujące słowa:
Niech pentagram cię otoczy
swą ochroną w dzień i nocy
a niepowołane ręce sparzy i pokurczy w męce.
Przyzywam potrójne oddziaływanie
taka ma wola i tak niech się stanie Napoje

Przepis Prababki
Do niewielkiego naczynia wsyp garść liści rozmarynu, trzynaście nasion anyżu, dwa goździki, trzy płatki pelarginii oraz wlej łyżkę stołową miodu wraz z odrobiną czerwonego wina.
Następnie postaw naczynie na ogniu i doprowadź mieszanke do wrzenią. Przecedź wszystko przez płótno.
Odrobinę tak sporządzonego płynu dodaj do soku owocowego lub wina osobie, której miłość pragniesz zdobyć. Cygański napój miłosny
Potrzebne są następujące składniki:
filiżanka wody
łyżeczka kopru włoskiego
1/4 filiżanki czerwonego wina
łyżeczka werbeny
trzy szczypty gałki muszkatołowej
Wszystkie składniki włóż do małego garnuszka, postaw je na ogniu i zagotuj.
Trzymając w ręku zapaloną różową świecę usiądź przed naczyniem i skoncentruj się na ukochanej osobie. Przez 13 minut powtarzaj na głos jej imię.
Następnie zdejmij z ognia garnuszek i przecedź jego zawartośc przez lnianą szmatkę. Dosłodź wszystko odrobiną miodu i podaj napój ukochanej osobie.
WAŻNA UWAGA
Napój cygański należy przygotowywać w piątkową noc, kiedy przybywa Księżyca. Jeżeli do tego Księżyc znajduje się w znaku Wenus (Byka lub Wagi), tym lepiej. Mieszanka wywołująca namiętność
Potrzebne są następujące składniki:
60 g fiołków
60 g kłącza kosaćca florentyńskiego
30 g lubczyka
15 g płatków róży
30 g rozmarynu
30 g tonkowca wonnego
15 g kwiatów cytryny
Rośliny należy zebrać rankiem przy suchej pogodzie, kiedy rosa już obeschła. Zwiąż wszystko mocno czerwoną wstążką i powieś do suszenia w spiżarni, lub innym ciepłym, suchym, ciemnym i przewiewnym miejscu.
Kiedy wszystko już wyschnie, zdejmij wstążkę i pokrusz ziele.
Ważne jest aby składniki były suche, gdyż inaczej zaczną pleśnieć. I mieszanka się popsuje.
Wrzuć wszystko do słoja lub butelki i dokładnie przemieszać.
Mieszankę odstaw na 3 miesiące do chłodnego i ciemnego pomieszczenia.
Przynajmniej raz w tygodniu otwieraj naczynie, by przemieszać znajdujące się w nim składniki.
Po upływie przepisanego okresu wsyp składniki do nylonowej pończochy i zanurz je w wodzie przygotowywanej do kąpieli Miłosny napój WENUS
Potrzebne są następujące składniki:
9 łyżeczek słodkiego czerwonego wina
9 liści bazylii
9 goździków
9 pestek jabłka
9 kropli wyciągu z wanilii
9 kropli soku poziomkowego
9 kropli soku z malin
1 korzeń żeń - szeń, pocięty na 9 równych kawałków
Wszystkie 9 składników włożyć do naczynia przy blasku 9 poświęconych różowych świec o godzinie 21.00, dziewiątego dnia, dziewiątego miesiąca roku. Zamieszaj dziewięć razy napój drewnianą łyżką, za każdym razem wymawiając nastepujące zaklęcie:
SPRAW, BY OSOBA, KTÓRA WYPIJE TO WINO,
OBLAŁA MNIE BOSKĄ MIŁOŚCIĄ.
SŁODKI NAPOJU MIŁOSNY ZAKLĘTY PRZEZ DZIEWIĘĆ
SPRAW, BY JEGO/JEJ MIŁOŚĆ BYŁA MOJA NA ZAWSZE. Miłosna wróżba - 1 grudnia
Pierwszy dzień grudnia jest dla młodych kobiet w wielu zakątkach świata tradycyjną porą wykonywania specjalnych miłosnych wróżb, mających na celu poznanie przyszłego towarzysza życia.
Do wróżby tej używane są kiełki cebuli, a nazywana jest ona oficjalnie kromniomancją. Stosowano tę metodę wróżenia już w zamierzchłych czasach, choć jak powstała i kiedy pozostaje tajemnicą.
Jeżeli jesteś kobietą niezamężną (niezależnie od wieku) i chcesz poznać imię przyszłego kochanka lub męża, weź parę cebul (dowolną ilość) i na każdej z nich wyryj lub napisz inne imię męskie wypowiadając przy tym następujące magiczne zaklęcie:
Kiełku cebuli wyjaw mi imię prawdziwej miłości.
Połóż cebule w pobliżu ognia i obserwuj je przez następnych kilka dni. Zgodnie z wróżbą mężczyzna, którego imię widnieje na cebuli, jaka wykiełkuje jako pierwsza, będzie najprawdopodobniej twoją prawdziwą miłością.
Uwaga: Wygląda na to, że zgodnie z licznymi starymi księgami na temat sztuk wróżenia, miłosne wróżby z kiełków cebuli tradycyjnie wykonywane są przez kobiety. Nie widzę jednak powodów, dla których metoda ta nie mogłaby być stosowana przez samotnych mężczyzn pragnących poznać imię przyszłej ukochanej.
 
 
     
Tairips 
......Najstarsza......


Posty: 721
Wysłany: 2008-06-09, 20:31   

Klątwa
Krzywda została wyrządzona
Przyzywam żywioły
Wzywam żywioły
Zaklinam je w mojej sprawie
Mur o czterech strażnicach zalega twe oczy i myśli
Niech stanie się strach, wina i zła krew
Niech będzie klęska i brak litości
Ja wskażę prawo przeciw tobie
Bo przeciw tobie powinno zostać wskazane
Trzy klęski, sto nieszczęść za mój gniew i ból
Będzie przyćmione przez strach
Przyćmione przez ból
Przyćmione przeze mnie
Związany przeze mnie
Przeklęty przeze mnie

NIECH SIĘ STANIE!

Tą klątwę rzuć na ofiarę przez spalenie jej wizerunku w ogniu poświęconej świecy

Prostszą wersją tego rytuału jest wlanie bólu w wizerunek, a następnie spalenie go. Nie trzeba uczyć się zbędnych słów.

Zamieszczam również tłumaczenie Wstępnej Inwokacji, zawartej w Goetii, przypisywanej Królowi SalomonowiCiebię inwokuję, Nienarodzony.
Ciebie, któryś stworzył Ziemię i Niebiosa.
Ciebie, któryś stworzył Noc i Dzień.
Ciebie, któryś stworzył Ciemność i Światło.
Tyś jest Osorronophris: Którego żaden człowiek nigdy nie ujrzał.
Tyś jest Jäbas
Tyś jest Jäpos:
Ty odróżniłeś Sprawiedliwe od Niesprawiedliwego
Ty stworzyłeś Żeńskie i Męskie.
Ty wyprodukowałeś Ziarno i Owoc.
Ty uformowałeś Ludzi by kochali się wzajemnie i wzajemnie nienawidzili.


Jam jest Mojżesz Twój Prorok, któremu przekazałeś Misteria, Ceremonie Ishraela:
Ty stworzyłeś wilgotne i suche, a to co odżywia wszystko stworzyło Życie.
Usłysz Mnie, gdyż jestem Aniołem Paphro Osorronophris: takie jest Twoje Prawdziwe Imię, podyktowane Prorokom Ishraela.

Usłysz Mnie:-
Ar: Thiao: Rheibet: Atheleberseth:
A: Blatha: Abeu: Ebeu: Phi:
Thitasoe: Ib: Thiao.
Usłysz Mnie, i uczyń wszystkie Duchy mi poddanymi: tak aby każdy Duch Firmamentu i Eteru; ponad Ziemią i pod Ziemią: na suchym Lądzie i w Wodach: Wirującego Powietrza, i pędzącego Ognia: i każde Zaklęcie i Plaga Boga były mi posłusznymi.

****

Ciebie inwokuję, Przerażający i Niewidzialny Boże: zamieszkujący w Pustej Przestrzeni Ducha.
Arogogorobrao: Sothou:
Modorio: Phalarthao: Doo: Ape, Nienarodzony:
Usłysz mnie: etc.

****

Usłysz mnie:-Roubriao:
Mariodam: Balbnabaoth: Assalonai: Aphniao: I: Thoteth: Abrasar: Aeoou: Ischure,
Potężny i Nienarodzony!
Usłysz mnie: etc.

****

Ciebie inwokuje: --
Ma: Barraio: Joel: Kotha:
Athoribalo: Abraoth:
Usłysz mnie: etc.

****

Usłysz mnie!
Aoth: Abaoth: Basum: Isak:
Sabaoth: Iao:

Oto jest Pan Bogów:
Oto jest Pan Wszechświata:
To jest ten, którego lękają się Wiatry.
To jest Ten, który Przemówiwszy przez Swoje Przykazanie, jest Panem Wszystkich Rzeczy; Król, Władca i Pomocnik. Usłysz mnie, etc.

Usłysz mnie. Ieou: Pur: Iou: Pur: Iaot: Iaeo: Ioou: Abrasar: Sabriam: Do: Uu: Adonaie: Ede: Edu: Angelos ton Theon: Aniaia Lai: Gaia: Ape: Diathanna Thorun.

Jestem Nim! Nienarodzonym Duchem! z wzrokiem w stopach: Silny, i Nieśmiertelny Ogień!
Jestem Nim! Prawdą!
Jestem Nim! Który nienawidzi, że zło powinno być wykute w Świecie!
Jestem Nim, który rozbłyska i grzmi.
Jestem Nim, z Którego pochodzi Deszcz Życia Ziemi:
Jestem Nim, Którego usta zawsze płoną:
Jestem Nim, Twórcą i Objawicielem Światła:
Jestem Nim, Łaską Świata:

"Przepasanie Serca z Wężem" jest Mym Imieniem

Przybądź i podąż za Mną: i uczyń wszystkie Duchy mi poddanymi: tak aby każdy Duch Firmamentu i Eteru; ponad Ziemią i pod Ziemią: na Lądzie i w Wodzie: Wirującego Powietrza, lub pędzącego Ognia: i każde Zaklęcie i Plaga Boga były mi posłusznymi!
 
 
     
Tairips 
......Najstarsza......


Posty: 721
Wysłany: 2008-06-09, 20:35   

Glosariusz
A B C D E F G H I J K L M N O P R S


A

ABIOSSIS - w czarnej magii widoczne oznaki śmierci po dokonaniu odpowiedniego obrzędu

ABRAKADABRA - słowo kabalistyczne. Pochodzi z hebrajskiego zdania "abreq ad habra" (nieś promień swój ku śmierci). Umieszczane na średniowiecznych amuletach (ryte w metalu albo wypisywane na pergaminie) w formie trójkąta równobocznego i noszone na szyi jako zabezpieczenie przeciwko ospie, febrze itp. Także było wypowiadane jako zaklęcie magiczne podczas obrzędów inwokacji mocy tajemnych. Słowo to również łączono z Abraxasem (zob.) gnostyków (zob.)

ABSIT OMEN - oby nie w złą godzinę (wypowiedzieć); na psa urok. Formułka odżegnująca zło

ACHEMA - ciało astralne, jedna z form ciała fizycznego (zob.: perisprit)

ACQUISITIO - łacińska nazwa jednej z figur w geomancji (zob.), symbolizuje powodzenie, jej żywiołem jest powietrze, a planetą Jupiter

ADORACJA ŚWIĘTEGO DRZEWA - wyobrażenie 2 istot (ludzie, zwierzęta, monstra) umieszczonych przeciwlegle po obu stronach drzewa (często przedstawianego schematycznie). Motyw w sztuce staroż. Wschodu; z a.ś.d. wywodzi się popularny w sztuce islamu i chrześć. motyw drzewa życia.

AEROMANCJA - sztuka przewidywania przyszłości z obserwacji zjawisk atmosferycznych: chmury, wiatr itp.

AGAT - kamień bardzo ceniony w magii. Szczególnie czarny wzmacniał zaklęcia wzywające siły tajemne. Inne miały chronić przed ukąszeniami żmij i epidemiami czarnej śmierci oraz czyniły obfitymi plony

AHINSA - zasada etyczna ind. kierunków rel. nieszkodzenia nikomu, niezabijania istot żywych, szczególnie silna w dżinizmie i buddyzmie; w praktyce - zakaz składania ofiar krwawych, spożywania mięsa.

AKADOWIE - ludność semicka zamieszkująca Mezopotamię od III tysiąclecia p.n.e.. Założyciele m.in. państwa Akad, pozostawali pod wpływem kultury Sumerów.

AKIA - skrót hebrajskiego zdania "Aieth kadal ieolam Adonai" (Pan jest wielki przez całą wieczność). Słowo kabalistyczne, miało moc unicestwiania sił demonicznych

AKSINOMANCJA - sztuka odgadywania przyszłości z obserwacji ruchu topora wbijanego w drzewo albo skałę

AKWAMARYNA - leczy oczy, uspokaja, oddala złe demony, przyciąga dobre świetliste duchy. Kamień przyszłości: roztoczy swą potęgę w erze Wodnika i będzie sprzyjał ludziom mądrym i odważnym

ALCHEMIA - nauka tajemna znana w Mezopotamii, starożytnym Egipcie, Grecji, Rzymie, rozwinęła się w średniowieczu (za ojca alchemii w tym czasie uważa się Dżebera z Sewilli), odrodzeniu, a także potem. Celem a. było poszukiwanie cudownej substancji "czarnej pramaterii", zwanej również wielkim eliksirem, wielkim i małym magisterium, kamieniem mądrości, czerwonym lwem, kamieniem filozoficznym, kamieniem Chrystusowym, piątą esencją itp. Dodana do metali nieszlachetnych miała zamieniać je w srebro lub złoto oraz domieszana do innych substancji spowodować powstanie eliksiru młodości, wiecznego życia, panaceum na wszystkie choroby. Metody stosowane w alchemii, szczególnie w późnym średniowieczu, odrodzeniu i potem łączyły się ściśle z mistyką chrześcijańską i opierały też na wierze w potężne wszystkowiedzące demony, którym można, mocą magicznych zaklęć, wydrzeć sekrety natury. Alchemicy przy sposobności poszukiwania sposobu produkcji złota dokonali wielu cennych odkryć: kwas siarkowy, solny, woda królewska, proch strzelniczy, materiały wybuchowe, fosfor, azot, tlen, porcelana, sól glauberska, posrebrzanie i pozłacanie metali itp.

ALECTORIA - kogucie kamienie. Znajdowane w żołądkach kogutów (mogą być i te połykane przez inne ptaki) i noszone jako amulety zapewniają bogactwo, dodają sił i odwagi, czynią niewidzialnym właściciela, chronią przed chorobami

ALEUROMANCJA - zwana też krytomancją. Sztuka odgadywania przyszłości z interpretacji figur utworzonych po rozsypaniu mąki

ALKAHEST - rozpuszczalnik alchemików: miał rozpuszczać każdą substancję, ponadto posiadał właściwości ożywcze: miał przywracać życie ludziom, zwierzętom oraz roślinom. Wyraz wymyślony przez Paracelsusa

ALKIERMES - lek magiczny z owada o tej samej nazwie (polski czerwiec) i kilku innych składników. Pomagał na szaleństwo, melancholię, wzmacniał serce i inne organy

ALOES - używany do konserwacji zwłok, także kadzideł (składnik mirry) i balsamów, posiadał również moc oddalania złych demonów

ALRAUNA - "znająca wszystkie tajemnice", wiedźma, ziele człowiecze, korzeń mandragory

AMBARVALIA - w kulturze rzymskiej magiczno - religijny obrzęd obchodu pól. Miał chronić uprawy przed skutkami niepomyślnych zjawisk meteorologicznych i plagami. Przejęty przez chrześcijaństwo gdzieniegdzie utrzymał się do naszych czasów

AMEN - po hebrajsku. Znaczy zaiste, naprawdę. W judaizmie i chrześcijaństwie końcowa formuła modlitwy oznaczająca "niech się tak stanie" mająca potwierdzić zawartą w niej treść. Słowo kabalistyczne o wartości cyfrowej 90, posiada wielkie znaczenie i jest stosowane w magii białej i czarnej. Odpowiada wyrazowi "om" w tantrycznej magii tybetańskiej

AMETYST - chroni właściciela przed opilstwem i trucizną, strzeże plonów przed gradobiciem, ulewami i szarańczą

AMNIOMANCJA - sztuka przepowiadania przyszłości z czepków, w których rodzą się niekiedy dzieci

AMULET - noszony przy ciele, najczęściej zawieszony na szyi, przedmiot specjalnie przygotowany przez czarnoksiężnika, maga, adepta. Ma chronić przed emanacjami ciemnych mocy, czarami, urokami, zapobiegać wszelkim nieszczęściom i niebezpieczeństwom

ANAGRAMATYZM - sztuka przepowiadania przyszłości z utworzonych anagramów, to jest wyrazów lub zdań powstałych przez przestawienie liter w wyrazie albo zdaniu, najczęściej wyjętym z tekstów biblijnych

ANAINSAPTA - skrót utworzony z początkowych liter formuły magicznej. Zapisany na nie używanym wcześniej pergaminie i noszony przy sobie jako amulet chroni przed morowym powietrzem

ANTROPOMANCJA - sztuka odgadywania przyszłości z obserwacji wnętrzności ludzkich

APANTOMANCJA - sztuka odgadywania przyszłości na podstawie interpretacji pewnych wydarzeń związanych z zachowaniem się zwierząt, ptaków, owadów w określonych sytuacjach, a także z obiektów, przedmiotów itp.

APOTROPAION - albo apotropeum. Przedmiot magiczny, który ma chronić właściciela przed emanacjami złych mocy i wszelkimi nieszczęściami

APOTROPAIZM - działania magiczne mające na celu ochronę przed złymi mocami i nieszczęściami, do których należą takie akty rytualne jak: zaklęcia, gesty, krzyki, huki, strzały i wszelkiego rodzaju hałasy. (Zwyczaj bicia w dzwony podczas burzy albo jeszcze nie tak dawno stosowana praktyka strzelania z armat podczas epidemii dżumy miały charakter obrzędu magicznego)

ARANJAKI - Teksty wedyjskie o treści mistycznej.

ARGIEL+ATRIEL+APATAT - czarodziejskie słowa mające moc związywania i rozwiązywania duchów

ARIOWIE - nazwa plemion staroż. Indów i Irańczyków. Ok. 2000 - 1500 p.n.e. stopniowo opanowując dolinę Indu i Wyż. Irańską, odegrali tam doniosłą rolę cywilizacyjną.

ARMOMANCJA - sztuka odgadywania przyszłości z obserwacji zwierząt ofiarnych

ARSE VERSE - (odwróć się płomieniu). Wypisywane lub ryte na drzwiach domów słowa miały magiczną moc oddalania piorunów i chroniły przed pożarami

ARTAMO - (hiszp.). Nóż magiczny służący do sekretnego obrzędu

ARYTMOZOFIA - zbiór różnych systemów liczbowych służących do dokonywania określonych obserwacji, z których wnioski są odpowiedzią na zadane pytania albo rozwiązaniem postawionego problemu

ASFODEL - złotowłos. Roślina o jadalnych bulwach sadzona w starożytnej Grecji na cmentarzach, aby służyła za pokarm duszom zmarłych

ASAFETYDA - zapaliczka lekarska, śmierdzeniec, czarcie łajno. Kadzidło diabelskie używane do przepędzania diabłów i demonów, gdy ociągały się, po wykonaniu swojego zadania, z odejściem do piekieł lub skądkolwiek przyszły

ASTEROID - planetoid. Drobne planety krążące wokół Słońca między orbitami Marsa i Jowisza. Ceniony w magii kamień spadły z nieba. Niezbędny w obrzędach zoroastryzmu. Pomaga w jasnowidzeniu i udzielaniu właściwych odpowiedzi

ASTRALNY - zaświatowy, mistyczny, niematerialny (termin używany w astrologii, teozofii, spirytyźmie); przen. nierzeczywisty, nierealny.

ASTRAGALOMANCJA - sztuka przepowiadania przyszłości z kostek z wypisanymi literami albo liczbami

ASTROLABIA - gliniane tabliczki pochodzące z Babilonii (ok. II tysiąclecie pne); pierwsze mapy nieba z zaznaczonymi gwiazdozbiorami zodiakalnymi służące m.in. astrologii przepowiadającej przyszłe wydarzenia

ASTROLOGIA - znana i rozwijana - obok astronomii - nauka tajemna w Babilonii, Chaldei, Egipcie, Grecji i Rzymie, a następnie w średniowieczu, odrodzeniu i później, badająca wpływ położenia planet i gwiazd o danym czasie na losy pojedynczego człowieka, miast i krajów oraz na wszelkie wydarzenia.

ATHARWAWEDA - wiedza zaklęć magicznych; jedna z Wed, oprócz hymnów do bóstw zawiera zaklęcia, przekleństwa, egzorcyzmy, kulty lud. i rytuał domowy staroż. Indów.

ATMAN - dusza, duch; w filozofii i religiach ind. jaźń jednostki, niezmienna w toku przemian sansary; wg innych tożsama z Brachmanem - Atmanem, który jest jedyną rzeczywistością.
AUGUR - w magii znak pochodzenia naturalnego, według którego przepowiada się przyszłe wydarzenia

AUGURIA - także auspicja. W starożytnym Rzymie wróżby ze znaków pochodzenia naturalnego; zjawiska przyrody, głos i sposób latania ptaków mające wyrażać wolę bogów.

AURA - aureola pochodzenia naturalnego, ciało astralne wydzielane przez ciało fizyczne, które widzą wtajemniczeni. Może przybierać różne barwy w zależności od samopoczucia człowieka. Z rodzajów aureoli można odczytać dobre zdrowie lub bliską śmierć

AWATARA - w religii hind. zejście, wcielenie bóstwa, zwł. Wisznu, który podejmuje inkarnacje (zwierzęce, ludzkie), aby zbawiać ludzkość.

AYAHUASCA - w j. keczua "wino zmarłych". Rodzaj liany (Banisteriopsis). Stosowana w obrzędach magicznych Indian Ameryki Południowej umożliwia czarownikowi kontakt ze światem duchów

AZYL - miejsce wydzielone będące pod działaniem sił magicznych albo bóstw opiekuńczych.

Do góry
B

BALSAM - sok rodondrenowy uzyskiwany z krzewu zranionego niemetalowym narzędziem. Leczy wrzody, rany oraz chroni przed różnymi chorobami

BARAN - w wierzeniach norweskich ten trujący grzyb zabezpiecza przed złośliwością trolli i elfów

BELADONNA - wilcza jagoda. W polskich obrzędach magicznych przezwana matygunią czyni zło, natomiast nazwana pięknie caryczką zapewnia dobre spełnienia (za Szymonem Kobylińskim)

BELOMANCJA - sztuka odgadywania przyszłości z obserwacji strzał wypuszczanych z łuku

BEZ - czarny: nie należy wyrywać go ani przesadzać, ponieważ śmierć sprowadzi. Lilak: kwiatuszek z pięcioma płatkami, gdy kto znajdzie, niech za koszulę włoży na szczęście

BEZOAR - po persku bad - zahr (chroniący przed trucizną). Substancja ta powstaje w przedżołądkach kóz bezoarowych. W starożytności i średniowieczu stosowany jako odtrutka (lek do picia) albo talizman chroniący przed trucizną. Uważany był za skamieniałe łzy jelenia i służył do rozmaitych celów magicznych. Jako amulet miał zabezpieczać przed czarną śmiercią i każdym morowym powietrzem. Twierdzono, iż jest on kamieniem magicznym i rodzi się w głowach węży albo ich żołądkach, także w żołądkach łabędzi i jeleni. Ekstrakcji należało dokonywać ostrożnie, tak aby nie dotknąć go dłońmi, wtedy posiadał wszystkie swoje właściwości

BĘBNY NOIDÓW - zwane także Diabelska Biblią. Były pokryte rysunkami wyobrażającymi stworzenie świata, bogów i ludzi i służyły szamanom do wróżenia i porozumiewania się z zaświatami

BIBLIOMANCJA - sztuka odgadywania przyszłości za pomocą odczytywania słów lub zdań z otwartej na chybił - trafił Biblii i dotkniętych, bez spoglądania, palcem

BIELUŃ - roślina trująca o działaniu oszałamiającym używana do przygotowywania napojów i maści magicznych

BLUSZCZ - zjadany podczas obrzędów ku czci Bachusa wywoływał stan ekstazy. Darowany nowożeńcom zapewniał wierność i miłość małżeńską

BŁAWATEK - patrzenie przez wianki z bławatków leczy i wzmacnia wzrok. Tamuje krew. W magii miłosnej symbol niestałości uczuć

BOCIAN - czczony w Egipcie, Grecji, Rzymie. Symbol troski dzieci o starych rodziców. Symbol wdzięczności. Zwiastun wiosny. Jeśli przy domu gniazdo uwije, szczęście dla gospodarzy pewne. Zabicie bociana albo wyrzucenie jaj z gniazda sprowadzi nieszczęście albo śmierć na krzywdziciela ptaka

BON - tybetańska odmiana szamanizmu rozwiniętego w system religijny

BOTANOMANCJA - sztuka odgadywania przyszłości z obserwacji roślin, na których umieszczono napisy

BÓBR - jądra bobra użyte jako medykament leczą impotencję, noszone jako amulet ułatwiają poród

BRAHMAN - w wierzeniach Hindusów magiczna siła zawarta w słowie: pieśni, hymnie ku czci bogów, zaklęciu, a także moc uświęcająca ludzi i rzeczy

BREVE - formuła czarnoksięska wypisana na odpowiednio przyrządzonym pergaminie, przepisowo wykonanym inkaustem i noszona przez człowieka albo zwierzę - posiadała moc uzdrowicielską

BRUINES - nazwa hiszpańska. Liście drzewa magicznego lub też takiego, które dzięki tajemnym obrzędom nabrało mocy magicznej. Rozsypywane po ziemi użyźniały glebę, a dotknięte nimi pola dawały obfity plon

BRYZOMANCJA - sztuka wróżenia ze snów. Także oneiromancja (zob.)

BYK - u Egipcjan poświęcony bogu słońca Ozyrysowi. U Persów z zabitego pierwszego kosmicznego byka powstały wszystkie rośliny. Wodanowi, germańskiemu bogu wojny, ofiarowywano rogi byka, niekiedy także robione z ciasta. Przybite rogi byka do drzwi lub ścian domów chroniły przed złymi czarami. Magiczny obrzęd zjadania rogalików na śniadanie, wszędzie gdzie istnieje zwyczaj ich wypiekania, wzmacnia ciało i ducha oraz chroni przed demonami choroby

BYLICA - boże drzewko, piołun, estragon i inne gatunki. W starożytności i średniowieczu wykorzystywana jako roślina lecznicza i skuteczny środek przeciwko demonom, które się w rozmaitych ciałach lęgły. Podczas obrzędów sobótkowych kobiety przepasywały się sznurami z bylicy, aby je potem na drzwiach zawiesić, gdyż chronić miały od złego

Do góry
C

CAPUT MORTUUM - martwa głowa. W alchemii: nieużyteczna substancja powstała po procesie destylacji albo sublimacji, używana jednak w celach magicznych

CARAŃA - krzew o właściwościach leczniczych uprawiany w ogródkach Ameryki Łacińskiej głównie jednak dla zabezpieczenia przed czarami

CARMINA - pierwsze łacińskie utwory poetyckie mające charakter wróżb i przepowiedni, układane przez wieszczów rzymskich

CASTREUM - ceniony bardzo przez czarnoksiężników sok z brzozy: składnik wielu niezwykłych maści i filtrów

CAUSINOMANCJA - sztuka odgadywania przyszłości z obserwacji płomieni ognia

CEBULA MORSKA - ckliwica. Posiada magiczną moc oddalania uroków. Obecnie stosowana także jako trutka na myszy

CEDR - w starożytności służył do obrzędowego oczyszczania ludzi, którzy zetknęli się ze zwłokami. Leczył magicznie ból zębów i trąd. Dym z gałęzi pomaga skutecznie wieszczeniu i prorokowaniu czarownikom ludów szamańskich

CIEŃ - w wierzeniach Rumunów "zamurowanie" w budujący się dom cienia człowieka albo miarę jego cienia przynosi mieszkańcom pomyślność, a obrabowanemu z cienia niechybna śmierć w krótkim czasie. Magiczne odebranie komuś jego cienia niezawodnie sprowadza największe nieszczęścia. Spoglądanie na swój cień w dniu Wigilii sprowadza nieszczęście

CERAUNOSKOPIA - sztuka odgadywania przyszłości z obserwacji burz, cyklonów i piorunów

CEROMANCJA - sztuka odgadywania przyszłości z obserwacji tworzących się figur z wosku w płonących świecach, na wodzie itp.

CETNO i LICHO - wywodząca się zapewne z "magii cyfr" staropolska gra polegająca na losowym wybieraniu cyfr parzystych (cet) i nieparzystych (licho)

CHIROMANCJA - sztuka odgadywania przyszłości z obserwacji linii papilarnych dłoni

CHLEB - gdy spadnie, ucałować należy, inaczej głód pewny w domu

CHOINKA - - w wierzeniach przedchrześcijańskich zielone gałązki i światła miały chronić dom przed złymi duchami. W okresie 25 grudnia ku czci boga Mitry zawieszano zielone gałązki, aby zapewnić domowi pomyślność i szczęście

CYPRYS - święte drzewo Persów, Aramejczyków. Drzewo żałoby u Greków: w domach, gdzie znajdował się zmarły zawieszano zielone gałązki u drzwi wejściowych i wewnątrz pomieszczenia. Chroni przed czarami, odpędza złe duchy, leczy magicznie rozmaite choroby

CYTATY z KORANU - wypisane zielonym albo czerwonym atramentem na pergaminie, owinięte w czerwoną skórę, a następnie ukryte w woreczku i noszone na szyi skutecznie chronią przed dżinnami. Leczą także ciało -wystarczy przyłożyć je w chore miejsca. Pomagają nawet zwykłe kartki wydarte z Koranu

CZAKRAM - według wierzeń muzułmanów i Hindusów Bóg rozrzucił po świecie siedem świętych kamieni i miejsca, gdzie się znajdują (Mekka, delta Gangesu, między rzekami Eufrat i Tygrys, u podnóża piramid, w Anglii, Krakowie - w krypcie św. Gedeona w pozostałościach katedry romańskiej na Wawelu), są szczególnie chronione przed kataklizmami i wszelkimi nieszczęściami

CZAPKA - kłaść jej na stole nie należy, bo kłopoty pieniężne sprowadzi

CZARCIE MLEKO - wydzielina z sutka samców zwierząt, a także mężczyzn, dowodzi, iż diabeł nad takimi moc trzyma

CZARNA KSIĘGA SZATANA - zdobyła sławę w okresie polowań na czarownice w Europie i Ameryce Północnej. Oskarżone o czary kobiety wyznawały na torturach, iż musiały się do tej księgi wpisać za podpuszczeniem szatana albo innej czarownicy i akt podpisania się był równoznaczny z otrzymaniem statusu czarownicy

CZARNY KAMIEŃ - w wierzeniach francuskich dotykanie i przekraczanie czarnych kamieni zapewnia obfite zbiory

CZARNY KAMIEŃ NILOWY - wielce pomocny tym, którzy z jakichś powodów pragną uciszyć szczekające psy

CZARNY KAMYK - służył Rzymianom do zaznaczania dni feralnych i niepomyślnych w kalendarzu

CZARNY MOTYL - w folklorze latynoskim złowróżbny znak, zapowiedź śmierci, nieszczęścia

CZARY - specjalne zabiegi mające na celu zmuszanie dobrych lub złych mocy do uzyskania określonych efektów: czynienie zła, czynienie dobra, odżegnywanie zła, zapewnianie sobie pomyślności itp.

CZARY MILCZENIA - czary zadawane przez diabła swym sojuszniczkom, aby podczas najcięższych tortur nie odpowiadały na zadawane pytania i nie krzyczały z bólu. Zachowanie milczenia było dowodem, że oskarżona jest czarownicą

CZEPEK - błona okalająca głowę noworodka, starannie przechowywana, czyni możliwym poznanie rzeczy ukrytych

CZERWIEŃ - kolor magiczny. Czerwonym atramentem pisano zaklęcia oraz święte runy, aby wzmocnić ich działanie. Starożytnych czerwień chroniła przed czarami, demonami, zranieniami białą bronią, pożarami, była pomocna w przysparzaniu plonów i w płodności zwierząt. W czasach późniejszych czerwieni używano na szczęście, przy zaślubinach i narodzinach. Czerwona wstążeczka miała zapobiegać czarom urocznych oczu, złośliwym postępkom czarownic, chronić dzieci przed mamunami i boginkami; czerwona nitka uwiązana na szyi leczyła szkarlatynę i różyczkę, a czerwone chusteczki wstrzymywały krwotoki itp. Chrześcijaństwo zarezerwowało tę barwę dla diabłów i wszetecznic

CZOSNEK - roślina święta w starożytnym Egipcie, przypisywano jej właściwości lecznicze i magiczne. Ząbek czosnku, noszony jako amulet, chroni przed złymi urokami i bólami reumatycznymi. Skuteczny środek przeciwko wampirom

CZWÓRKA - u starożytnych symbol wszechświata, który tworzą cztery żywioły: powietrze, ogień, woda, ziemia. Także starożytni uważali ją za liczbę feralną, gdyż jest pomnożeniem dwójki, która przynosiła nieszczęście. Pitagorejczycy uważali ją za liczbę świętą i składali na czwórkę przysięgi. Była też ważnym elementem w obrzędach wtajemniczenia.

CZURINGA - australijski obrzędowy instrument muzyczny; służy szamanowi do komunikowania się z duchami przodków

ĆMA - w wierzeniach Greków unoszące się nad grobami ćmy i motyle to wcielenia dusz zmarłych. W wierzeniach europejskich pojawienie się ćmy w określonych okolicznościach może być zapowiedzią śmierci

Do góry
D

DAFNOMANCJA - sztuka przepowiadania przyszłości z obserwacji gałęzi laurowych i ognia

DAKTYL - jeśli Arab pragnie ujrzeć dżinna siilę, a zje siedem owoców palmy daktylowej i siedem pestek wrzuci do rzeki Tygrys, wówczas jego pragnienie zostanie spełnione

DAKTYLOMANCJA - sztuka wróżenia przy użyciu specjalnych pierścieni

DĄB - u starożytnych święte drzewo życia. Miał moc wzmacniania daru jasnowidzenia, dlatego druidzi wróżyli pod dębami. W wierzeniach europejskich ususzone i specjalnym zaklęciem zaczarowane liście szkodę ludziom czynią

DELFIN - poświęcony bóstwom morza. Wizerunek delfina ryty na kamieniach i amuletach zabezpieczał przed nieszczęściami

DEMONIZM - wiara w demony

DEMONOLATRIA - oddawanie czci demonom

DEMONOLOGIA - nauka o demonach

DEMONOMACHIA - walka z demonami

DEMONOMAGIA - osiąganie rezultatów sztuki magicznej z pomocą demonów

DEMONOMANCJA - przekonanie danej osoby, że znajduje się w mocy ducha, który nakazuje jej określone zachowania i działania. Opętanie

DENDROMANCJA - sztuka wróżenia z drzew i roślin

DHARANI - buddyjskie formuły zaklęć magicznych

DIABELSKA BIBLIA - zob. bębny noidów

DIAMENT - leczy spazmy, działa odtruwająco, oczyszcza ciało i duszę, odpędza dzikie zwierzęta i złe duchy, chroni przed czarami i wszelkimi nieszczęściami, zapobiega niesnaskom. Łączy kochanków, wzmacnia rozum. Jeśliby go kto rozpuścić chciał, to tylko w jeleniej krwi

DOLMEN - celtycki kamień nagrobny, który zamieszkiwała dusza zmarłego

DRABINA - przechodzenie pod drabiną nieszczęście sprowadza

DREWNO - zwyczaj stukania w niemalowane drewno pozostał nam jako część obrzędu magicznego budzenia dobrych duszków domowych, aby nie zasypiały i pełniły swoją rolę opiekunów. Także tym zabiegiem oddalano czary i złe uroki

DRIAKIEW - roślina o nazwie skabioza, a w średniowieczu lek na wszystko i antidotum trucizn. Produkowany początkowo w Norymberdze i Wenecji, zdobył także uznanie w Polsce. Jedna z tajemnych recept: miód, wysuszone płatki róży, kasztany, żołędzie, wino - można przechowywać sześć lat

DRZEWO, w które uderzył piorun - brak zgodności co do właściwości takiego drzewa: nie można nim palić, bo dom z dymem puści i wprost przeciwnie: należy używać go do podpalania ognia domowego, wtedy szczęście przyniesie

DWÓJKA - starożytni uważali ją za nieszczęśliwą, gdyż została oddzielona od jedności. Pitagorejczycy uznali w niej znak linii

DZIAŁANIA ODWRÓCONE - aby odżegnać zło, należy wykonać zabieg polegający na odwróceniu normalnego przebiegu danej czynności, na przykład chodzić do tyłu, odmówić modlitwę wspak itp.

DZIESIĄTKA - u Pitagorejczyków symbol doskonałości, gdyż jest liczbą, do której dążą wszystkie liczby znajdujące się przed nią. Symbolizuje doskonałość wszechświata

DZIEWIĄTKA - święta liczba u starożytnych, gdyż jest wynikiem mnożenia trzy przez trzy. Święta u muzułmanów. Posiada magiczną moc czynienia skutecznymi wszystkie obrzędy magiczne. Pitagorejski symbol sprawiedliwości

DZIĘGIEL - wywar podany do picia albo dym z palonego korzenia diabła z opętanego wypędza

DZIK - w starożytnej religii indyjskiej poświęcony bóstwu słońca. W religii Celtów bogu Odynowi, symbolizował siłę i władzę. Skóra dzika czyniła mężnym wojownika i chroniła magicznie ciało przed ciosami wroga

DZIURAWIEC - używany w rozmaitych czarostwach, najbardziej zaś skuteczny przeciw knowaniom złych duchów. Unikają go dziwożony

DZWONEK MAGICZNY - używany jako amulet chroni przed nieszczęściami i złymi duchami. Natomiast wykonany z electrum magicum (zob) służy do przywoływania duchów

Do góry
E

EFECIA GRAMMATA - Litery Efeskie. Łacińska nazwa starożytnej formuły efeskiej. Sześć efeskich znaków: Askion, Aision, Lix, Tetrax, Kasakion, Damnameneus ryto na metalowych płytach i używano jako bransolet. Przynosiły szczęście, powodzenie i władzę

EGZORCYZM - w kościele katolickim zaklęcie i modlitwa mające na celu wypędzenie złego ducha, demona, diabła z człowieka, zwierzęcia lub rzeczy. Stosowany także przy leczeniu chorób. Istnieje do dziś jako obrzęd liturgiczny

EKSTAZA - według Filona z Aleksandrii (20 pne - 50 ne) stan mistyczny, w którym wybrańcom dane jest zbliżyć się do bóstwa i poznać je, jednakowoż w bardzo znikomym stopniu. Naukę o ekstazie rozwinął potem Plotyn (204 -269)

ELECTRUM MAGICUM - stop magiczny wykonany z siedmiu tajemnych metali. Służył do wyrobu rozmaitych przedmiotów czarnoksięskich

ELEKTUARZ - maść lub napój przyrządzony według recepty magicznej

ELIKSIR - piąta esencja, kamień mądrości, kamień filozoficzny. Substancja poszukiwana przez alchemików: miała zapewnić wieczną młodość, dobre zdrowie, a bardziej ambitni eksperymentatorzy twierdzili, że również nieśmiertelność

EMET - wyraz hebrajski (prawda). Posiadał magiczną moc -zapisany we właściwy sposób, mógł ożywiać sztuczne twory zrobione z gliny lub drewna, a nazywane golemami. Usunięcie pierwszej litery wyrazu powodowało zniszczenie powołanej uprzednio do życia istoty. Hebrajskie met znaczy martwy

ENOMANCJA - sztuka przepowiadania przyszłości z obserwacji wina

ERA ASTROLOGICZNA - zgodnie z zasadami astrologii horoskopowej jest to czas Ziemi będącej pod wpływem znaku, w którym aktualnie znajduje się punkt Barana. Najstarsze znane ery astrologiczne to prawdopodobnie epoka indyjska (punkt Barana znajdował się w punkcie Raka); epoka perska (znak Bliźniąt) czyli epoka od ok. 6000 do 4000 pne; epoka egipska (znak Byka) od ok. 4000 do 2000. Nowsze epoki: żydowska (znak Barana) 2000 -0; era chrześcijańska (znak Ryb) 0 -2000, a nadchodząca era to epoka Wodnika. Ta ostatnia, zwana też Wodnikiem ezoteryków, ma stworzyć cywilizację wolną od konfliktów, pieniędzy i ma kierować się prawami naturalnymi ducha człowieka

EXPERIMENTUM CRUCIS - próba krzyża. Rodzaj sądu stosowanego w procesach o czary
 
 
     
Tairips 
......Najstarsza......


Posty: 721
Wysłany: 2008-06-09, 20:35   

F

FASOLA - starożytni Rzymianie palili ziarna fasoli wokół grobu zmarłego zaraz po pogrzebie, aby uniemożliwić jego duszy powrót do świata żywych

FASTI - rzymski kalendarz, w którym zaznaczano dni składania ofiar, święta, uroczystości państwowe, wydarzenia historyczne, po czym dokonywano obserwacji, które i w jakim czasie okazywały się dla kraju pomyślne i niepomyślne

FETYSZ - rodzaj amuletu magicznego skupiającego dobre moce mające chronić społeczność albo indywidualnego człowieka

FIGA - u Hindusów kosmiczne drzewo świata. Gest zaciskania pięści z wysuniętym kciukiem spomiędzy palców wskazującego i środkowego: zapobiega urokowi złego oka i czarom w ogólności

FILAKTERIE - kawałki pergaminu z wypisanymi cytatami ze Starego Testamentu noszone jako talizmany i amulety. Nakaz ten pochodzi od Mojżesza

FILOROMANCJA - sztuka przepowiadania przyszłości z obserwacji płatków róż

FILTRY - przygotowywane z rozmaitych substancji maści, płyny i napoje, poddawane stosownym zaklęciom i obrzędom w celu uzyskania mocy magicznej. Służyły pozyskiwaniu miłości, przychylności, pomagały w zdobyciu władzy, nabraniu odwagi, chroniły przed działalnością nieprzyjaznych mocy, a także złych czarowników, zadawały choroby, sprowadzały nieszczęścia i śmierć

FIOŁEK - święty kwiat Greków. Wieńce z fiołków wkładane na głowę uśmierzały bóle

Do góry
G

GAGAT - odmiana węgla brunatnego. W magii nazywany czarnym bursztynem. Chroni przed demonami, ukąszeniami węży, truciznami pomaga odkryć, czy wybranka jest dziewicą, zapewnia szczęśliwy poród. Niweczy złe uroki

GAŁĄZKA - zielone gałązki wieszane na drzwiach zapewniają opiekę bóstw, zdrowie i szczęście

GASTROMANCJA - sztuka przepowiadania przyszłości z obserwacji płomienia świecy umieszczonej w szklanym naczyniu

GELOSKOPIA - sztuka przepowiadania przyszłości z obserwacji śmiechu

GEOCJA - w czarnej magii przywoływanie mocy piekielnych w celu czynienia zła ludziom

GEOMANCJA - sztuka przepowiadania przyszłości z obserwacji ziemi

GEOMANTYKA - w chińskim taoizmie wiedza o złych i dobrych siłach pomocna w wykonywaniu rozmaitych prac związanych z ziemią (budowanie dróg, grobli, kanałów, mostów, wznoszenie budowli itp.)

GIL - leczył czerwone choroby. Pozostawiony przy łożu chorego wchłaniał szkarlatynę, różyczkę, egzemy, krwotoki. Sposób znany w starożytności, średniowieczu, a obecnie praktykowany wśród ludów prymitywnych

GŁÓG - gałązki głogu trzymane w domu chronią przed nieszczęściem

GOŁĄB - święty ptak w Egipcie. W Syrii nietykalny, jeśli go ktoś zabił, a nawet tylko chwycił, zostawał wykluczony ze społeczności

św. GRAAL - kielich, do którego Józef z Arymatei zebrał krew Chrystusa. Miał posiadać ogromną moc czynienia cudów. Przedmiot poszukiwań przez rycerzy króla Artura w legendach walijskich

GRAFOMANCJA - sztuka przepowiadania przyszłości z obserwacji pisma ręcznego

GRANAT - u Fenicjan drzewo życia. Jabłko granatu powstało z ludzkiej krwi. Posiada magiczną moc, sprzyja płodności. Ofiarowany pannie młodej w dniu zaślubin zapewnia liczne potomstwo

GRIS -GRIS - talizman zrobiony z jemioły. Chroni przed złem i otacza opieką ludy szamańskie. Sprzyja miłości

GROMNICA - w polskiej tradycji ludowej zapalana podczas burzy odwraca pioruny, a ustawiona przy łożu konającego zapewnia lekką, spokojną śmierć

GRZYB SZAMAŃSKI - Muchomor czerwony. Zażywany w celu wprowadzenia się w stan ekstazy, ułatwia szamanowi podróż w zaświaty i kontakt z duchami

GWIAZDA SPADAJĄCA - wróży śmierć. Także spełnienie wypowiedzianego życzenia

GWIZD - w nocy wydany, może spowodować przybycie ducha, niekoniecznie dobrego

GWOŹDZIE - najważniejszy przedmiot w złoczynnej czarnej magii. Wbijane w podobiznę wybranej osoby, podczas specjalnego obrzędu, sprowadzają bóle kłutych narządów, chorobę, nędzę oraz śmierć. Najmocniej działają zawsze gwoździe z trumny

GUSŁA - zabiegi magiczne mające na celu odżegnywanie zła albo czynienie szkody wrogom

Do góry
H

HARUSPICJA - albo hieroskopia. Sztuka przepowiadania przyszłości z obserwacji wnętrzności zwierząt ofiarnych

HEKSAGRAM - gwiazda o sześciu wierzchołkach, utworzona r dwu trójkątów. Zwana gwiazdą Salomona, tarczą Dawida, także gwiazdą Dawida oraz pieczęcią Salomona, jako że słynny król, wielki mag, pieczętował tym znakiem butelki, w które "nabijał" nieposłuszne demony. Była również świętym znakiem pitagorejczyków. Ulubiona figura magów i czarnoksiężników: gwiazda sześcioramienna zbudowana z odpowiednio połączonych dwu trójkątów, czarnego i białego po dokonaniu wymaganych rytuałów i wypowiedzeniu właściwych zaklęć stawała się najmocniejszym cudownym talizmanem, który mógł służyć do dalszych eksperymentów

HELIOTROP - tomiłek. Leczy rozmaite choroby, nadto bardzo skuteczny w walce z wilkołakami

HELIOTROP - odmiana chalcedonu. Włożony do wody powoduje przemianę barwy promieni słonecznych w krwiste. Zapewnia władzę, rozwija dar jasnowidzenia. Może uczynić niewidzialnym jeśli chętny użyje właściwego zaklęcia

HEMOROLOGIA - dzielenie dni roku na szczęśliwe i feralne

HEPATOSKOPIA - sztuka przepowiadania przyszłości z obserwacji wątroby zwierząt

HERMETYCZNY - mocno zamknięty. Nazwa od Hermesa Trismegistosa, który zamykał skarby oraz naczynia specjalnymi magicznymi pieczęciami. Takimi są wszelkie nauki i sztuki tajemne

HERMETYKA - literatura powstała z boskiego tchnienia Hermesa Trismegistosa. Pisana w językach greckim, łacińskim i arabskim między II a IV wiekiem zawierała elementy wiedzy egipskiej, greckiej, żydowskiej i chrześcijańskiej. Wywarła znaczny wpływ na średniowieczną alchemię, filozofię i naukę

HIPOMANCJA - sztuka przepowiadania przyszłości z obserwacji koni, najlepiej białych

HIPOMANES - ingrediencja używana do przyrządzania filtrów miłosnych otrzymywana z wydzieliny sromu klaczy w rui oraz pewnej rośliny znanej tylko czarnoksiężnikom i magom

HOKUS POKUS - magiczne zaklęcie używane przez średniowiecznych kuglarzy

HOMUNKULUS - człowieczek sztucznie stworzony w retorcie przy pomocy magii. Obok kamienia filozoficznego jeszcze jedna wielka obsesja średniowiecznych i późniejszych alchemików

HOROSKOP - wynik odczytania zapisanych w gwiazdach losów ludzi i świata

HUHU - ważne zaklęcie magiczne stosowane w obrzędach i rytuałach azjatyckich i afrykańskich czarowników

HYDROMANCJA - sztuka przepowiadania przyszłości z obserwacji płynów

HYZOP - roślina magiczna stosowana w obrzędach oczyszczania. Gałązką hyzopu kropiono ołtarze i miejsca sakralne, jak również ofiary dla bogów i zmarłych

Do góry
I

ICHTIOMANCJA - sztuka przepowiadania przyszłości z wnętrzności ryb

IGŁA - złamanie sprowadza nieszczęście

IMIĘ SEKRETNE - w starożytnym Egipcie imię utożsamiano z duszą i ukrywano je dla bezpieczeństwa. Imię boga mógł wypowiedzieć tylko upoważniony kapłan. Magowie i czarnoksiężnicy znający sekretne imiona ludzi mogli nad nimi panować, a imiona bogów i demonów dawały im nad nimi władzę. Wielcy magowie średniowiecza często ukrywali swe prawdziwe imiona a zamiast nich używali przydomków, zabezpieczając się w ten sposób przed niecnymi czarostwami swych konkurentów

INKLUZ - dobroczynna siła znajdująca się w talizmanach i amuletach

INKUBACJA - spotkanie człowieka z bogiem podczas snu w wyniku uprzednich działań magicznych

INRI - filozofowie, magowie i alchemicy napis na krzyżu Chrystusa odczytywali jako Iane Natura Renovabitur Integra (Ogniem Odrodzi się Cała Natura), stosując skrót do najróżniejszych działań magicznych i doświadczeń alchemicznych. Miał posiadać ogromną moc sprawczą. Skrót wypisywano również na pergaminie i noszono jako amulet

INWOKACJA - zaklęcie magiczne przywołujące dobre i złe moce, wszelkie demony, diabły, anioły, dobre bóstwa, geniuszy itp.

IRYS - sproszkowane płatki niebieskiego irysa chronią magicznie przed bólami głowy

Do góry
J

JABŁKO - ofiarowane (zwyczaj niemiecki) pannie młodej zapewnia małżeństwu liczne i zdrowe potomstwo

JADEIT - boski kamień magów. Chroni przed ukąszeniami jadowitych stworzeń, leczy choroby nerek, epilepsję, oddala złe moce

JAJO -czyszczenie jajkiem - w magii latynoamerykańskiej jajko oczyszcza z choroby człowieka przez wchłonięcie przedmiotu, rzeczy, która była powodem cierpienia

JAJO DRUIDÓW -złożone przez gromadę węży, a następnie utrzymywane w powietrzu ich wspólnym syczeniem. Kto je zdobył, posiada magiczną moc i mógł czynić rzeczy niezwykłe

JAJO FILOZOFICZNE - wydmuchana skorupka wypełniona szafranem. Tak przygotowany amulet chronił przed morowym powietrzem

JAJO KRUCZE - jeśli je zakląć właściwą formułką magiczną, wówczas przywróci siwym włosom ich dawną urodę

JAJO WIELKOCZWARTKOWE - zakopane w ziemi w czwarty dzień świętego tygodnia zapewni obfite plony

ZAKOPYWANIE JAJ - wykonanie tej czynności w określone dni wiosenną porą zapewniało starożytnym Germanom zdrowie i szczęście przez cały rok

JAŁOWIEC - dym z palonych gałęzi jałowca służy szamanom do nawiązywania kontaktów z zaświatami

JASKÓŁKA - święty ptak u starożytnych. Wcielały się w nią duchy opiekuńcze. Założenie gniazda pod dachem domu sprowadza szczęście, zapewnia radość i spokój. Pierwsza ujrzana wiosną przez Hucuła, który by cierpiał z powodu piegów, zobligowana stosownym zaklęciem, zabierała mu z twarzy szpetotę

JASPIS - pomocny przy porodach, sprzyja płodności ludzi i zwierząt, chroni przed chorobami i ukąszeniami dzikich bestii, czyni bezużytecznymi trucizny. Rozwiązuje języki mówcom

JASZCZURKA - u starożytnych symbolizowała odrodzenie (ponieważ zmienia skórę) oraz mądrość. W okresie starości traci zdolność widzenia i wówczas kieruje się ku wschodowi i szuka słońca. Kiedy już odnajdzie światło, odzyskuje wzrok. Dlatego leczy choroby oczu. Ciała wysuszonej jaszczurki z upodobaniem używali czarownicy jako składnika najbardziej zdumiewających proszków i maści, najchętniej używanych w celach złoczynnych

JEDYNKA - w pitagorejskim systemie filozoficznym symbolizowała Najwyższą Jedność, jedność doskonałą, była macierzą pozostałych liczb oraz oznaczała punkt

JEDNOROŻEC - w zoroastryzmie jest zwierzęciem światła i wyobraża moce niszczycielskie zwalczające ciemną potęgę Arymana. W buddyzmie symbolizuje samotność mędrca. W magii picie z rogu j. chroni przed truciznami i wszelkimi chorobami. Róg jest także cenionym przez czarnoksiężników składnikiem wielu produktów magicznych. We wczesnym chrześcijaństwie jednorożec symbolizował Chrystusa

JELEŃ - w starożytności wyrażał moc światła w walce z potęgami ciemności. Przybranie skóry jelenia zapewniało siłę, rogi czyniły niezwyciężonym wojownika. Sproszkowane rogi albo kawałki rogu to cenna substancja magiczna wzmagająca moc elektuarzy

JEMIOŁA - święta roślina druidów (zob.) (ta, która rosła na dębie) oraz Japończyków (rosnąca na wierzbie), ceniona przez ludy szamańskie. Gałązki jemioły mają moc otwierania wszystkich zamków, chronią przed złymi czarami, zamysłami wiedźm, strzyg, zmór i trolli. Noszona przez dzieci zabezpiecza je przed elfami i wróżkami, jeśliby chciały je porwać albo zamienić, oddala złe uroki od zwierząt, posiada moc ujawniania skarbów ukrytych pod ziemią. Chroni od piorunów, zapobiega pożarom, pomaga w płodności ludzi i zwierząt, leczy jątrzące się rany i wrzody, epilepsję, niweczy trucizny. Nóż z trzonkiem zrobionym z jemioły przynosi szczęście w polowaniu. Noszona jako amulet zapewnia szczęście. Cudowna magiczna "złota gałąź", obok zielonej choinki, choć dzisiaj traktowana jest jako świąteczna ozdoba, być może nadal czyni, co czyniła, gdy po raz pierwszy została odłamana ze świętego dębu zasiedlonego przez potężne bóstwo

JHWH - w tradycji żydowskiej tajemne, święte imię Boga. Wypowiedziane podczas rytuału magicznego miało czynić skutecznymi zamierzenia. Noszone jako amulet chroniło przed emanacjami złych mocy

JETTATORE - włoskie zaklęcie przeciw knowaniom czarowników i przeciw osobom o urocznych oczach

Do góry
K

KABAŁA - po hebrajsku qabala (tradycja, nauka przekazana) Początkowe próby "nauki przekazanej" czyli, prawa mojżeszowego, rozwinęły się w system teozoficzno -filozoficzny, inspirowany neoplatońską teorią emanacji. Wydrukowane w VIII w. dzieło "Sepher Jetzirach" (Jecira) (Księga Stworzenia) oraz "Sepher ha -Zohar" (Księga Blasku) - skompletowany przez Mojżesza z Leonu w XIII w. zbiór pism, traktatów i komentarzy - stanowiły podstawę ezoterycznego systemu interpretacji Biblii, w którym każda litera i każde słowo posiada swoje ukryte znaczenie. Księga Stworzenia objaśnia trzeci niematerialny świat złożony z myślących substancji, w którym podstawą wszechrzeczy jest Drzewo Życia utworzone przez 10 sefirotów połączonych 22 mistycznymi ścieżkami. W interpretacji kabalistycznej sefiroty (emanacje Boga w akcie stworzenia świata) oznaczają liczby, a mistyczne ścieżki (wzajemne oddziaływania na siebie 10 sefirotów) - litery alfabetu. Ostateczny wynik otrzymuje kabalista po dokonaniu trzech czynności: gematrii, czyli kombinacji liter i ich odpowiedników w liczbach; notariki czyli przestawianiu i notowaniu, themury czyli odkryciu znaczeń

KADZIDŁO - mieszanina różnych ziół magicznych i sekretnych substancji używana podczas ceremonii inwokacji i zaklinania dobrych mocy oraz demonów, a także przeganiania złych duchów po spełnieniu przez nie żądanege zadania, aby nie szkodziły magowi, który je przywołał. Kadzidła magiczne pomagają szamanom w osiągnięciu stanu ekstazy, niezbędnego w kontaktach z zaświatami, oraz są stosowane w rytuałach przepędzania demonów choroby, obrzędach oczyszczania itp.

KALUMET - fajka obrzędowa palona podczas rozmaitych zabiegów magicznych

KAKTONITA - odmiana agatu o czerwonawym zabarwieniu. Jako amulet chroni przed nieszczęściami, pomaga w przepowiadaniu przyszłości i wieszczeniu

KAMIENIE: AETITES - orle kamienie. Małe grzechoczące kamyki puste wewnątrz - cenione przez czarnoksiężników i w ich przekonaniu znajdowane tylko w orlich gniazdach. Ułatwiają porody, posiadają moc uzdrowicielską, wskazują złodzieja

KA'BA - czarny kamień wmurowany w ścianę świątyni w Mekce, największa świętość muzułmanów. Dawniej składano przed nim ofiary. Posiada moc uzdrowicielską, umacnia wiarę, nawraca niewiernych itp. Jeden z siedmiu świętych czakramów

KAMIENIE ŚWIĘTE - musiały posiadać otwory pochodzenia naturalnego. Zapewniały płodność, dawały siłę i zdrowie dzieciom. Przeciąganie ciężarnych oraz dzieci przez otwory gwarantowało w przyszłości wszelką pomyślność

KAMIEŃ SZAMAŃSKI - kryształ górski. Czyni przyjaznymi ludziom zjawiska atmosferyczne

KAMIENIE SZLACHETNE - w mistyce chrześcijańskiej wyrażają miłość, pobożność, posłuszeństwo i cześć należną Bogu, Chrystusowi, Matce Boskiej i świętym, a więc jako niemiłe szatanowi chronią ludzi przed emanacjami mocy piekielnych. W magii czarnoksięskiej i leczniczej pełnią rolę amuletów ochronnych, władczych talizmanów i służą, w zależności od potrzeb, i dobru, i złu

KAMIEŃ WĘGIELNY - złożony w ofierze człowiek zabijany a następnie zakopywany pod fundamentami budowanego domu lub świątyni, aby duch jego strzegł miejsca przed emanacjami złych mocy i nawiedzaniem demonów i diabłów

KANIBALIZM MAGICZNY - obrzęd zjadania ciała umarłego albo tylko wybranych części zwłok mający uchronić przed złoczynnym działaniem duszy zmarłego. Zjadanie zabijanych wojowników w celu uzyskania pożądanych cech ofiar (siła, waleczność itp.)

KAPNOMANCJA - sztuka odgadywania przyszłości z obserwacji unoszącego się dymu

KAPTOTROMANCJA - sztuka odgadywania przyszłości z obserwacji luster i lśniących powierzchni

KAMIEŃ - polewany wodą miał magiczną moc sprowadzania deszczu

KAMIEŃ FILOZOFICZNY - zob. alchemia

KAMIEŃ GWIEZDNY - zob. magnes

KAMIEŃ HIENOWY - kamień żółciowy hieny. Włożony pod język pomaga wróżowi w przepowiadaniu przyszłości

KAMIEŃ MAGICZNY - zada (mongolski), sata (jakucki), jada (turecki) - posiadają moc sprowadzania deszczu. Każdy inny kamień uznany przez wtajemniczonych

KAMIEŃ MĄDROŚCI - zob. alchemia

KAMIEŃ NAGROBNY - stawiany na grobie zmarłego miał chronić go przed złymi demonami. Uniemożliwiał duszy powrót do świata żywych, aby im szkodzić

KAMIEŃ OFIARNY - miejsce składania krwawych ofiar z ludzi i zwierząt bóstwom. W Grecji i Rzymie ofiarowywano bogowi strzegącemu dróg, Hermesowi, kamienie. W rejonie Alp rzuca się kamienie przydrożne na stos, aby zapewnić sobie szczęśliwy powrót do domu i ustrzec się przed złą przygodą w podróży

KAMIEŃ PIEKIELNY - chemiczna nazwa azotanu srebra. Używany do wyrobu luster miał posiadać magiczne właściwości przywoływania duchów

KAMIEŃ PSI - to znaczy taki, który został dotknięty zębami psa. Wrzucony do beczki z winem na pewno spowoduje kłótnię pijących

KARTOMANCJA - sztuka odgadywania przyszłości z ułożenia kart

KATATYMIA - w magii: myślenie magiczno -życzeniowe ograniczone do sfery pragnień i spełnień oparte na przekonaniu, że określone działania powodują żądane rezultaty

KĄPIEL RYTUALNA - służy rozmaitym celom magicznym. Zanurzanie ludzi lub przedmiotów w wodzie przy dopełnieniu odpowiednich obrzędów sprowadza deszcz. Jeden z obrzędów oczyszczania przed podjęciem innych czynności magicznych

KENNE - kamień zrodzony z łzy jelenia. Noszony jako amulet chroni przed truciznami

KEROMANCJA - sztuka przepowiadania przyszłości z obserwacji wosku wylewanego do wody

KIBALION - siedem wielkich praw alchemicznych zapisanych w "Szmaragdowej Tablicy"

KICHANIE - wieszczy znak bogów sprowadzających dobro lub zło. Rzymianin kichając, wypowiadał słowa absit omen, aby zażegnać zło. Hindusi kichali ochoczo wierząc, że ich ciała pozbywają się wtedy złych demonów. Ale kichanie za lewym łokciem nieszczęście sprowadza. Dzisiejsze "na zdrowie" wypowiadane przy kichaniu we wszystkich językach jest niewątpliwie dobrym wypróbowanym zaklęciem magicznym

KLEDONISMANCJA - sztuka przepowiadania przyszłości z obserwacji rozmaitych odgłosów

KLEJDOMANCJA - sztuka odgadywania przyszłości z kluczy, zamków, zasuw, rygli itp.

KLEROMANCJA - sztuka odgadywania przyszłości z obserwacji kości do gry i kostek zwierząt

KLUCZ - w starożytności służył do zaklinania bóstw krainy zmarłych

KŁÓDKA - obrzęd magicznego zamykania - chroni ludzi i domowe zwierzęta przed żarłocznością wilków

KOGUT - poświęcony bogom światła oraz bogom krainy umarłych. Pieje budząc dzień i odstrasza złe duchy panoszące się w ciemnościach nocy. Lękają się go także drapieżne zwierzęta. Symbolizował siłę i był składany w ofierze bogom. W obrzędach pogańskich i późniejszych zabijano go na polu, przynoszono do domu z ostatnim snopem i spożywano dla zapewnienia obfitych przyszłorocznych zbiorów. Ofiarowanie koguta żydowskiej pannie młodej zapewniało małżeństwu liczne i zdrowe potomstwo

KOKA - kapłani inkascy żuli świeże liście koki, gdy pragnęli rozmawiać z bogami, albo kiedy wypędzali demony z ciała chorego

KOŁO - znak bóstw słońca, bogini szczęścia Tyche, bogini przeznaczenia Nemesis. Wyryte na metalu i noszone jako amulet przynosiło szczęście. Dla Greków było także symbolem zmienności losu

KOŁYSANIE DIABŁA - pustej kolebki kołysać nie należy, bo może diabeł w niej siedzi i czeka, aby człowiek Boga obraził

KONICZYNA - święta roślina druidów, posiadała moc czarodziejską. Starożytni nosili ją przy sobie w woreczkach, aby chroniła przed ukąszeniami żmij i skorpionów. Nowożytnym, gdy na łące czterolistną znajdą szczęście wróży

KONOPIE INDYJSKIE - w Mezopotamii, Indiach, Chinach używane jako lek przeciwbólowy oraz środek magiczny do rozlicznych obrzędów. Przy wieszczeniu siły twórcze wróżów wspomagają

KOŃ - składano go w ofierze starożytnym bogom i duchom przodków ludów szamańskich. Nosił dusze zmarłych do krainy cieni. Białe konie symbolizowały bóstwa światła, czarne - bóstwa ciemności. U Hindusów pierwszy pojawił się w świecie i sam siebie złożył w ofierze. Posiada zdolność przeczuwania przyszłych wydarzeń. Koński łeb przybity na drzwiach domu chroni przed złymi mocami. Parsknięcie konia dobre wieści wróży, a gdy się potknie, nieszczęście blisko

KOPROTERAPEUTYKA - określenie nie znane starożytnym, natomiast metoda stosowana w lecznictwie magicznym. Aby wypędzić złe demony z ciała chorego, smarowano je i posypywano odchodami zwierząt. Leczono także wrzody, rany i krosty zlewając je moczem i wspomagając kurację stosownym zaklęciem

KORAL - bardzo ceniony w magii z uwagi na rozmaite zastosowania. Oddala demony i złe duchy. Dzieci, jak twierdzi Paracelsus, nosić powinny korale na szyi, gdyż skutecznie chronią przed urocznym okiem. Chroni też przed wszystkimi czarami i opętaniem. Natomiast już opętanemu należy podać do picia tynkturę i diabeł szybko chorego opuści. Leczy padaczkę i anemię, niweczy trucizny. Pomaga tamować krwotoki, przywraca siły, wzmacnia potencję seksualną mężczyzn. Strzeże przed piorunami, trąbą powietrzną, katastrofą morską. Włożony do ucha proszek z korala przywraca słuch. Jako amulet - szczęście, powodzenie i miłość zapewnia

KORONA MAGICZNA - kółko zrobione z lnu i wosku i umieszczone na głowie chroni przed chorobami, wszelakimi nieszczęściami i zaklęciami złych czarowników

KOSKINOMANCJA - sztuka przepowiadania przyszłości z obserwacji ruchów sita zawieszonego na końcach nożyc

KOŚCI WRÓZEBNE - pochodzą z II w. pne z epoki Shang. Choroby, jak wiadomo, zsyłały demony (w niektórych kulturach także bogowie) i tylko bóstwa mogły je uleczyć, więc im to ofiarowywano kości zwierząt z opisanymi chorobami, zapytując o sposób leczenia

KOT - czczony w Egipcie. Chroni przed burzą i piorunami (zwłaszcza rudy). Czarny często diabłem był i towarzyszem piekielnym czarownicy. Ale jeśli kto kota zabije, ręka mu uschnie

KOTWICA - symbol boga Neptuna; święty znak ryty na grobach żeglarzy. Tajemny znak Drzewa Życia. Noszony jako amulet chroni przed przeciwnościami losu, zapewnia zwycięstwo. W symbolice wczesnochrześcijańskiej znak nadzieji i zwycięstwa

KOZIOŁ OFIARNY - wypędzany poza granice państwa albo miasta człowiek (także zwierzę, biblijny kozioł ofiarny) zabierał z sobą grzechy, choroby, nieszczęścia i nieczystości, aby uwolnić od nich swoją społeczność. Kozioł w symbolice chrześcijańskiej - duch nieczysty, diabeł

KÓŁ - przedmiot magiczny. Przybijany do drzwi, ścian i progu domów sprowadzał nieszczęścia, wzmacniał złe uroki i czarnoksięskie zaklęcia. Kół osikowy wbity w ciało wampira uniemożliwiał mu powrót do świata żywych, powodując drugą i prawdziwą śmierć

KRĄG MAGICZNY - w magii koło zamykające człowieka w jego myślach. Specjalny krąg wyrysowany ręką czarownika, który chroni go przed przywoływanymi przezeń złymi duchami i demonami. Pozostając w owym magicznym kręgu czarnoksiężnik lub mag może bezpiecznie wydawać rozkazy złym duchom i one, zobligowane mocą zaklęcia, muszą je wypełnić

KREW KÓZ i JELENI - leczy magicznie choroby żołądka i wzmacnia siły

KREW MENSTRUACYJNA - poszukiwana przez czarowników substancja magiczna. Jako składnik filtrów miłosnych sprowadza miłość i pożądanie. Z natury swej silna trucizna (według opinii m.in. Paracelsusa, a przed nim starożytnych) niszczy rośliny, odbiera blask klejnotom, a dodana do innych substancji wzmacnia ich złoczynne działanie, sprowadzając ciężkie choroby i śmierć

KREW OFIARNA - pochodząca ze złożonych w ofierze ludzi i zwierząt służyła do skrapiania ołtarzy i pomników bóstw, była darem, który miał zaskarbić przychylność bogów i odwrócić ich gniew. Ponadto używano jej do rozlicznych celów magicznych

KREW SMOCZA - czyni zrozumiałą mowę zwierząt i ptaków, uzdrawia. Chroni ciało przed skutkami miecza, użyźnia glebę, jest cennym składnikiem wielu elektuarzy

KREW Z RAN GLADIATORÓW - podawana do picia leczyła epilepsję

KROMIOMANCJA - sztuka przepowiadania przyszłości z obserwacji cebuli

KRUK - starożytni poświęcili go bogom światłości. Był ptakiem Mitry, Apolla i Odyna. Przepowiadał przyszłość, sprowadzał natchnienie mędrcom i poetom, służył radą czarownikom. Niegdyś biały, z powodu złej wieści przyniesionej Apollowi, został zmieniony w czarnego złowróżbnego ptaka. Ujrzenie kruka jest złym znakiem, wróży choroby, wojny, śmierć i wszelkie nieszczęścia

KRWAWNIK - korzenie stosuje się do rozmaitych zabiegów magicznych. Podawany w postaci wywaru zapobiega upływom krwi oraz oczyszcza krew

KRWAWNIK - kamień szlachetny. Sproszkowany i podany do picia wstrzymuje upływ krwi

KRYSTALOMANCJA - sztuka przepowiadania przyszłości z obserwacji klejnotów

KRZEMIEŃ - noszony jako amulet niweczy urok złego oka i czary

KRZYŻ - magiczny symbol życia, znak bóstw światłości i ognia wyrażał boską moc słońca. Czcili go Ariowie, Hindusi, Chińczycy, Germanie, Grecy, Rzymianie, Egipcjanie, Aztecy, Majowie i inne ludy. Użyty do celów magicznych egipski klucz życia zapewnia zdrowie i bezpieczeństwo; fenicki i Thao zapobiegają nieszczęściom; aztecki sprowadza dobroczynny deszcz; krzyż wpisany w koło zapewnia długie życie i zdrowie. Krzyża łacińskiego czarnoksiężnicy i sataniści używają podczas ceremonii czarnej mszy. Gammalion: u Ariów święty znak ognia i światła; w wierzeniach staroskandynawskich znak młota boga Tora; w religii buddyjskiej symbolizuje klucz do raju, we wczesnym chrześcijaństwie miał chronić przed złymi duchami i urokami złego oka. U górali podhalańskich święty krzyż, którego mocy lękają się złe duchy. Rzeźbiony na drzwiach, powałach, ścianach domów i obór broni przed złem, aby nie miało dostępu do ludzi i zwierząt, a także pokarmu, gdy chleb przypieczętowano świętym znakiem dobroczynnego ognia. Profanów karze klęską

KRZYŻOWANIE NÓG albo RĄK - przeszkadza w zawieraniu pomyślnych transakcji, utrudnia porody, rozdziela narzeczonych i małżonków, krzyżuje plany i zamierzenia

KSENOGLOZJA - wyraz ukuty przez noblistę Charlesa Richeta. Umiejętność posługiwania się w transie hipnotycznym nie znanymi medium językami albo nie istniejącym językiem w mowie bądź piśmie automatycznym

KSIĘGA MAGICZNA - nazywana także księgą duchów. Księga posiadająca moc czarodziejską - zawiera imienny spis duchów i demonów z uwzględnieniem ich wyglądu zewnętrznego i specjalizacji. Każdy duch, demon czy diabeł, znajdujący się na liście, gdy został przywołany, miał obowiązek złożenia na tę księgę specjalnej przysięgi, że będzie posłuszny woli zaklinacza. Księga została sporządzona z dziewiczego pergaminu, zgodnie z obowiązującym rytuałem, jak również do jej zapisania użyto specjalnie wytworzonego inkaustu

KSIĘŻYC - w religiach starożytności pełnił funkcję opiekuńczą, był źródłem życia, płodności, chronił przed ciemnymi mocami, zawiadywał tajemnymi siłami przyrody. W mistycznej alchemii stanowił kosmiczne źródło wiedzy, poznania, magii, był wszechwiedzącym okiem świata. Próby alchemiczne uzależniano od kwadr księżyca. Znak półksiężyca był silnym amuletem, chronił przed demonami, wspomagał dar jasnowidzenia, a jako talizman umożliwiał kontakt z mocami tajemnymi. W średniowieczu księżyc sprzymierzył się z czarnoksiężnikami, czartami i czarownicami

KUKUŁKA - jej wróżebne kukanie liczy ilość dzieci w małżeństwie, lata szczęśliwe, lata życia itp. A gdy pierwszy raz zakuka wiosną, dobrze jest mieć pieniądze, bo to wróży obfitość na cały rok

KURA - tylko czarną zarżnąć należy, po czym do głowy przyłożyć, a wtedy wciągnie w siebie demona z opętanego. Serce i wątroba podane do zjedzenia leczą te same organy u chorego.

KURZ - zebrany w kościele w Niedzielę Palmową, a następnie rozsiany na polu sprowadza deszcz, gdy potrzebny

KURZAJKI - jeśli zadane przez czarownika, pozbyć się ich można, zawiązując na czarnej nitce tyle pętelek, ile kurzajek, aby potem owiązany taką nicią kamyk wrzucić przez lewe ramię do wody nie oglądając się. Można je leczyć także na cmentarzu o północy, używając w tym celu zdechłego kota i stosownego zaklęcia ( szczegółowe instrukcje u Tomka Sawyera)

KWADRAT MAGICZNY - układy liter tworzące te same słowa czytane z prawej strony ku lewej, z lewej ku prawej, wspak, w dół, w górę. Noszony jako talizman zapewnia pomyślność i chroni przed nieszczęściami. Kwadraty magiczne, wzmocnione zaklęciami, pomagają w przywoływaniu dobrych albo złych duchów. Najbardziej skuteczne i najczęściej używane w średniowieczu i starożytności kwadraty magiczne: S A T 0 R A R E P 0 T E N E T 0 P E R A R 0 T A S

KWIAT PAPROCI - złoty albo płonący ogniem. Zakwita raz o północy w noc świętojańską. Posiada moc ujawniania skarbów ukrytych w ziemi

KWIATY z GROBU - przyniesione do domu duchy sprowadzić mogą

KWINTESENCJA - piąta siła wyciągana z roślin, metali szlachetnych, kamieni, płynów, trunków itp., która ma posiadać szczególną moc magiczną
 
 
     
Tairips 
......Najstarsza......


Posty: 721
Wysłany: 2008-06-09, 20:36   

L

LALKA - kukła zrobiona z papieru, szmat, metalu, wosku. chleba itp. używana w średniowiecznej, a obecnie w vuduistycznej, czarnej magii (wanga). W warunkach dopełnienia nieodzownych rytuałów, wspomaganych odpowiednimi zaklęciami, przebijana w określonych miejscach specjalnymi szpilkami, igłami, gwoździami, kolcami kaktusa itp. sprowadza na osobę, którą przedstawia, chorobę, wszelkie nieszczęścia oraz śmierć

LAMPA - w religiach starożytnych ogień i światło jako antagonistyczne wobec ciemności odstraszały złe moce. Lampa zawieszana na drzwiach domów w średniowieczu i później chroniła przed demonami i duchami zmarłych

LAMPADOMANCJA - sztuka przepowiadania przyszłości z obserwacji płomieni pochodni

LAPIS LAZULI - boski, święty kamień starożytnych. Sędziowie egipscy nosili go na szyi z wyrzeźbionym słowem "prawda". Kamień magiczny. Pomaga w wydzielaniu astralu, wzmacnia serce, leczy melancholię, epilepsję, bóle głowy, gorączkę, bezsenność, choroby oczu i obłęd

LASKA - rytualne uderzenie laską wypędza złe duchy i oczyszcza duszę i ciało

LASKA BRZOZOWA lub JAŁOWCOWA - w czarownictwie europejskim przepędza złe duchy

LASKA CZARNOKSIĘSKA - laska magiczna. Bardzo trudno osiągalna, podobnie jak eliksir życia i kamień filozoficzny, była w posiadaniu nielicznych magów, którzy strzegli tajemnicy jej potęgi. Posiadała bowiem wielką moc wywoływania zjawisk niemożliwych do uzyskania w sposób naturalny. Wtajemniczony mag robił ją zwykle z drzewa leszczynowego, w warunkach ściśle określonych, odprawiając specjalne rytuały, stosując tylko do tego celu przeznaczone działania magiczne i wszystko to zachowując w najściślejszej tajemnicy przed innymi magami. Przygotowanie takiej laseczki często kończyło się dla nieostrożnego czarnoksiężnika porwaniem przez złego demona

LATROMANCJA - sztuka odgadywania przyszłości z obserwacji zachowań osób chorych

LAUR - Grecy i Rzymianie używali tej rośliny, aby zapewnić sobie obfity urodzaj, uchronić się przed złymi mocami i zabezpieczyć przed uderzeniem piorunów. Był świętym drzewem bogów. Jedzony oraz używany jako kadzidło umacniał dar wieszczenia i widzenia rzeczy ukrytych. Włożony pod poduszkę sprowadzał sny wróżebne i natchnienie poetyckie. Laur palony, jeśli trzaskał, sprowadzał pomyślność. Zawieszano gałązki wawrzynu w domu chorych, używano ich w obrzędach oczyszczania ciała i ducha

LEKANOMANCJA - sztuka odgadywania przyszłości z oliwy wlewanej do wody

LESZCZYNA - należy obsadzać nią pola, sady, wówczas chroni przed złośliwością płanetników. Wytwarza się z niej różdżki magiczne i laseczki czarnoksięskie

LEW - poświęcony bogu Mitrze i Kybele. Reprezentował moc słońca. Miał nigdy nie zamykać oczu. W medycynie magicznej mięso i tłuszcz podtrzymują siły i rozgrzewają ciało. U Greków strzegł czystości źródeł. Posągi lwów ustawiane przy grobach strzegły zmarłych. Wizerunki noszone jako amulety podtrzymują waleczność, wzmagają czujność, chronią przed podstępnymi działaniami wroga

LIBANOMANCJA - sztuka odgadywania przyszłości z obserwacji dymu kadzidlanego

LICZBY - były sekretną świętością, objawioną ludziom przez bogów, aby służyły poznaniu tajemnych sił rządzących kosmosem

LIKANTROPIA - przeobrażenie człowieka w wilka

LIS - jako z natury swojej chytre i oszukańcze zwierzę był sprzymierzeńcem szatana, czatował na nieostrożnych i wiódł ich ku zgubie. Przedstawiany w średniowieczu jako mnich, wyrażał kusiciela, orędownika niedobrej, fałszywej religii

LISTY ZSYŁANE z NIEBIOS - malowane obrazki albo zapisane kartki pochodzenia niebiańskiego - zawierały przesłania dla ludzkości. Posiadały świętą moc: chroniły przed chorobami morowymi, wojną, głodem. Zsyłane były w starożytności, średniowieczu i później. Najstarszy zachowany znajduje się w katedrze w Taragonie i pochodzi z VIII w. Ostatnie pojawiły się w okresie I wojny światowej (drukowane były w Niemczech a sprzedawane także w Polsce)

LIŚCIE - w czasach przedchrześcijańskich obrzęd palenia świeżych liści zapewniał opiekę bóstw

LITOMANCJA - sztuka odgadywania przyszłości z obserwacji kamieni i żwiru

LOTOS - święty kwiat Egipcjan i Hindusów. Z kwiatu lotosu miał narodzić się Budda. W średniowieczu środek przeciw pragnieniom seksualnym, podawany mnichom i mniszkom

LUBCZYK - znane w starożytności ziele stosowane do celów miłosnych, głównie w filtrach i napojach

Do góry
M

MAGNES - zwany także kamieniem gwiezdnym. Posiada duszę gwiazd, dlatego przyciąga żelazo. Żywi się opiłkami żelaza wzmacniając swe siły. Moc magnesu niszczy tylko diament, jeśli znajdzie się w pobliżu, a także smarowanie cebulą i czosnkiem (te tradycyjne sądy o właściwościach magnesu zrewidował dopiero Gambattista della Porta, uznając je, po uprzednio przeprowadzonych doświadczeniach, za fałszywe). Posiada moc magiczną: przeciwdziała złoczynnym czarom, umacnia związki małżeńskie, przyjaźnie i przymierza, uspokaja nerwy, leczy bóle głowy. Służy do wyrobu silnych talizmanów, włożony do woreczka z amuletem wzmacnia jego działanie

MAIK - specjalnie ścięte drzewo użyte w obrzędzie obnoszenia wokół pól, domostw i osad w celu zapewnienia przychylności ducha drzewa, który miał czuwać nad bezpieczeństwem ludzi, zapewniać obfitość urodzaju i płodność zwierząt

MAJA - w tradycji indyjskiej czar, siła magiczna przenikająca ludzi i przedmioty

MAKUMBA - powstała w Brazylii religia magiczna łącząca indiańskie i afrykańskie wierzenia i obrzędy z ceremoniami i kultami religii chrześcijańskiej. W praktyce magicznej dzieli się na czarną (wspomagana siłami ciemności) oraz białą, która oczekuje pomocy jasnych bóstw i świętych

MAŁPA - zwierzę święte u Hindusów i Egipcjan. W chrześcijaństwie wyraża przewrotność szatana

MANDALA - w buddyzmie tantrycznym symbol wszechświata. Koło magiczne

MANDRAGORA - korzenie o nazwie alrauna, co w starogermańskim znaczy "wiedźma", czyli ta, która wie. Przypominają postaci mężczyzn, kobiet i dzieci. Ceniona jako lek i roślina magiczna największą karierę zrobiła w średniowieczu. Twierdzono, iż posiada moc zło i dobroczynienia, jest rośliną człowieczą, czyli krewną człowiekowi, jako, że rodzi się pod szubienicami i w miejscach kaźni z nasienia wisielców i krwi zabitych. Przy wyrywaniu płacze i rzuca klątwy, jeśli nie zastosować odpowiednich zaklęć i rytuałów. Jeśli ktoś znajdzie ją przypadkiem i będzie karmił codziennie o jednakowej porze, odwdzięczy się, wskazując ukryte skarby. Czyni ponadto niewidzialnym i niewrażliwym na ciosy białej broni. Przepisowo wyrwana, służy do rozmaitych czarostw oraz egzorcyzmów. Chcąc doświadczyć jej niezwykłej mocy, należy korzeń ubierać w jedwabie, obmywać, trzymać w miejscach miłych i przyjemnych, ozdabiać - wówczas przyniesie szczęście i fortunę. Pozwala też, po spełnieniu specjalnych ceremonii, użyć swego korzenia do produkcji napojów, filtrów, maści, które sprowadzają miłość, czynią płodnymi mężczyzn, leczą impotencję, wzmacniają siły witalne. Jeśli się ktoś obchodzi z nią niewłaściwie, zada chorobę, śmierć i obłęd

MANTRA - w buddyzmie nazwa zaklęcia magicznego. Hymn ku czci bogów - zapewnia ochronę przed nieszczęściami i opiekę

MANTYKA - albo manteja. Sztuka przepowiadania przyszłości

MAŚĆ - specjalnie zrobione smarowidło służące do złych i dobrych czarostw. Dobrymi są wszelkie maści magiczne leczące choroby, sprowadzające pozytywne uczucia, złymi - zadające choroby i wzbudzające niesnaski między ludźmi. Dobrą maścią jest smarowidło Paracelsusa, które chroni przed czarami i leczy rany zadane białą bronią, wszakże pod warunkiem, że także zostanie umoczone w niej narzędzie, które rany spowodowało

MAŚĆ CZAROWNIC - istnieje bardzo wiele recept magicznych na ten pożyteczny produkt umożliwiający podróże na sabaty, ale ważne są zawsze tylko te elektuarze, które zostały przed użyciem zakopane na rozstajach, aby je diabli poświadczyli

MET - zob. emet

MENORA - święty znak siedmiu planet. Siedmioramienny świecznik. Symbol judaizmu

MIGDAŁOWIEC - w Egipcie gałązki służyły do wyrobu laseczek kapłanów i magów. (Europejczycy używali w tym celu leszczyny). Przykładane do głowy pomagają w czuwaniu

MIMIKRA - w magii: czary mające spowodować oszukanie przeznaczenia. Nieszczęście, o którym wiadomo, że jest nieuniknione; aby go uniknąć, należy uprzedzić udawaniem, że już się wydarzyło

MIÓD - magiczny pokarm młodości. Ulubiony pokarm dusz zmarłych

MIRRA - cenione w starożytności kadzidło magiczne Oczyszczało ciała i dusze, chroniło przed chorobami i złymi mocami

MIRT - roślina szczęścia, radości i zaślubin. Także czyści żółć

MIZETRA - straszliwy średniowieczny filtr nienawiści: mieszanina soku ziela prometejskiego i żółci czterech zwierząt, najlepiej szczurzej, kociej, krokodylej i z nietoperza. Przygotowywana w warunkach pełnej kontroli magicznej. Podana znienawidzonej osobie powoduje jej otrucie ze skutkiem natychmiastowym

MLEKO - cenny magiczny płyn. Używane w obrzędzie wtajemniczenia w kulcie boga Mitry. Podane noworodkowi z miodem chroni dziecko przed ziłem i oczyszcza z emanacji złych mocy

MOLA SALSA - sól z mąką. W starożytnym Rzymie składano ofiary z mąki z solą, aby ustrzec się przed wpływami złych demonów. Służyła także w obrzędach oczyszczenia

MOLIBDOMANCJA - sztuka przepowiadania przyszłości z obserwacji topionego ołowiu albo cyny w wodzie

MONETY - zmarłemu oczy zakryć nimi należy, aby nie ściągnął wzrokiem dusz domowników i nie zabrał z sobą w zaświaty. A potem je zdjąć i schować, aby czarostwom służyły, na przykład żonie, która chcąc być niewierną małżonkowi, pragnie, aby ten nic o jej poczynaniach nie wiedział. Wówczas musi ona włożyć je do naczynia z napojem, potrzymać chwilę, wyjąć i dać do wypicia płyn małżonkowi

MOTYL - był u Greków wcieloną duszą zmarłego. Pojawienie się motyla może oznaczać odwiedziny ducha przybywającego z zaświatów

MRÓWKA - święte stworzenie u starożytnych. Obdarzona mądrością, posiada dar przewidywania przyszłości, a także pogody

MSZA św. SEKARIUSZA - praktykowany w średniowieczu zabieg magiczny. Jeśli była celebrowana przez prawdziwego księdza w opuszczonym kościele z użyciem hostii i wody ze studni, gdzie utopiono niechrzczone dziecko, wypowiedziana wspak i ukończona dokładnie o północy, sprowadzała śmierć na tego, przeciwko komu została odprawiona. Natomiast ksiądz, który tę grzeszną mszę uczynił skuteczną, musiał, chcąc otrzymać rozgrzeszenie, wyspowiadać się u samego papieża

MUZYKA - posiada czarodziejską moc uzdrowicielską, jak również pierzchają przed nią złe duchy

MYSIA DZIURA - przechowywanie w niej mlecznych zębów zapewni zdrowe uzębienie na długie lata, tudzież uchroni przed bólem.

Do góry
N

NAGIETEK - chroni miłość, aby nie zwiędła, pielęgnuje uczucia

NAMASZCZENIE - nowonarodzonym zapewnia dobre zdrowie i długie życie, umarłemu natomiast - mistyczne zjednoczenie z bóstwem

NANACATL - święty grzyb. Zob. pejotl

NARD - olejek do namaszczania z tej rośliny pielęgnuje urodę, przynosi ukojenie, chroni przed złymi mocami

NARODZINY PO PÓŁNOCY - jeśli człowiek urodził się między godziną dwunastą a pierwszą, każdy duch, jaki kiedykolwiek pojawi się w jego obecności, będzie przez niego widziany

NARZĘDZIE, KTÓRYM ZADANO RANĘ - należy utrzymywać je w czystości, smarować, polerować, odkażać, a wtedy chroni ono ranę przed jątrzeniem i gniciem (zwyczaj praktykowany w starożytności i dzisiaj)

NENUFAR - chroni przed lubieżnością

NEKROMANCJA - wiedza o przyszłych wydarzeniach, przekazywana przez duchy osób zmarłych

NIĆ CZERWONA - w magii zachowawczej, wiąże człowieka i ziemię, tworząc magiczny krąg ochronny. W magii miłosnej, owiązanie czerwonymi nićmi kochanków gwarantuje im szczęście. Rozrzucenie czerwonych nici zapobiega zarazie. Wplecenie czerwonych nici w sznury okrętowe chroni statek przed katastrofą. W dawnych obrzędach pogańskich tę samą magiczną siłę miała krew ofiarna poświęcona bóstwom

NIEBIESKI KOLOR - w praktykach przedchrześcijańskich, także we wczesnym chrześcijaństwie i później w obrzędach ludowych używano go dla zapewnienia urodzaju, szczęścia małżeńskiego, płodności, przy leczeniu tak zwanych niebieskich chorób (stosując niebieskie owoce: śliwki, tarninę, czarne jagody itp.), czyli dżumy, bólu gardła, zębów (owiązywano chore miejsca niebieską chustą) oraz przeciwko urokom złego oka. W średniowieczu i odrodzeniu, w okresie tępienia czarownic i kacerzy, oddano tę barwę diabłu. Niebieskie odzienie nosiły wszetecznice, czarownice oraz musieli używać go kacerze. Czarownice czyniły zło posługując się niebieskimi przedmiotami: chusty, wstęgi, latarnie płonące niebieskim światłem, niebieski piasek i co tam w tym kolorze znalazły

NIECZYSTOŚCI - w kulturze anatolijskiej i innych kulturach nieczystościami były negatywne uczucia, takie jak zawiść, gniew, choroby i określone przedmioty

NIEDŹWIEDŹ - w wierzeniach ludów szamańskich posiada duszę i pośredniczy między bóstwami niebios i ziemi. Kły i pazury chronią przed nieszczęściem, skóra i sadło służą do wyrobu leków magicznych. We wczesnym chrześcijaństwie wyobrażał diabła

NIEZAPOMINAJKA - w magii miłosnej, kwiat wierności, w leczniczej, wianek z niezapominajek wzmacnia wzrok

NOC WALPURGII - 30 kwietnia. Wielki doroczny zlot szatanów, wiedźm, czarowników w celu sporządzenia planów szkodzenia ludzkości

NUMEROLOGIA - dział wiedzy magicznej. System obliczeń, w którym podstawą jest liczba wartościująca literę

Do góry
O

OCHRA - czerwony barwnik w obrzędach grzebania zmarłych symbolizujący krew ofiarną. Jako barwa magiczna zapewnia płodność i szczęśliwe narodziny. Posmarowane ochrą ostrze broni wzmacnia jej siłę. Stosowana jako składnik elektuarzy wyraża życiodajną siłę krwi

OCET - znakomity środek do gaszenia pożaru

OCZYSZCZANIE - w magii starożytnych obrzęd mający na celu oczyszczenie boga z gniewu, który sam w sobie jest nieczystością, odprawiany podczas klęsk nieurodzaju, chorób, wojen i aby zażegnać złe uroki. Obrzęd, do którego przystępuje czarownik przed rozpoczęciem działań magicznych i po ukończeniu pracy. Magiczne pozbawianie osób, rzeczy i miejsc emanacji złych mocy

ODMOWA - na przykład pożyczki ciężarnej kobiecie grozi plagą myszy w domu i obejściu

ODPŁYW - czas umierania. Niweczy wszelkie zamierzenia, dokonane transakcje czyni nieudanymi. Zob. przypływ

OFIOMANCJA - sztuka przepowiadania przyszłości z obserwacji węży

OGIEŃ - święty żywioł w wielu religiach. W alchemii symbol oczyszczenia. Znamię na ciele dziecka: ślad ognia powstały na skutek przestrachu matki

OGIEŃ Z NIEBA - tak zwany ogień naturalny, uzyskany przez pocieranie drewna - służył do podpalania ognisk świętojańskich, wielkanocnych i palonych w Dniu Zmarłych. Przechowywane węgielki przez cały rok chroniły przed pożarami, a podawane do picia leczyły otrucia i wszelkie choroby

OGNISKA - świętojańskie, wielkanocne oraz palone w Dniu Zmarłych na wzgórzach miały zapewnić sprzyjającą pogodę, obfitość urodzaju, opiekę dobrych duchów i chroniły przed pożarami. Przeskakiwanie przez ogniska miało uchronić zasiewy przed zniszczeniem i pomóc wzrostowi roślin

OKADZANIE - skuteczny zabieg magiczny mający na celu oczyszczenie pomieszczenia z wrogich emanacji dawniejszych kultów

OKO - w starożytności symbolizowało wszechwiedzę boga Słońca. Amulety z wyrytym rysunkiem oka chroniły przed czarami

OKULTYZM - wiedza tajemna o siłach i zjawiskach nadprzyrodzonych obejmująca takie fenomeny jak: telepatia, jasnowidzenie, spirytyzm, telekineza. Ogół praktyk magicznych związanych z wiedzą tajemną

OLEJ św. JANA - zrobiony z liści dębowych w dniu św. Jana leczy rany i wrzody

OLIWA - w obrzędach przedchrześcijańskich stosowana do rozmaitych celów. Wylana do morza miała zatrzymywać wzburzone fale. Zwyczaj stosowany także i później

OLIWKA - święte drzewo Greków, symbolizowało pokój i pojednanie Gałązki oliwne ofiarowywano zmarłym i wieńczono nimi zwycięzców. W medycynie magicznej stosowana jako środek leczący bezpłodność

OM - w buddyzmie święte słowo, w którym zawierała się wielka tajemna potęga

OMEN - znak wróżebny dany od bogów. W magii, zjawisko powstałe w wyniku działania czarów, zmieniające naturalny bieg wydarzeń

OMIATANIE - zwyczaj usuwania wszystkich śladów stóp zmarłego po obrzędzie grzebania, aby nie powrócił on do świata żywych

OMOPLATOSKOPIA - sztuka przewidywania przyszłości z obserwacji kości, głównie łopatek zwierząt ofiarnych

ONEIROSKOPIA - sztuka interpretowania snu. W starożytności interpretacja snów świątyniowych pomocna w stawianiu diagnozy i leczeniu

ONIKOMANCJA - sztuka przepowiadania przyszłości z obserwacji paznokci

ONIROMANCJA - sztuka odgadywania przyszłości w oparciu o interpretację snów

ONOMANCJA - sztuka wróżenia z imion ONYKS - noszony jako amulet z wyrytymi na kamieniu specjalnymi formułami magicznymi zapewnia mądrość i roztropność

OPAL - w magii wielce dyskusyjny: przynosi nieszczęście, a także czuwa nad wiernością małżonków

ORACULUM - wyrocznia, świątynia, w której wieszczkowie i wieszczki przepowiadali przyszłość, względnie interpretowali sny świątyniowe

ORCHIDEA - w wierzeniach kambodżańskich wywar z orchidei rosnącej na tamaryndowcu leczy magicznie rany

ORDALIA - sądy boże. Próby mające wykazać winę lub niewinność oskarżonych o czary. Najczęściej stosowano próby ognia, wody (pławienie czarownic), krzyża i wagi. Szczególnie poddanie próbie wody i ognia było sądem miarodajnym: jeśli czarownica tonęła lub płonęła, znaczyło to, że jest niewinna, natomiast jeśli utrzymywała się na powierzchni wody lub "ogień się jej nie imał" musiała zostać ukarana śmiercią na stosie, gdyż diabeł to sprawił, że żywioły stawały się jej przychylne

ORLA ŻÓŁĆ - zapewnia sokoli wzrok i leczy choroby oczu

ORNITOMANCJA - sztuka przepowiadania przyszłości z obserwacji zachowań ptaków

ORZECH - roślina magiczna sprzyjająca płodności

ORZEŁ - w wierzeniach starożytnych, gdy był już stary, udawał się na poszukiwanie czystego źródła, a następnie trzy razy wzlatywał ku słońcu i trzy razy spadał do wody, po czym odzyskiwał młodość. Symbolizuje siłę i młodość. Pazury i pióra służą do wytwarzania elektuarzy

OSET św. BENEDYKTA - w angielskich wierzeniach ludowych panaceum na wszystkie choroby

OSTRÓŻKA - spoglądanie przez gałązki ostróżki na ogniska świętojańskie, przez cały rok chroni oczy przed chorobami i wzmacnia wzrok

OUIJA - tak -nie. Popularny przyrząd do porozumiewania się z zaświatami

OWCA - zwierzę ofiarne. Pomyślność i liczne potomstwo zapewnia małżonkom rytuał siadania na świeżej skórze zdartej z owcy

OZYRITIS - psiegłowie. Cenione w starożytności ziele zapobiegało otruciom. Wyrwane w sposób nieostrożny, z pominięciem obwiązujących rytuałów, karało śmiercią profana

Do góry
P

PAJĄK - ujrzany w określonych porach zwiastuje nieszczęście, szczęście i rozmaite wydarzenia. Zabicie pająka grozi nieszczęściem krzywdzicielowi

PAJĘCZYNA - magiczny lek zapobiegający upływom krwi oraz infekcji (chleb z pajęczyną)

PALEC DIABELSKI - strzałka piorunowa (piasek stopiony po uderzeniu pioruna). Lek magiczny, chroni również przed złymi duchami

PALMA - gałązki zawieszane na drzwiach chronią przed chorobami i nawiedzeniem przez złe duchy. W krajach o klimacie nieprzyjaznym dla jej wegetacji w tym samym celu używa się gałązek wierzbowych i innych. Poświęcona w Niedzielę Palmową służy do święcenia pól, okadzania chorych ludzi i zwierząt oraz do zamawiania burzy

PALMA DAKTYLOWA - święte drzewo Babilończyków, Greków i Rzymian. Zapewniało zwycięstwo

PALMOMANCJA - sztuka wróżenia z gestów i ruchów czynionych przez człowieka

PANTERA - w starożytności oddawano jej część boską. Miała o wschodzie słońca wyłaniać się ze skał. Kły i pazury służą jako dobre amulety

PAPROĆ - jej kwiat u Słowian emanuje cudowną, tajemną mocą. Zakwita w noc Kupały, św. Jana

PARA - zrośnięte dwa kłosy, owoce itp. Znalezione, szczęście wróżą

PAW - święty ptak Egipcjan, Babilończyków, Hindusów. Spożycie mięsa zapewnia wieczną młodość i nieśmiertelność - pod warunkiem wypełnienia tajemnych obrzędów magicznych

PEJOTL - święty kaktus. Służy meksykańskim i środkowoamerykańskim Indianom do rozmowy z duchami i bogami, podobnie jak święty grzyb nanacatl

PELIKAN - ptak mistyczny w chrześcijaństwie. Żywił, wierzono, swoją krwią pisklęta

PENTAGRAM - gwiazda pięcioramienna. Gwiazda magiczna. W starożytności przypisywano jej wielką magiczną moc: zmuszała do posłuszeństwa dobre i złe demony, chroniła zdrowie, zapewniała szczęście. Znak rozpoznawczy pitagorejczyków, używany także jako formuła powitania oznaczająca "zdrowie". Zwany także stopą czarownika i pieczęcią Salomonową miał wielką moc i magowie posługiwali się nim jako tarczą przeciw demonom i złym mocom, szczególnie podczas wielkich ceremonii magicznych. Najbardziej znanym w średniowieczu pentagramem była gwiazda magiczna Agrippy von Nettesheima. Zrobiona z kamieni szlachetnych, posiadała nadzwyczajną czarodziejską siłę

PERISPRIT - ciało astralne uważane przez magów za jedną z czterech form ciała fizycznego

PERŁA - rozkruszona i zalana sokiem z cytryny służyła starożytnym jako najlepsze antidotum trucizn, a podana z mlekiem czyniła pięknym i silnym głos śpiewaka. Lustro życia osoby, która ją nosi: jeśli jest ona szczęśliwa i zdrowa, klejnot lśni blaskiem, jeśli samopoczucie się pogarsza, perła matowieje i marnieje. Podtrzymuje zdolności twórcze, sprzyja podróżującym. Czarna perła poddana odpowiednim zabiegom magicznym czyni zło

PĘPOWINA - w wierzeniach wszystkich ludów we wszystkich czasach zawsze miała znaczenie magiczne. Przechowywana i podana do ssania dziecku leczy rozmaite choroby. Chroni przed czarami, zapewnia dobrą przyszłość

PIANIE KOGUTA - pierwsze o świcie przypomina duchom, aby powróciły do zaświatów. Przegania ciemne moce, otwiera porę światłości

PIĄTKA - u pitagorejczyków była symbolem zaślubin. Aby małżonkom się wiodło, panna młoda powinna zaprosić na ślub pięć swoich towarzyszek, a pan młody pięciu mężczyzn

PIECZĘCIE CZARODZIEJSKIE - znane w starożytności, pieczętowały (zamykały) złe moce

PIES - służył krainie zmarłych. Persowie trzymali psa przy umierającym, aby swym spojrzeniem zwierzę oddalało złe moce. Wizerunek psa umieszczany na grobach strzegł ducha zmarłego, natomiast rysowany albo rzeźbiony na drzwiach, chronił domy przed nawiedzeniem przez złe demony

PIES OBCY - jeśli pojawi się w obejściu lub przy domu, należy go zatrzymać, wówczas pomyślność sprowadzi

PIERŚCIENIE - szczególnie cenione w magii, gdyż posiadają cudowne właściwości. U starożytnych symbolizowały koło wieczności i emanowały mocą uzdrowicielską. W tradycji muzułmańskiej: kute specjalnie z metali szlachetnych, żelaza i ze stopów, chroniły przed dżinnami. Hindusi nadal używają pierścieni z rozmaitych metali do leczenia wszelkich chorób. Najsłynniejsze pierścienie: p. Gygesa -czynił niewidzialnym; Otnita - czynił niewidzialnym i wskazywał drogę; Aladyna - spełniał wszystkie zyczenia; Salomona -czynił niewidzialnym i służył do pieczętowania butelek, w które władca zwabiał nieposłuszne swej woli demony; draupnir, pierścień Odyna wykuty przez gnomy, z którego każdej nocy ulatywało osiem takich samych pierścieni; tolkienowski "władca pierścieni"

PIĘCIORNIK - kurze ziele. W magii miłosnej wyraża spełnioną miłość

PIĘTNO DIABELSKIE - miejsce na ciele czarownicy - poszukiwane przy pomocy specjalnej igły - z którego na skutek diabelskich knowań nie płynęła krew

PINIA - u starożytnych zapewniała płodność i łaskawość bogów

PIROMANCJA - sztuka odgadywania przyszłości z obserwacji ognia

PISANIE KRWIĄ - dokumenty pisane albo podpisywane krwią zyskują szczególną moc w egzekwowaniu zobowiązań i obietnic

PISMO - starożytni utrzymywali, iż pismo jest pochodzenia boskiego, gdyż przy pomocy liter alfabetu, które są magicznymi symbolami, zapisuje się tajemne zaklęcia magiczne oraz formuły wzywające dobre i złe moce. Litery pełniły rolę sekretnych pieczęci, które chroniły świątynie i domy. W filozofii pitagorejczyków spółgłoski wyrażały zjednoczenie boskości i ziemskości, a samogłoski były symbolami muzyki i planet, które wirując wydawały dźwięki tworzące boską harmonię wszechświata

PIWONIA - dym z palonego korzenia, jak również wywar podany do picia skutecznie diabła z opętanego wypędza

POCHODNIA - starożytni zapalając pochodnię przed młodą parą, przekazywali świętą światłość przyszłemu pokoleniu

PODKOWA - kto ją znajdzie, niech do drzwi albo progu przybije, a szczęście w domu zagości. Także chroni przed czarami

PODŁOŻENIE CHOROBY - podłożenie pod próg przedmiotu, nad którym urok odprawiono (szmata, kij, kamień itp.) chorobę albo nienawiść sprowadzi

PODOMANEJA - sztuka wróżenia polegająca na obserwacji stóp

POKRZYWA - ponieważ sama kłuje, kolki leczy

PO NOCY WALPURGII - specjalne obrzędy mające na celu przepędzanie (przy pomocy kadzideł, palenia ognisk, modlitw i hałasów) diabłów oraz czarownic wałęsających się po okolicy po wielkim zlocie minionej nocy

POPIÓŁ - u ludów starożytnych symbol żałoby i cierpienia. W tradycji żydowskiej popioły zwierzęcia ofiarnego oczyszczały tych, którzy dotykali zmarłych, także posypywano nimi wieniec panny młodej, aby młodzi pamiętali o zburzeniu Jerozolimy. Popioły spalonych zwłok służyły czarnoksiężnikom średniowiecznym do praktyk magii leczniczej i złoczynnej. Zwykły popiół używany jest w obrzędach chrześcijańskich

POWRÓZ - bardzo ceniony w magii. Kawałek sznura wisielca leczy ból głowy i zębów. W magii vudu używa się go do owiązywania szyi wangi, co miało spowodować śmierć danej osoby. Wietrzna linia z trzema magicznymi węzłami przygotowana specjalnie przez czarowników chroni przed katastrofami morskimi i sztormami. Sznur z węzłem czarownicy służy do rzucania złych czarów

POZIOMKI - leczą magicznie piegi i odmrożenia

PROSZKI MAGICZNE - wysuszone i sproszkowane ciała różnych zwierząt, skruszone minerały i rośliny. Najcenniejsze były proszki z salamander i żmij. Suszono i kruszono także żaby, nietoperze, owady, myszy itp.; zmieszane z innymi substancjami służyły czarnoksiężnikom do tajemnych celów magicznych. Posługują się nimi także i dzisiejsi magowie i amatorzy sztuki czarnoksięskiej

PRZEPIÓRKA - rozpowszechniony w Europie zwyczaj pozostawiania na polach snopka zboża dla przepiórek, ma zapewnić dobry przyszłoroczny urodzaj

PRZESTĘP - roślina magiczna o właściwościach podobnych do działania mandragory

PRZYPŁYW - zachowany w wierzeniach europejskich pogląd, rozpowszechniony przez starożytnych, iż podczas przypływu rodzą się dzieci i pomyślne są wszystkie ludzkie zamierzenia. Należy więc podczas przypływu siać, zbierać plony, zawierać umowy, dokonywać transakcji

PSYCHOMANCJA - sztuka przepowiadania przyszłości z pomocą przywołanych duchów, a także z obserwacji, w jakich okolicznościach ukazywały się żywym duchy zmarłych

PSZCZOŁA - u starożytnych owad święty i obdarzany mądrością i umiejętnością wyczuwania złych ludzi. W systemie neoplatoników dusze zmarłych przybierają postać pszczół. Złym prognostykiem dla Rzymian było rojenie się pszczół. W chrześcijaństwie zabicie pszczoły jest grzechem, gdyż wosk na świece kościelne wytwarza

PUKANIE W DREWNO - w ten sposób starożytni budzili opiekuńcze duszki domowe, aby nie zasypiały i strzegły ludzi i obejście przed nieszczęściem. Dzisiaj zabieg magiczny odżegnujący zło

PURPURA - święta barwa życia, symbol krwi i ofiary. Purpurą okrywano posągi bóstw (zamiast oblewać je krwią ofiarną). Barwa cesarzy rzymskich, potem przejęta przez chrześcijaństwo

Do góry
R

RABDOMANCJA - różdżkarstwo. Poszukiwanie skarbów ukrytych w ziemi przez czarowników albo radiestetów przy pomocy różdżki magicznej albo zwykłej leszczynowej

RELIKWIE - śmiertelne szczątki osób uznanych za święte. Według religii chrześcijańskich posiadają moc czynienia cudów, chronią od złego. Niezbędne w świętokradczych obrzędach czarnej magii.

RETROAKCJA - "bumerang". Działanie magiczne skierowane przeciwko danej osobie odbija się o jej ochronę magiczną, utworzoną za sprawą czarów innego maga, i z powrotem trafia do autora czarostwa, czyniąc, co mu niemiłe

RĘCE - złączone dłonie w geście powitania symbolizowały w starożytności wierność bóstwu, idei itp. oraz małżeństwo. Rysowano je na papierze, ryto w metalu i kamieniu w Rzymie. Zasłanianie rąk było gestem okazywania czci rozmówcy. Umycie rąk należało do obrzędów magicznego oczyszczania

ROK KLIMAKTERYCZNY - w koncepcji pitagorejskiej ciało ludzkie, podobnie jak wszystko, co istnieje w naturze, zmienia się co siedem lat. Najbardziej przychylnym dla człowieka jest 49 rok jego życia ( 7x7)

ROPUCHA - w starożytności oddawano jej cześć. W chrześcijaństwie stała się sojuszniczką diabła i czarownic. Medycyna magiczna zalecała trzymanie ropuchy pod łóżkiem chorego, aby wchłonęła w swe ciało jego chorobę

ROZMARYN - palone gałązki skutecznie przepędzają czarownice. Stosowane w magii miłosnej ziele rozmarynu strzeże wierności oraz budzi pożądanie

ROZRYW, ZIELE - podkownik, złodziejska trawa. Roślina bardzo użyteczna; rozbija kamienie, żelazo, rozrywa kłódki, zasuwy. zamki oraz posiada moc czynienia niewidzialnym człowieka lub zwierzę

ROZSTAJE - w ludowej tradycji ogólnoeuropejskiej miejsce przy rozwidleniu dróg albo na końcu wsi, gdzie zazwyczaj grzebano morderców, samobójców, czarownice i czarowników uprawiających złoczynną magię. Z upodobaniem nawiedzały je upiory, duchy, było ono także ulubionym locum spotkań czartów z czarownicami przed lotem na sabat, czartów z czarnoksiężnikami, a także zwykłych śmiertelników z mieszkańcami zaświatów. Na rozstajach zakopywano rozmaite przedmioty, aby nabrały diabelskiej mocy, maście czarownic, aby zostały "potwierdzone" przez wysłanników piekieł. Ponadto wywoływano tam duchy, demony i diabły, zawierano pakty, podpisywano cyrografy. Przysięga złożona w określonych okolicznościach o północy na rozstajach miała szczególną, wiążącą moc

RÓG - zakładane na głowę symbolizowały władzę i męstwo. Sproszkowanych, pochodzących od różnych zwierząt, używano do wyrobu elektuarzy. Najbardziej ceniono róg jednorożca

RÓŻA - Rzymianie czcili ten kwiat i obchodzili specjalne święta zwane rosaliami. W koncepcji Arystotelesa symbolizowała piąty żywioł czyli eter oraz wieczność i kosmos. W rzymskich obrządkach grzebania zmarłych pełniła ważną rolę jako kwiat ofiarny. Była także znakiem tajemnicy; rozmowy odbywane sub rosa (pod różą) miały poufny charakter. W Egipcie symbolizowała ukryte światło świątynne. W średniowieczu i później leczyła tak zwane czerwone choroby: krwotoki, szkarlatynę, różę. Wzmacniała umysł. Obsadzano nią obejścia i pola dla ochrony przed nieszczęściami

RÓŻDŻKA - czarodziejska, laska magiczna, laseczka czarnoksięska itp. Używali jej tylko wielcy wtajemniczeni. Musiała być zrobiona z leszczyny (w Europie); ucięta z krzewu na rozstajach o północy, nowym nożem przy sprzyjającej temu działaniu kwadrze księżyca, a następnie poddana skomplikowanej "obróbce" magicznej - czyniła cuda

RUBIN - kamień bardzo szanowany przez czarnoksiężników. Dodaje odwagi, rozprasza smutki, wzmacnia serce, potencję, słuch, czyści krew, leczy woreczek żółciowy, chroni przed morowym powietrzem, truciznami, ukąszeniami żmij

RUCH POD SŁOŃCE - czyli lewoskrętny. Obrzędowy gest mający wstrzymać czas i zatrzymać dziejące się wydarzenia albo usunąć je w przeszłość. W magii miłosnej ten gest służy do zatrzymania płochego kochanka

RUCH ZA SŁOŃCEM - czyli prawoskrętny. Element obrzędu magicznego mającego zapewnić powodzenie określonych działań i zamysłów realizowanych w teraźniejszości oraz tych, które będą dokonywane w przyszłości

RUTA - roślina magiczna używana do wyrobu napojów miłosnych. Posiada także moc przepędzania złych duchów i czartów

RYBA - w Grecji i Egipcie składano ją w ofierze bogom podziemia i zmarłym. Symbolizowała zło i śmierć. W Syrii była znakiem szczęścia, zdrowia i życia. W judaizmie i chrześcijaństwie symbol wszechwiedzącego Boga (oko). Dwie ryby - święty znak wczesnego chrześcijaństwa

RYTUAŁ - zespół określonych czynności wykonywanych w wyznaczonym czasie, miejscu przy pomocy odpowiednich przedmiotów, gestów, słów w celu osiągnięcia specjalnych rezultatów

RYZOTROG - bardzo ceniony w magii gatunek skarabeusza, szczególnie gdy posiadał siedem kropeczek na grzbiecie. Wysuszony i przygotowany magicznie chrząszcz, służy jako jeden z mocniejszych talizmanów

RYŻ - obsypywanie nim nowożeńców zapewnia młodej parze pomyślność i bogactwo
 
 
     
Tairips 
......Najstarsza......


Posty: 721
Wysłany: 2008-06-09, 20:36   

S

SABAT CZAROWNIC - zloty czarownic i czartów, najchętniej na łysych górach, w celu omówienia dorocznych planów szkodzenia rodzajowi ludzkiemu (susze, powodzie, gradobicia, burze z piorunami, pomory bydła, odbieranie krowom mleka, choroby, zamienianie żywności w błoto, porywanie dzieci, skłócanie sąsiadów, kuszenie poczciwych, aby bliźnim zło czynili itp.), a następnie odbycia nieprzystojnych obrzędów

SALAMANDRA - składnik rozmaitych elektuarzy. Krew salamandry z płynem jakimś zmieszana i podana do wypicia rywalce wszystkie włosy jej z głowy wyciągnie i łysą paskudą uczyni

SANGO - w kulturze Murzynów Bambara gra magiczna nawiązująca do stworzenia świata (zob. sumangolo)

SANTERIA - religia magiczna powstała z połączenia religijnych obrzędów afrykańskih i indiańskich oraz kultów świętych katolickich (szerzy się na Kubie i Karaibach)

SASTUN - kamień magiczny posiadający moc ukazywania rzeczy przeszłych, teraźniejszych i przyszłych używany przez jukateckich kapłanów - wróży

SELENIT - kamień księżycowy. Posiada magiczną moc zarówno szkodzenia jak i pomagania ludziom. W odpowiednich warunkach i po spełnieniu wymaganych obrzędów, połączony z ziarenkiem słonecznika może uczynić człowieka niewidzialnym. Chroni przed złymi duchami. Ostrzega swojego właściciela, rzucając czerwone błyski, gdy wróg albo fałszywiec się zbliża

SEN ŚWIĄTYNIOWY - po dokonaniu obowiązujących obrzędów (post, kąpiel rytualna, natarcie ciała odpowiednimi maściami, złożenie ofiary) pacjent kładł się w świątyni na świeżej skórze zwierzęcia ofiarnego i czekał na sen wieszczy. Obecny przy nim kapłan odczytywał z marzenia sennego informację o chorobie i stawiał diagnozę. Sny świątyniowe odbywano także w celach wróżbiarskich

SERPENTYN - kamień wężowy. Chroni przed ukąszeniem węży. Zmielonym posypana rana rychło się zasklepi

SIDEROMANCJA - sztuka odgadywania przyszłości z obserwacji rzucanych w nieparzystej ilości kawałków słomy na rozżarzone żelazo

SIEĆ - doskonały środek zabezpieczający człowieka lub obejście przed czarami i urokami

SIEWKA - ptak ceniony w medycynie magicznej. Z zachowania wróżono, czy chory przezwycięży chorobę, ponadto leczył żółtaczkę - wystarczyło patrzeć nań stale, a wówczas wciągał w siebie dolegliwość cierpiącego

SIKOMANCJA - sztuka przepowiadania przyszłości z obserwacji liści figowych

SIÓDEMKA - święta liczba wszystkich ludów starożytnych, mająca potwierdzenie swej mocy w magicznej przemianie księżyca (siedem faz) oraz istnieniu siedmiu planet W systemie pitagorejczyków była symbolem wszechświata, gdyż łączyła cztery żywioły z boskością trójki oraz symbolizowała ducha. W magicznym myśleniu muzułmanów wszystko co ważne, złe, dobre istnieje w ilości 7, 70, 700 itd.

SKARABEUSZ - czczony w starożytnym Egipcie, symbolizował odradzanie się i nieśmiertelność. Jest silnym talizmanem niszczącym wszelkie złe emanacje.

SKORPION - w magii egipskiej niezbędny w obrzędzie zadawania choroby. Czarownicy średniowieczni używali proszków zrobionych ze skorpiona do wyrobu niszczycielskich maści oraz skutecznych medykamentów - na przykład do leczenia nerek. W chrześcijaństwie wyobrażał zło i szatana

SŁOŃ - w buddyzmie wcielenie bóstwa. Niszczy węże. Wizerunek słonia na amuletach przynosi szczęście

SŁOWICZE MIĘSO - spożyte, pomaga w czuwaniu

SMOK - w starożytności stróż Drzewa Życia, strzegł także skarbów ukrytych w ziemi. W wierzeniach chińskich rysunek słonia wykonany na papierze albo tkaninie bity, kłuty, kopany posiadał moc sprowadzania deszczu. Na wschodzie figurka smoka noszona jako amulet zapewnia szczęście, powodzenie, bogactwa, czyni człowieka mądrym i rozważnym. W chrześcijaństwie smok wyobraża moce piekielne

SORTES SANCTORUM - w bibliomancji (zob.) sposób przepowiadania przyszłości z wybranych losowo fragmentów Biblii

SOWA - w Indiach i Egipcie ptak poświęcony umarłym. W Grecji była symbolem mądrości. W chrześcijaństwie ptak ciemnych mocy, czarnoksiężników, czarownic, heretyków i filozofów. Głos sowy był złą wróżbą "już w starożytności", gdyż swym hukaniem śmierć sprowadzał

SÓL - symbolizowała trwałość i niezniszczalność, była darem ofiarnym. Rzymianin, gdy rozsypał sól, rzucał szczyptę przez lewe ramię, aby zapobiec niesnaskom w rodzinie. Przysięga na sól miała szczególna wagę. Wrzucano ją do trumny, aby uchronić umarłego przed mocą złych duchów. Wiąże przyjaźń, sprzyja płodności, zwiększa popęd seksualny. Kupiona w styczniu i schowana w pudełku z ząbkiem czosnku chroni przed chorobami. Sól poświęcona leczy oczy i chroni przed opętaniem, diabłem i czarownicami

SPIRALA - celtycki znak boskiej potęgi słońca. Symbolizowała życie i płodność. Wykuwana na skałach miała chronić społeczność przed wszelkim złem

SPLECENIE PALCÓW - tym gestem starożytni chronili się przed demonami

SPOTKAĆ PRZYPADKOWO - kominiarza - dobra wróżba; zakonnicę - zły znak; Żyda - jeśli w poniedziałek, udane transakcje: kobietę z pełnymi wiadrami - pomyślność; kobietę z pustymi wiadrami niepowodzenie; księdza albo zakonnika - bardzo zły znak, zostaniesz oszukany

SREBRNY SZNUR - albo wstęga astralna. W zjawisku eksterioryzacji fluidyczna wstęga łącząca sobowtóra z medium

STARUCHA - ostatni łan zboża zżęty przez sprawnego gospodarza i odesłany temu, który jeszcze nie ukończył żniw. Podrzucany kolejnemu trafia do najbardziej opieszałego i wówczas musi pozostać w jego obejściu przez cały rok, ściągając nań nędzę i nieszczęścia

STOPA - kamień z wyrytą stopą ofiarowany bóstwu jest podziękowaniem za szczęśliwy powrót do domu. Amulet z wyrzeźbioną stopą w metalu albo drewnie chroni przed złą przygodą w podróży. Wbicie w ślad stopy wroga ostrego narzędzia pozbawia go tej kończyny albo sprowadza chorobę

STRUŚ - starożytni wierzyli, że walcząc kopie w stronę przeciwnika kamienie oraz żywi się żelazem, odłamkami skał i innym niestrawnym pokarmem. Był znakiem bóstw sprawiedliwości oraz ich kapłanów. W chrześcijaństwie obwołano go ptakiem -kłamcą, sojusznikiem szatana

STRZAŁA ABAZISA - ofiarowana Pitagorasowi przez mędrca z krainy Hiperborejczyków w zamian za jego wiedzę filozoficzną. Chroniła swojego właściciela przed głodem, niosła w powietrzu, czyniła niewidzialnym, leczyła choroby, wieszczyła

STRZAŁA MAGICZNA - musiała być zrobiona z ołowiu. Specjalnie zaklęta i rzucona w stronę wroga, czyniła zeń trupa

STRZYŻYK - w wierzeniach europejskich czynienie krzywdy temu ptaszkowi, zabijanie, dotykanie gniazda albo piskląt sprowadzało śmierć albo nieszczęścia na tego, kto ważył się to uczynić

SUMANGOLO - w kulturze Murzynów Bambara gra magiczna symbolizująca zmienność świata

SYDERYT - rodzaj meteorytu. Kamień owiany boskim tchnieniem. Według Orfeusza wprawiał w sen hipnotyczny. Pomaga we wróżeniu

SYMBOL - w starożytności ofiarowywany przyjaciołom, krewnym przedmiot (skorupka, łupek kamienia, kawałek drewna, kości, materii itp) pasujący do części takiego samego, który znajdował się w posiadaniu ofiarodawcy. W magiczny sposób łączył i bratał ludzi, był znakiem rozpoznawczym wśród wtajemniczonych

SYPHA - w Egipcie kadzidło świątynne. W średniowieczu uznane za wyjątkowo magiczne - składało się z szesnastu tajemnych i mniej tajemnych ziół - było obiektem zazdrości i oskomy niejednego czarnoksiężnika

SZACHY - gra bogów. W systemie ezoteryków szachownica jest symbolem kosmosu filozoficznego, barwa biała i czarna wyrażają siły mroku i światłości, król wyraża ducha, królowa ducha i materię, skoczki myśli, konie uczucia i emocje, wieża konkret, pionki drogę pełną trudności

SZADAKSZARA - w tradycji indyjskiej święta formuła magiczna "om mani padme hum" (ach, klejnot jest zaprawdę w lotosie). Wypowiedziana ku czci bóstw zapewniała potrzebującemu ich opiekę i łaskawość

SZAFIR - pomaga magom w realizacji wielkich dzieł, przepędza złe duchy, odkrywa złe zamiary. Rozkruszony i spożyty z mlekiem czyni człowieka dobrym i opanowanym

SZAKŁAK - gałązki tej rośliny przepędzają złe duchy, czarty i chronią przed nieszczęściem

SZAŁWIA - rękawiczka Matki Boskiej. Chroni przed czarami i urokami, pomaga ujrzeć duchy. Noszona jako amulet sprzyja miłości i płodności

SZARAŃCZA - jedna z plag egipskich sprowadzona w magiczny sposób przez Mojżesza (jak utrzymywali współcześni prorokowi). W demonologii chrześcijańskiej gromada demonów wysłanych z piekieł, aby nękały i kusiły ludzi do złych uczynków

SZATAŃSKIE WERSETY - odwołane przez proroka Mahometa wersety w Koranie, w których wymieniono pogańskie, staroarabskie bóstwa Manat (przeznaczenia), Lat (słońca) i Uzzę (księżyca) jako córy Allacha. Jako przynależne szejtanowi służyły czarnoksiężnikom do uprawiania magii złoczynnej

SZMARAGD - noszony jako amulet pomaga oratorom, wzmacnia dar jasnowidzenia, pomnaża majątek, leczy dyzenterię, ukąszenia żmij i ułatwia porody

SZMATA - w wierzeniach Szkotów zanurzona przez czarownicę w wodzie sprowadza wichry i burze

SZNUR WISIELCA - przynosi szczęście. Ceniony przez czarnoksiężników z uwagi na rozmaite zastosowania w magii złoczynnej

SZPIK - zob. włosy

SZPILKA - od wielu wieków przedmiot magiczny używany do przekłuwania figurek wyobrażających ludzi w celu sprowadzania na nich chorób i śmierci

SZÓSTKA - w systemie pitagorejezyków symbol zaślubin i znak życia

ŚLAD - wbicie ostrego narzędzia w ślad gołej stopy albo dłoni uczyni rannym, kulawym, bezrękim itp. człowieka, przeciw któremu czar uczyniono. W magii miłosnej pielęgnowanie śladu kochanej osoby sprowadzi nań miłość

ŚLINA - splunięcie było u starożytnych zabiegiem magicznym mającym na celu przeganianie złych duchów. Wcześni chrześcijanie mieli w zwyczaju opluwanie pogańskich bóstw - dzięki tej czynności uwalniano miejsce od złych emanacji. W magii leczniczej stosowano ślinę do wyrobu medykamentów, ponadto goiła ona rany i wrzody.
 
 
     
Tairips 
......Najstarsza......


Posty: 721
Wysłany: 2008-06-09, 20:37   

http://free.of.pl/m/mysti...liki/pliki.html =>programy do sciagniecia
 
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
theme by & UnholyTeam

| | Darmowe fora | Reklama
Strona wygenerowana w 0.26 sekundy. Zapytań do SQL: 10